Jämför inkomstförsäkring

I listningen nedan hittar du vår jämförelse av privata inkomstförsäkringar. Långt ifrån alla får 80 % av sin lön utbetald från A-kassan på grund av A-kassans tak. Högsta ersättning från Arbetslöshetskassan är ganska låg. Har du en betydligt högre lön bör du teckna en inkomstförsäkring då du kan få ersättning upp till 80 % av din faktiska bruttolön.

[get_inkomstforsakringar]

Tänk på detta när du skall teckna inkomstförsäkring

✓ Omfattning:

När du tänker på omfattningen av din inkomstförsäkring bör du överväga flera faktorer. För det första bör du fundera på hur mycket av din inkomst du skulle vilja täcka med försäkringen. Du kanske vill täcka hela din inkomst eller en del av den, beroende på dina behov och din ekonomiska situation.
 
En annan faktor att tänka på är självrisk. Detta är det belopp som du själv måste betala innan försäkringen börjar betala ut ersättning. Om du väljer en högre självrisk kan det innebära en lägre premie för din inkomstförsäkring, men du måste då vara beredd på att betala mer om du skulle förlora din inkomst.
 
Det är också viktigt att överväga vilken typ av inkomst du vill ha försäkring för. Till exempel kan du behöva en försäkring som täcker både arbetslöshet och sjukdom/olycksfall, eller bara en av dem. Tänk på dina specifika behov och välj en försäkring som passar din situation.
 
Slutligen bör du fundera på vilken längd du vill att din försäkring ska gälla. Vissa försäkringar betalar ut ersättning under en begränsad tid medan andra betalar ut ersättning under en längre period. Tänk på hur länge du tror att du kan vara utan arbete eller utan inkomst på grund av sjukdom, och välj en försäkring som passar dina behov.

✓ Kostnad:

Att jämföra kostnaden för olika försäkringsbolag och försäkringspaket är viktigt när du ska teckna en inkomstförsäkring. När du jämför kostnader bör du se till att du jämför liknande försäkringspaket och att du förstår vad som ingår i varje paket.
 
Försäkringspremien beror på flera faktorer, inklusive vilken nivå av ersättning du vill ha, din ålder och hälsa, vilken självrisk du väljer och vilken yrkesgrupp du tillhör. Det kan vara värt att kontrollera om det finns några rabatter eller specialerbjudanden tillgängliga för dig.
 
När du jämför kostnader bör du också överväga försäkringsbolagets rykte och kundservice. Titta på recensioner och betyg från tidigare och befintliga kunder, och se om försäkringsbolaget har ett gott rykte för att hantera försäkringsärenden smidigt och snabbt.
 
När du jämför kostnader bör du se till att du har råd med den månatliga premien för din inkomstförsäkring och att den passar in i din budget. Välj inte en försäkring enbart baserat på priset, utan välj en försäkring som ger dig det skydd och den trygghet som du behöver.

✓ Villkor:

Att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant är en viktig del av att teckna en inkomstförsäkring. Detta kan hjälpa dig att förstå vilka förmåner och begränsningar som försäkringen erbjuder och vad som krävs för att göra anspråk på försäkringen om du behöver det.
 
När du läser försäkringsvillkoren bör du vara uppmärksam på detaljer som vilken typ av inkomst som täcks, vad som räknas som en förlorad inkomst och vilken självrisk som gäller. Du bör också vara uppmärksam på eventuella undantag eller begränsningar i försäkringen, till exempel hur länge du måste ha varit anställd på din nuvarande arbetsplats för att kvalificera dig för försäkringen.
 
Det är också viktigt att läsa försäkringsvillkoren för att se hur försäkringen hanterar situationer som upphävande av kontrakt, sjukdom eller skada, eller andra omständigheter som kan påverka din förmåga att arbeta och därmed din inkomst. Om du har några frågor om försäkringsvillkoren bör du kontakta försäkringsbolaget för att få klarhet i frågan.
 
När du läser igenom försäkringsvillkoren bör du se till att du förstår vad som krävs för att göra anspråk på försäkringen om du skulle behöva det. Det kan vara värt att kontrollera hur du gör anspråk, hur snabbt försäkringsbolaget betalar ut ersättning och om det finns några krav på medicinska intyg eller andra dokument som behövs för att bevisa din inkomstförlust.

✓ Väntetid:

Det du skall överväga när du tecknar en inkomstförsäkring är väntetiden. Detta är den tid du måste vänta innan försäkringen börjar betala ut ersättning.
 
