Så kan småföretagare få företagslån

Att småföretagare tar företagslån är inget ovanligt. Tvärtom ställs de flesta entreprenörer inför faktumen att ett litet klirr på företagskontot kan göra stor skillnad för verksamheten och att de saknar medlen som krävs för att ta samma verksamhet till nästa nivå. Företagslånet kan förhoppningsvis ge stöd i bägge situationerna.
 

Jämför företagslån

 

FAQ

Hur mycket kan man låna till nystartat företag?

Det finns ingen fastställd summa för hur mycket man kan låna till ett nystartat företag eftersom det beror på flera faktorer, inklusive företagets affärsplan, ekonomiska situation, kreditvärdighet och långivarens krav. Generellt sett kan småföretagare som söker finansiering för ett nystartat företag räkna med att kunna låna mellan 50 000 kronor och flera miljoner kronor, beroende på deras behov och kapacitet att betala tillbaka lånet.

Det är dock viktigt att tänka på att långivare kommer att vilja se en stark affärsplan och kreditvärdighet innan de beviljar ett lån. Om ditt företag är nytt och du saknar historik och tillgångar kan det vara svårare att få godkänt för ett lån. I sådana fall kan det vara en bättre strategi att söka alternativ finansiering som crowdfunding, lån från familj och vänner eller andra investerare.

Vad tittar banken på vid företagslån?

När en bank överväger att bevilja ett företagslån tittar de på flera faktorer för att bedöma risken och bestämma vilka villkor som ska gälla.

Affärsplan: Banken tittar på företagets affärsplan för att bedöma hur väl det är tänkt och hur realistiskt det är. En stark affärsplan visar hur företaget tänker använda lånet för att skapa intäkter och vinster.

Kreditvärdighet: Banken tittar på företagets kreditvärdighet, vilket inkluderar tidigare kreditbetyg, betalningshistorik och eventuella skulder eller obetalda fakturor.

Inkomst: Banken tittar på företagets inkomst och vinstmarginaler för att bedöma förmågan att betala tillbaka lånet. Ju mer stabil och förutsägbar inkomsten är, desto mer sannolikt är det att banken kommer att godkänna lånet.

Tillgångar: Banken tittar på företagets tillgångar, inklusive fastigheter, fordon och utrustning, för att bedöma förmågan att betala tillbaka lånet. Tillgångar kan också fungera som säkerhet för lånet.

Bransch: Banken kan också överväga vilken bransch företaget är verksamt i, då vissa branscher är mer riskabla än andra. Det kan påverka om banken är villig att låna ut pengar och vilka villkor som ska gälla.

Lånebelopp och återbetalningstid: Banken tittar på det belopp som företaget vill låna och hur lång återbetalningstiden är. Ju högre lånebelopp och desto längre återbetalningstid, desto högre blir risken för banken, vilket kan påverka villkoren för lånet.

Vad kan ett lån för småföretagare användas för?

Ett lån för småföretagare kan användas för en mängd olika ändamål beroende på företagets behov. Här är några exempel på vad ett lån för småföretagare kan användas för:

Starta ett företag: Ett lån kan användas för att finansiera uppstartskostnader för ett nytt företag, inklusive inköp av utrustning, lokalhyra och marknadsföring.

Utvidga företaget: Ett lån kan användas för att finansiera expansion av befintliga verksamheter, inklusive att öppna nya butiker, anställa fler anställda eller köpa mer utrustning.

Inköp av inventarier: Ett lån kan användas för att finansiera inköp av inventarier, såsom råvaror, material eller varulager.

Marknadsföring: Ett lån kan användas för att finansiera marknadsföringskampanjer, inklusive reklam, PR eller sociala medier.

Öka likviditeten: Ett lån kan användas för att öka företagets likviditet, vilket kan hjälpa till att hantera kassaflödesproblem eller säkerställa att företaget kan betala sina räkningar.

Betala av befintliga skulder: Ett lån kan användas för att konsolidera befintliga skulder, vilket kan hjälpa företaget att hantera sina skulder på ett mer effektivt sätt.

Kan man låna ut pengar till sitt eget företag?

Ja, det är möjligt för en person att låna ut pengar till sitt eget företag. När en person lånar ut pengar till sitt eget företag, kallas det för ett eget kapitaltillskott. Det är en vanlig finansieringsmetod för småföretagare som behöver kapital för att driva sin verksamhet.

När en person lånar ut pengar till sitt eget företag är det viktigt att dokumentera transaktionen korrekt. Detta innefattar att upprätta ett låneavtal som visar lånebeloppet, räntan, återbetalningsvillkoren och vilken säkerhet som eventuellt ställs upp för lånet. Detta hjälper till att skydda både långivaren och företaget.

Det är också viktigt att notera att ett eget kapitaltillskott är en investering i företaget, vilket innebär att personen som lånar ut pengar kan vara berättigad till en del av företagets vinster. Det är därför viktigt att överväga denna aspekt när man lånar ut pengar till sitt eget företag och att diskutera eventuella förväntade avkastningar med en skatterådgivare.

 

Varför behöver man företagslån?

Som med alla lån bör även företagaren ha en klar bild av vad pengarna ska användas till. En relativt ”färdig” affärsplan inför ansökan kan rent av öka chanserna att få ett ja. Skälen att man lånar till företaget varierar från låntagare till låntagare. En företagare kan behöva låna pengar till lokalhyra medan en annan måste få ekonomisk hjälp inför köp av ny utrustning.
 
