Jämför inkomstförsäkring

I listningen nedan hittar du vår jämförelse av privata inkomstförsäkringar. Långt ifrån alla får 80 % av sin lön utbetald från A-kassan på grund av A-kassans tak. Högsta ersättning från Arbetslöshetskassan ligger idag på 14 960 kronor i månaden innan skatt. Har du en betydligt högre lön bör du teckna en inkomstförsäkring då du kan få ersättning upp till 80 % av din faktiska bruttolön.

[get_inkomstforsakringar]

 

Inkomstförsäkring

inkomstförsäkring
Oavsett i vilket skede du befinner dig i livet så behöver du alltid tänka på din ekonomiska framtid.
 
Har du en bra lön och en trygg anställning? Eller har du ett eget företag som går bra där du kan ta ut en skaplig lön varje månad? Oavsett om du är högavlönad, har en normallön eller eget företag så är det sällan som arbetslöshetskassan täcker 80 % av din bruttoinkomst. Du bör därför se över din ekonomi och skaffa dig en bra försäkring om någonting skulle hända.
 
När du står där mitt i livet och allting rullar på som det ska så kanske du inte tänker så mycket på att din vardag kan förändras. Helt plötsligt är du utan jobb en dag, med samma utgifter som du har anpassat efter dina inkomster. Det är den dagen en inkomstförsäkring är extra viktig att ha.
 
Du får ett extra skydd tills du har fått en ny anställning. Det finns försäkringar som täcker upp till 80 % av din inkomst även när du är höginkomsttagare. Skulle den dagen komma så vet du att dina inkomster fortfarande täcker dina utgifter.
 
Du bör alltid tänka på att skydda dig ekonomiskt mot förändringar på arbetsmarknaden eftersom tillgång och efterfrågan ändras hela tiden. Det har hänt många gånger genom historien att företag man aldrig trodde skulle försvinna går en dyster väg till mötes och kvar står de tidigare anställda utan arbete och lönen de är vana vid att få.
 
Äger du ett eget företag är du dessutom extra utsatt då pressen ligger på dig att företaget ska vara välmående och gå bra, gör det inte det så kan det drabba dig hårt ekonomiskt. Alla företag har alltid toppar och dalar i sin ekonomiska balans och tyvärr så kan det ibland leda till en konkurs.
 
Har du en försäkring till din inkomst kan du känna dig tryggare och istället fokusera på att hitta ett nytt jobb eller starta eget. Försäkringen täcker runt 80 % mellan 150 till 300 dagar beroende på försäkring och vilken inkomst du har.
 
Idag jobbar vi inte på samma sätt som förr och det är sällan man är 40 år på samma arbetsplats. Man byter karriär och yrkesinriktning. Skolar om sig senare i livet och företag effektiviserar hela tiden vilket kan leda till nedskärningar i personalstyrkan. Det är därför det är upp till dig att se till så din ekonomi är säkrad.
 
Det går aldrig att förutspå framtiden och du kan därför inte förlita dig på att din anställning kommer att finnas hela ditt yrkesverksamma liv.
En riktlinje till dig som funderar på att teckna en försäkring till din inkomst är att din lön bör vara mer än 19 000 kronor i månaden. Har du lägre lön än det så kommer du inte att tjäna på din försäkring.
 
Tänk också på att försäkringen har en karensperiod precis som A-kassan. Normal karenstid är 7 dagar, det innebär att du får 7 obetalda dagar innan din försäkring träder i kraft.
 

Krav som ställs

Försäkring för inkomst
Det ställs olika krav beroende på om du ska teckna en privat inkomstförsäkring eller om du väljer att teckna försäkringen via ditt fackförbund. Kraven är också olika mellan försäkringsbolagen så du ska alltid läsa krav och villkor noga innan du tecknar så du vet hur din försäkring ser ut.
 
Det finns dock några generella krav som ställs. Du ska vara löntagare på en hel eller deltidstjänst, vara minst 20 år och får inte vara äldre än 60 år. Du måste vara svensk medborgare, ha en svensk folkbokföringsadress, vara ansluten till A-kassan och arbeta i Sverige.
 
Det är bra att teckna försäkringen så snart som möjligt när du börjar arbeta eftersom försäkringsbolagen har en kvalificeringstid på mellan 12-18 månader innan försäkringen börjar gälla. Skulle du bli arbetslös innan det innebär det att din försäkring inte gäller. Vet du redan om att du kommer bli arbetslös kan du inte teckna en inkomstförsäkring.
 
Exempel på hur utbetalning med inkomstförsäkring kan se ut:
Du har en bruttoinkomst på 30 000 kronor, med A-kassans tak på 14 960 kronor skulle det innebära att du får en utbetalning på 9040 kronor från din försäkring. Exemplet ger dig en inblick i hur stor skillnad det kan göra att ha en inkomstförsäkring.
 
*vi reserverar oss för eventuella förändringar vad gäller A-kassans tak.
 

Tilläggsförsäkring

De flesta försäkringsbolag som erbjuder en inkomstförsäkring har även tilläggsförsäkringar. Om du har en inkomst på 60 000 kronor och uppåt kan du behöva ha en tilläggsförsäkring så du får utbetalt ett högre belopp från försäkringen. Till exempel så kan taket på försäkringen bli 150 000 kronor istället för 60 000 kronor i månaden.
 
Ibland ingår det extra dagar i samma tilläggsförsäkring. Eller så finns det alternativ där du kan välja mellan två olika försäkringar där den ena ger ett högre inkomsttak och den andra ger fler ersättningsdagar.
 
Det är smidigt när tilläggen är uppdelade eftersom du får möjlighet att anpassa försäkringen efter ditt behov. Har du exempelvis en lön under 60 000 kronor i månaden finns det inget behov av att höja taket på inkomstsumman men du kanske däremot vill försäkra dig så du får en längre utbetalningsperiod.
 

Egen företagare

Som egen företagare bör du vara extra noga med vilka försäkringar du har. Det är lättare att bli hårt drabbad om företaget inte går bra eller om det händer något annat som gör att du inte kan arbeta. När du har eget företag så bär du ansvaret för att det ska finnas pengar till lön varje månad och utveckla företaget så det går bra.
 
Men det är viktigt att ha i åtanke att det kan hända oförutsedda saker i livet. Du kan skada dig, bli sjuk under en lång period vilket gör att du kanske måste avveckla bolaget och står utan din vanliga inkomst. Har du ett bra försäkringsskydd kan du vara lugnare och koncentrera dig på det du är bäst på, ditt företag.
 
Några tips till dig som företagare

Anslut dig till A-kassan, skaffa en komplett inkomstförsäkring som täcker dina behov. Andra försäkringar som är viktiga är livförsäkring, olycksfallsförsäkring och pensionsförsäkring. Alla försäkringar har olika skydd beroende på försäkringsbolag så det är viktigt att jämföra de försäkringar du tänkt teckna så du vet vad som ingår.
 
En olycksfallsförsäkring bör till exempel innehålla både medicinsk och ekonomisk invaliditet, det är inte alla olycksfallsförsäkringar som har ett skydd vad gäller ekonomisk invaliditet. Skulle du råka ut för en olycka och få en invaliditetsskada som gör att du inte kan arbeta alls eller bara delvis så behöver du ha en försäkring som täcker din förlorade inkomst.