Det är vanligt att inkomstförsäkringar har en väntetid innan försäkringen börjar betala ut ersättning. Detta kan vara allt från några veckor till flera månader. Under denna tid är det viktigt att du har andra finansiella resurser eller sparande som kan hjälpa dig att hantera eventuella förlorade inkomster.
 
Väntetiden för din inkomstförsäkring kan variera beroende på vilken typ av försäkring du har och vilket försäkringsbolag du använder. Det är viktigt att kontrollera detta innan du tecknar din försäkring så att du vet vad du kan förvänta dig.
 
En annan faktor att överväga när det gäller väntetid är om den är differentierad eller inte. En differentierad väntetid innebär att du kan ha olika väntetider för olika situationer, till exempel en kortare väntetid för arbetslöshet jämfört med en längre väntetid för sjukdom eller olycksfall. Detta kan vara en viktig faktor att tänka på beroende på dina specifika behov och situation.
 
Sammanfattningsvis, när du överväger väntetid för din inkomstförsäkring, bör du tänka på hur länge du kan klara dig utan inkomst och se till att du har tillräckligt med besparingar eller andra resurser för att hantera eventuella förlorade inkomster under väntetiden. Du bör också kontrollera vilken typ av väntetid som gäller för din försäkring och om den är differentierad beroende på situationen.

✓ Ersättningsnivå:

Ersättningsnivå är viktigt så klart att överväga när du tecknar en inkomstförsäkring. Detta avser den nivå av inkomst som du kommer att få från försäkringsbolaget om du skulle förlora din inkomst på grund av arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall.
 
Det är viktigt att överväga vilken typ av ersättning du behöver från din inkomstförsäkring. Vissa försäkringsbolag erbjuder en fast ersättning, medan andra erbjuder en procentuell ersättning av din lön. Om du har en hög lön kan en fast ersättning vara mindre användbar för dig, medan en procentuell ersättning kan ge dig en högre ersättning.
 
En annan faktor att överväga när det gäller ersättningsnivå är om försäkringen täcker hela eller en del av din inkomst. Om försäkringen bara täcker en del av din inkomst kan du behöva komplettera med sparande eller andra resurser för att täcka resten av dina utgifter.
 
Du bör överväga hur länge du kommer att få ersättning från din inkomstförsäkring. Vissa försäkringsbolag betalar ut ersättning under en begränsad tid medan andra betalar ut ersättning under en längre period. Tänk på hur länge du tror att det kan ta för dig att hitta ett nytt jobb eller återhämta dig från sjukdom eller olycksfall, och välj en försäkring som passar dina behov.
 

✓ Krav:

Det är viktigt att titta på vilka krav som ställs för att du ska kunna utnyttja försäkringen. Detta inkluderar till exempel vilken anställningstid som krävs innan försäkringen börjar gälla och vilka kriterier som gäller för att du ska kunna få ersättning.
 
Det är vanligt att försäkringsbolag kräver att du har varit anställd på din nuvarande arbetsplats under en viss tid innan försäkringen börjar gälla. Detta kan variera från försäkringsbolag till försäkringsbolag och kan vara allt från tre månader till sex månader eller längre. Se till att du vet vilken anställningstid som krävs innan du tecknar din försäkring.
 
Andra krav som kan gälla för att du ska kunna utnyttja din inkomstförsäkring inkluderar att du måste vara arbetssökande, att du måste följa en viss anmälningsprocess för att göra anspråk på försäkringen, och att du måste kunna visa upp ett läkarintyg eller annan dokumentation för att styrka att du är oförmögen att arbeta.

✓ Period för ersättning:

Detta avser den period under vilken försäkringsbolaget kommer att betala ut ersättning om du förlorar din inkomst på grund av arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall.
 
Det är viktigt att välja en försäkring som erbjuder tillräckligt med tid för att du ska kunna hitta ett nytt jobb eller återhämta dig från sjukdom eller olycksfall. Detta kan variera beroende på din yrkesgrupp och bransch, men det är viktigt att välja en period som passar dina behov.
 
Många inkomstförsäkringar erbjuder ersättning i en viss period, vanligtvis mellan sex månader och två år. Andra försäkringsbolag erbjuder möjlighet att förlänga perioden för ersättning om du fortfarande är arbetslös eller sjuk efter den initiala perioden.
 
