Betalningsanmärkning

I Sverige innebär en betalningsanmärkning att ett företag som ger kreditupplysning gör en notering om att en person eller organisation är en opålitlig betalare. I normala fall så görs denna notering när kronofogden har fått in ett krav från någon mot vederbörande. Kronofogden har till uppgift att tillse att obetalda skulder blir betalda och se till så att privatpersoner och företag gör ekonomiskt rätt för sig i samhället. Personregistret som finns hos kronofogden är en offentlig handling.
 
Långivare och andra kan vända sig till kreditupplysningsföretagen och få reda på dina betalningsanmärkningar. Se här vilka företag som ger lån trots betalningsanmärkning. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika myndigheter och sedan använder vid kreditupplysning. En betalningsanmärkning är ett slags administrativt straff som kan tilldelas direkt och är inte ett formellt straff som ska dömas i domstol.

 

Överklagan

Betalningsanmärkning
Får man en betalningsanmärkning kan man inte överklaga detta eftersom att det endast är en notering hos ett företag att en myndighet haft ett ärende på sitt bord. Den enda möjligheten till att kunna överklaga är om kronofogden själva tagit fel på person. När man har fått en betalningsanmärkning finns detta kvar i tre år för fysiska personer.
 

 
För juridiska personer ligger dessa kvar i fem år. Du behöver inte ligga kvar hos kronofogdens register om du har hamnat där av misstag. Det kan vara så att du har råkat betala på fel sätt eller att den som har anmält inte borde ha gjort detta. Det finns en speciell lagstiftning för om kronofogden får ta bort eller ändra på olika uppgifter.
 

Konsekvenser?

Om man har fått en betalningsanmärkning betyder det att en privatperson eller ett småföretag inte kan beviljas lån eller abonnemang som ska betalas i efterhand, exempelvis telefon. Man kan även nekas hyreslägenhet även om de betalas i förskott, eftersom det för det mesta inte är brist på prickfria kandidater. Även en anställning där kontanter hanteras nekas ofta.
 

Har jag betalningsanmärkning?

Vill man få reda på om man har en betalningsanmärkning kan man kontakta något kreditupplysningsföretag. Det finns en lista på olika kreditupplysningsföretag på datainspektionens hemsida. UC är det största kreditupplysningsföretaget och ägs av de allra största bankerna. Kreditupplysningsföretagen vill gärna ha en skriftlig förfrågan från dig. Kreditupplysningsföretagen hämtar sina uppgifter från olika myndigheter exempelvis kronofogden.
 

Betalningsföreläggande

Information om betalningsanmärkning
Är man skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka dessa kan fordringsägaren ansöka hos kronofogden om betalningsföreläggande. Då riktas ett krav på dig att betala din skuld. Denna ansökan registreras och skickas som brev till dig. Där står vem som har krav till dig och hur stor skulden är.
 
Under en viss tid har du chans att överklaga mot kravet och om detta inte sker utfärdar kronofogden ett utslag. Dessa uppgifter registreras hos kreditupplysningsföretag och du får då en betalningsanmärkning. om en juridisk person får en betalningsföreläggande hämtas uppgifter av kreditupplysningsföretagen redan vid ansökan.
 

Om en person inte kan betala av sin skuld sker en utmätning som innebär att kronofogden har rätt att ta egendom eller lön från den personen. Det kan vara lös egendom så som bostadsrätt, lösören, bilar m.m. eller det kan vara fast egendom , exempelvis tomtmark.
 

Utmätning är ett tvångsingrepp som innebär att kronofogdemyndighet omhändertar, säkerställer samt försäljer den utmätta egendomen. Denna försäljning sker på exekutiv auktion. Om du har betalat din skuld efter kronofogden meddelat sitt beslut om betalningsföreläggande får du ändå en betalningsanmärkning.
 

Undvik betalningsanmärkning:

Betala i tid. Du är alltid skyldig att betala dina räkningar i tid. Se till att räkningarna är betalda innan du reser bort eller ordna så att någon sköter räkningarna när du är bortrest. Man kan inte få en betalningsanmärkning borttagen bara för att man inte hunnit betala i tid.
 
Överklaga. Får du ett inkassokrav som du inte är betalningsskyldig för ska du kontakta inkassoföretaget eller kronofogden. Agera med en gång och var noga med att spara alla dokument. Skriv ett brev med tydliga argument om vad som är fel. Du kan då inte skriva att du inte har råd utan det måste vara sakliga argument såsom exempelvis att det inte var du som beställde varan eller tjänsten.
 
Protestera. Har du fått en betalningsföreläggande kan du ändå protestera mot vad fordringsägaren påstår om du anser att du inte ska betala. Protesterar man inte tolkas det som att du medger att du är betalningsskyldig.
 
Kommunicera. Betalar du skulden med en gång till fordringsägaren när du har fått ett inkassobrev bör du kontakta inkassoföretaget och meddela detta. Annars kan det hända att inkassoföretaget inte får reda på det i tid och driver ärende vidare till kronofogdemyndigheten.