Du bör också överväga hur länge du kan klara dig utan inkomst och se till att välja en period för ersättning som ger tillräckligt med tid för att du ska kunna hitta ett nytt jobb eller återhämta dig från sjukdom eller olycksfall. Om du har högre utgifter kan det också vara viktigt att välja en försäkring som täcker längre perioder.
 
Slutligen bör du tänka på att vissa försäkringsbolag erbjuder en tidsbegränsad ersättning medan andra erbjuder en obegränsad ersättning. En obegränsad ersättning kan vara fördelaktig om du är osäker på hur länge det kan ta för dig att hitta ett nytt jobb eller återhämta dig från sjukdom eller olycksfall.
 

✓ Maximal ersättning:

Maximal ersättning avser den högsta ersättning du kan få från din inkomstförsäkring om du skulle förlora din inkomst på grund av arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall.
 
Det är viktigt att överväga vilken nivå av maximal ersättning som passar din ekonomiska situation och dina behov. En högre maximal ersättning kan vara fördelaktig om du har höga utgifter eller om du har en hög lön som du vill ha täckt av försäkringen. Men en högre maximal ersättning innebär också vanligtvis en högre månadskostnad för försäkringen.
 
Det är också viktigt att notera att vissa inkomstförsäkringar har begränsningar för hur mycket de kommer att betala ut per dag eller per vecka. Detta kan påverka den totala ersättning du får från din försäkring. Se därför till att titta på både den maximala ersättningen och eventuella begränsningar på daglig eller veckovis ersättning när du väljer din försäkring.
 
Det kan också vara viktigt att överväga vilka situationer som täcks av maximal ersättning. Vissa försäkringsbolag kan ha begränsningar för hur många situationer som täcks av maximal ersättning. Till exempel kan vissa försäkringar bara täcka en viss mängd arbetslöshet eller en viss mängd sjukdomsfall.

✓ Sjukdom och olycksfall:

När du väljer en inkomstförsäkring är det viktigt att kolla upp hur försäkringen täcker sjukdom och olycksfall. Detta är särskilt viktigt om du har en högriskarbete eller om du är i en situation där du löper högre risk för sjukdom eller olycksfall.
 
Det är viktigt att välja en inkomstförsäkring som täcker både arbetslöshet och sjukdom eller olycksfall. Vissa försäkringar kan bara täcka en eller två av dessa situationer, så det är viktigt att välja en försäkring som täcker alla potentiella situationer som kan orsaka inkomstförlust.
 
Om du har en högriskarbete eller om du är i en situation där du löper högre risk för sjukdom eller olycksfall, bör du också överväga om försäkringen täcker specifika sjukdomar eller olyckor som är relevanta för ditt yrke eller din situation. Till exempel kan vissa inkomstförsäkringar inte täcka sjukdomar eller skador som orsakas av arbete på hög höjd eller farligt arbete.
 
Du bör också kolla hur försäkringen definierar sjukdom och olycksfall. Vissa försäkringar kan ha en smalare definition av sjukdom eller olycksfall, vilket kan begränsa dina möjligheter att få ersättning om du blir sjuk eller skadad på ett annat sätt än vad försäkringen täcker.
 
Slutligen bör du överväga vilka undantag som gäller för sjukdom eller olycksfall i försäkringsvillkoren. Vissa försäkringsbolag kan ha undantag för vissa sjukdomar eller olycksfall, eller för vissa sjukdomar eller olycksfall som uppstår på grund av aktiviteter som inte täcks av försäkringen.

✓ Yrkesgrupp:

Vissa yrkesgrupper kan ha högre risk för arbetslöshet eller sjukdom, medan andra kan ha en högre risk för olycksfall eller skada.
 
Det är viktigt att välja en inkomstförsäkring som är anpassad för din yrkesgrupp och som täcker de specifika riskerna som är relevanta för ditt yrke. Till exempel kan en person som arbetar på byggarbetsplatsen ha en högre risk för olycksfall, medan en person som arbetar på kontor har en högre risk för arbetslöshet.
 
När du väljer en inkomstförsäkring är det viktigt att titta på de villkor som gäller för din yrkesgrupp. Vissa försäkringar kan ha begränsningar för vissa yrkesgrupper eller branscher, och andra kan ha högre eller lägre premier beroende på din yrkesgrupp eller bransch.
 
Det kan också vara fördelaktigt att titta på vilka försäkringsbolag som har erfarenhet av att arbeta med din yrkesgrupp eller bransch. Vissa försäkringsbolag har specialiserat sig på att erbjuda försäkringar till vissa yrkesgrupper eller branscher, vilket kan innebära att de har bättre kunskap om de specifika riskerna som är förknippade med ditt yrke.
 
Slutligen bör du titta på vilka förmåner som ingår i försäkringen och om de är anpassade för din yrkesgrupp. Till exempel kan vissa försäkringar erbjuda karriär- och rådgivningstjänster för att hjälpa dig att hitta jobb inom din bransch eller yrkesgrupp om du blir arbetslös.

✓ Självrisk:

Självrisk är den summa som du själv är ansvarig för att betala vid eventuell skada eller förlust som täcks av din inkomstförsäkring. Självrisk kan vara en fast summa eller en procentandel av den totala ersättningen.
 
När du väljer en inkomstförsäkring är det viktigt att titta på självrisken som försäkringen erbjuder. En högre självrisk kan leda till lägre månadskostnader, men det kan också innebära att du är ansvarig för en större del av eventuella skador eller förluster som täcks av försäkringen.
 
Det är viktigt att titta på självrisken i förhållande till den maximala ersättningen och avgiften för försäkringen. Om självrisken är hög kan det innebära att det inte är lönsamt att ha en inkomstförsäkring om du inte har höga utgifter eller om du inte löper hög risk för inkomstförlust.
 
Du bör också titta på hur självrisken appliceras. Vissa försäkringsbolag har en fast självrisk som gäller för varje händelse, medan andra kan ha en självrisk som gäller för varje dag som du är arbetslös eller sjuk.
 
Det är också viktigt att titta på eventuella undantag för självrisken. Vissa försäkringsbolag kan ha undantag för vissa typer av skador eller förluster som inte omfattas av självrisken.
 
 

FAQ

När ska man ha inkomstförsäkring?

Det är en personlig bedömning när man bör ha en inkomstförsäkring, men det kan vara värdefullt att ha en om man är anställd och beroende av en fast månadsinkomst. Inkomstförsäkringen kan ge en extra trygghet och skydd i händelse av arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall som kan orsaka en inkomstförlust.

– Generellt sett kan det vara särskilt värdefullt att ha en inkomstförsäkring om man:

– Arbetar i en bransch där det finns en högre risk för arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall.

– Har höga månadskostnader eller höga levnadskostnader som behöver täckas även om man förlorar sin inkomst.

– Inte har en stor buffert eller sparpengar som kan täcka utgifterna om man skulle förlora sin inkomst.

– Är beroende av en enda inkomstkälla.

Vill ha extra skydd och trygghet för sin inkomst.

Kan man ha inkomstförsäkring utan att vara med i facket?

Ja, det är möjligt att ha inkomstförsäkring utan att vara medlem i facket. Flera försäkringsbolag erbjuder inkomstförsäkringar som kan tecknas individuellt eller genom andra organisationer och fackförbund.

Det kan dock vara värt att notera att många fackförbund erbjuder sina medlemmar inkomstförsäkring som en del av medlemskapet. Dessa försäkringar kan vara mer förmånliga än försäkringar som erbjuds av andra organisationer eller som kan tecknas individuellt. Så om du är medlem i ett fackförbund kan det vara värt att undersöka om de erbjuder inkomstförsäkringar och vilka förmåner som ingår i deras erbjudande.

Vilken är den bästa inkomstförsäkringen?

Det finns inte en enskild “bästa” inkomstförsäkringen, eftersom olika försäkringsbolag och organisationer kan erbjuda olika villkor och förmåner. Valet av den bästa inkomstförsäkringen beror på individuella behov, yrke, lön och andra faktorer.

Det är viktigt att noga undersöka och jämföra olika inkomstförsäkringsalternativ och deras villkor innan man bestämmer sig för vilken försäkring som passar bäst för ens behov och situation.

Vad är skillnaden mellan a-kassa och inkomstförsäkring?

Både a-kassa och inkomstförsäkring är ekonomiska skyddsnät för personer som har förlorat sin inkomst på grund av arbetslöshet, men det finns vissa viktiga skillnader mellan dem:

A-kassa är en statligt finansierad försäkring som betalas av arbetsgivare och anställda, medan inkomstförsäkring är en privat försäkring som betalas av individen själv eller av en arbetsgivare.

A-kassan täcker en del av den förlorade inkomsten och ger stöd under en begränsad period. Inkomstförsäkringen ger en extra ersättning utöver a-kassan för att täcka en högre del av den förlorade inkomsten och kan ge längre skyddstid.

För att vara berättigad till a-kassa måste man uppfylla vissa villkor, som att ha arbetat under en viss tid och vara inskriven på arbetsförmedlingen. Inkomstförsäkringen kan ha andra villkor för att vara berättigad, såsom att vara anställd på en viss typ av jobb eller att ha en viss inkomstnivå.

A-kassan är generellt sett billigare än inkomstförsäkring, eftersom den är statligt finansierad. Inkomstförsäkringen kostar vanligtvis en månadsavgift som varierar beroende på försäkringsbolag och individens behov.

När gäller inte inkomstförsäkring?

Det finns vissa situationer då inkomstförsäkring inte gäller och man inte är berättigad till ersättning. Här är några exempel på när inkomstförsäkring vanligtvis inte gäller:

– Sjukdom som inte innebär arbetslöshet: Inkomstförsäkring gäller vanligtvis inte för sjukdom som inte leder till arbetslöshet, då det finns andra försäkringar som täcker sjukdom.
– Inget avslut av anställning: Om man väljer att säga upp sin anställning själv, till exempel på grund av en konflikt med arbetsgivaren, så gäller inte inkomstförsäkring.
– Frivillig avstängning: Om man självmant väljer att avbryta sin anställning under en period, till exempel för att resa, så gäller inte inkomstförsäkring.
– Uppsägning på grund av brott eller misskötsel: Om man har blivit uppsagd på grund av brott eller misskötsel, så gäller vanligtvis inte inkomstförsäkring.
– För kort anställningstid: Om man inte har arbetat tillräckligt länge på sin anställning kan man vara utesluten från att få ersättning från inkomstförsäkringen.
– Försening med ansökan: Om man inte ansöker om ersättning från inkomstförsäkringen inom en viss tidsram efter att man blivit arbetslös, så kan man vara utesluten från att få ersättning.

Allmänt om inkomstförsäkring

inkomstförsäkring
Oavsett i vilket skede du befinner dig i livet så behöver du alltid tänka på din ekonomiska framtid.
 
Har du en bra lön och en trygg anställning? Eller har du ett eget företag som går bra där du kan ta ut en skaplig lön varje månad? Oavsett om du är högavlönad, har en normallön eller eget företag så är det sällan som arbetslöshetskassan täcker 80 % av din bruttoinkomst. Du bör därför se över din ekonomi och skaffa dig en bra försäkring om någonting skulle hända.
 
När du står där mitt i livet och allting rullar på som det ska så kanske du inte tänker så mycket på att din vardag kan förändras. Helt plötsligt är du utan jobb en dag, med samma utgifter som du har anpassat efter dina inkomster. Det är den dagen en inkomstförsäkring är extra viktig att ha.
 
Du får ett extra skydd tills du har fått en ny anställning. Det finns försäkringar som täcker upp till 80 % av din inkomst även när du är höginkomsttagare. Skulle den dagen komma så vet du att dina inkomster fortfarande täcker dina utgifter.
 
Du bör alltid tänka på att skydda dig ekonomiskt mot förändringar på arbetsmarknaden eftersom tillgång och efterfrågan ändras hela tiden. Det har hänt många gånger genom historien att företag man aldrig trodde skulle försvinna går en dyster väg till mötes och kvar står de tidigare anställda utan arbete och lönen de är vana vid att få.
 
Äger du ett eget företag är du dessutom extra utsatt då pressen ligger på dig att företaget ska vara välmående och gå bra, gör det inte det så kan det drabba dig hårt ekonomiskt. Alla företag har alltid toppar och dalar i sin ekonomiska balans och tyvärr så kan det ibland leda till en konkurs.
 
Har du en försäkring till din inkomst kan du känna dig tryggare och istället fokusera på att hitta ett nytt jobb eller starta eget. Försäkringen täcker runt 80 % mellan 150 till 300 dagar beroende på försäkring och vilken inkomst du har.
 
Idag jobbar vi inte på samma sätt som förr och det är sällan man är 40 år på samma arbetsplats. Man byter karriär och yrkesinriktning. Skolar om sig senare i livet och företag effektiviserar hela tiden vilket kan leda till nedskärningar i personalstyrkan. Det är därför det är upp till dig att se till så din ekonomi är säkrad.
 
Det går aldrig att förutspå framtiden och du kan därför inte förlita dig på att din anställning kommer att finnas hela ditt yrkesverksamma liv.
En riktlinje till dig som funderar på att teckna en försäkring till din inkomst är att din lön bör vara mer än 19 000 kronor i månaden. Har du lägre lön än det så kommer du inte att tjäna på din försäkring.
 
Tänk också på att försäkringen har en karensperiod precis som A-kassan. Normal karenstid är 7 dagar, det innebär att du får 7 obetalda dagar innan din försäkring träder i kraft.
 

Krav som ställs

Försäkring för inkomst
Det ställs olika krav beroende på om du ska teckna en privat inkomstförsäkring eller om du väljer att teckna försäkringen via ditt fackförbund. Kraven är också olika mellan försäkringsbolagen så du ska alltid läsa krav och villkor noga innan du tecknar så du vet hur din försäkring ser ut.
 
Det finns dock några generella krav som ställs. Du ska vara löntagare på en hel eller deltidstjänst, vara minst 20 år och får inte vara äldre än 60 år. Du måste vara svensk medborgare, ha en svensk folkbokföringsadress, vara ansluten till A-kassan och arbeta i Sverige.
 
Det är bra att teckna försäkringen så snart som möjligt när du börjar arbeta eftersom försäkringsbolagen har en kvalificeringstid på mellan 12-18 månader innan försäkringen börjar gälla. Skulle du bli arbetslös innan det innebär det att din försäkring inte gäller. Vet du redan om att du kommer bli arbetslös kan du inte teckna en inkomstförsäkring.
 
Exempel på hur utbetalning med inkomstförsäkring kan se ut:
Du har en bruttoinkomst på 30 000 kronor, med A-kassans tak på 14 960 kronor skulle det innebära att du får en utbetalning på 9040 kronor från din försäkring. Exemplet ger dig en inblick i hur stor skillnad det kan göra att ha en inkomstförsäkring.
 
*vi reserverar oss för eventuella förändringar vad gäller A-kassans tak.
 

Tilläggsförsäkring

De flesta försäkringsbolag som erbjuder en inkomstförsäkring har även tilläggsförsäkringar. Om du har en inkomst på 60 000 kronor och uppåt kan du behöva ha en tilläggsförsäkring så du får utbetalt ett högre belopp från försäkringen. Till exempel så kan taket på försäkringen bli 150 000 kronor istället för 60 000 kronor i månaden.
 
Ibland ingår det extra dagar i samma tilläggsförsäkring. Eller så finns det alternativ där du kan välja mellan två olika försäkringar där den ena ger ett högre inkomsttak och den andra ger fler ersättningsdagar.
 
Det är smidigt när tilläggen är uppdelade eftersom du får möjlighet att anpassa försäkringen efter ditt behov. Har du exempelvis en lön under 60 000 kronor i månaden finns det inget behov av att höja taket på inkomstsumman men du kanske däremot vill försäkra dig så du får en längre utbetalningsperiod.
 

Egen företagare

Som egen företagare bör du vara extra noga med vilka försäkringar du har. Det är lättare att bli hårt drabbad om företaget inte går bra eller om det händer något annat som gör att du inte kan arbeta. När du har eget företag så bär du ansvaret för att det ska finnas pengar till lön varje månad och utveckla företaget så det går bra.
 
Men det är viktigt att ha i åtanke att det kan hända oförutsedda saker i livet. Du kan skada dig, bli sjuk under en lång period vilket gör att du kanske måste avveckla bolaget och står utan din vanliga inkomst. Har du ett bra försäkringsskydd kan du vara lugnare och koncentrera dig på det du är bäst på, ditt företag.
 
Några tips till dig som företagare

Anslut dig till A-kassan, skaffa en komplett inkomstförsäkring som täcker dina behov. Andra försäkringar som är viktiga är livförsäkring, olycksfallsförsäkring och pensionsförsäkring. Alla försäkringar har olika skydd beroende på försäkringsbolag så det är viktigt att jämföra de försäkringar du tänkt teckna så du vet vad som ingår.
 
En olycksfallsförsäkring bör till exempel innehålla både medicinsk och ekonomisk invaliditet, det är inte alla olycksfallsförsäkringar som har ett skydd vad gäller ekonomisk invaliditet. Skulle du råka ut för en olycka och få en invaliditetsskada som gör att du inte kan arbeta alls eller bara delvis så behöver du ha en försäkring som täcker din förlorade inkomst.

Author Bank24.se

Jonas Larsson © Bank24

Källor: Folksam & Unionen

Ansvarig utgivare: Jonas har arbetat med jämförelse av konsumentkrediter sedan 2012. Han har ett stort intresse av privatekonomi och finansrelaterade ämnen och ser till att informationen är korrekt och uppdaterad.

Senast updaterad: 2023-02-15