Till och med den mest framgångsrika småföretagen kan behöva företagslån, då de återinvesterar intäkterna för att växa ytterligare och därmed har brist på likvida medel. Dessutom kan företagslånet vara just det som behövs för att man ska kunna ta steget att starta eget, för att man ska ha råd att börja någonstans.
 
Varifrån kan man låna pengar till företaget?
Det har länge varit så att marknaden för företagslån främst varit riktad mot stora och medelstora företag. På senare år har dock allt fler aktörer insett potentialen i att satsa på mindre verksamheter och därför finns det i dag ett ganska stort utbud av låneaktörer med olika inriktningar.
 
Företagslån småföretag
 
För en person med enskild firma kan ett privatlån hos en av storbankerna eller hos en annan etablerad kreditgivare ibland vara att föredra. Det kan ge bra ränta och goda återbetalningsvillkor. Den privata ekonomin vägs då definitivt in i ansökningsprocessen, som den också vanligen görs vid ett företagslån för just den enskilde näringsidkaren.
 
Lånevillkoren kan se väldigt olika ut hos de olika låneaktörerna, så av erfarenhet lönar det sig att jämföra lån med varandra. Enklaste sättet att göra detta är att ansöka via någon av låneförmedlarna i Sverige. Genom en enda ansökan kan man då få erbjudanden från flera banker eller kreditgivare – samtidigt som bara en kreditprövning görs.
 

Jämför företagslån

 

Detta bör du tänka på innan du tar företagslån till ditt småföretag

Här är sex viktiga punkter som du som småföretagare bör tänka på när de söker ett företagslån.
✓ 1. Kreditvärdighet:
Att ha en god kreditvärdighet är en av de viktigaste faktorerna att tänka på när du söker ett företagslån som småföretagare. Kreditvärdigheten är en viktig indikator på ditt företags finansiella hälsa och dess förmåga att betala tillbaka lånet i tid. För att förbättra din kreditvärdighet bör du se till att betala dina räkningar i tid och undvika skulder och obetalda lån.
 
Du kan också ta hjälp av kreditupplysningsföretag för att se till att din kreditvärdighet är korrekt. Om det finns felaktigheter i din kreditrapport bör du kontakta kreditupplysningsföretaget för att korrigera dessa. Det är också viktigt att du inte ansöker om för många lån samtidigt, eftersom det kan minska din kreditvärdighet.
 
En annan fördel med att ha en god kreditvärdighet är att du kan få bättre villkor och lägre räntor på ditt lån. Om du har en låg kreditvärdighet kan du behöva betala högre räntor och avgifter, vilket kan göra det svårare att betala tillbaka lånet i tid och leda till ytterligare skulder.
 
✓ 2. Affärsplan:
En annan viktig faktor att tänka på när man söker ett företagslån som småföretagare är att ha en stark affärsplan. En affärsplan visar hur ditt företag fungerar och hur du planerar att använda pengarna som du lånar. Det är också en viktig indikator på din förmåga att betala tillbaka lånet.
 
En stark affärsplan bör innehålla en tydlig beskrivning av ditt företags verksamhet, dina mål och strategier för att nå dessa mål, en analys av marknaden och konkurrenterna, och en beskrivning av hur du tänker använda lånet. Ju mer detaljerad och realistisk din plan är, desto bättre chanser har du att bli godkänd för ett företagslån.
 
När du utvecklar din affärsplan bör du också fundera på hur du planerar att betala tillbaka lånet. Se till att du har en realistisk återbetalningsplan som visar hur du kommer att betala tillbaka lånet inom den bestämda tidsramen. Du kan också överväga att inkludera en beräkning av din framtida inkomst och vinstmarginaler, så att du kan visa hur du tänker betala tillbaka lånet på ett hållbart sätt.
 
En bra affärsplan visar att du har en klar och genomtänkt strategi för ditt företag och att du kan använda lånet på ett effektivt sätt. Det visar också att du är kapabel att betala tillbaka lånet inom den bestämda tidsramen, vilket ökar dina chanser att bli godkänd för ett företagslån med bättre villkor och lägre räntor.
 
✓ 3. Typ av lån som behövs?
Vilken typ av lån som passar bäst för dina behov. Det finns flera olika typer av företagslån att välja mellan, och varje typ har sina egna för- och nackdelar.
 
Ett traditionellt banklån är ett vanligt val för småföretagare. Banklån har ofta låga räntor och är enkla att hantera. Nackdelen med banklån är att de kan ta lång tid att godkännas och du behöver ha en god kreditvärdighet för att bli godkänd.
 

Kreditlån är ett andra alternativ som blivit alltmer populärt de senaste åren. Dessa lån är snabba och enkla att ansöka om, och du behöver inte ha en god kreditvärdighet för att bli godkänd. Nackdelen med kreditlån för småföretagare är att de ofta har högre räntor och kortare återbetalningstider än traditionella banklån.
 
När du väljer vilken typ av företagslån som passar bäst för dina behov bör du överväga faktorer som räntor, återbetalningstider, kreditvärdighet och långivarens rykte. Du bör också fundera på vad du planerar att använda lånet till och hur du planerar att betala tillbaka det.
 
Varje typ av lån har sina egna för- och nackdelar, så du bör noga överväga dina behov och prioriteringar innan du bestämmer dig. Oavsett vilken typ av lån du väljer, se till att du väljer en pålitlig långivare och att du har en realistisk plan för att betala tillbaka lånet inom den bestämda tidsramen.
 
✓ 4. Räntor och avgifter
Räntor och avgifter kan variera stort beroende på vilken typ av företagslån du väljer och vilket företag som du väljer att låna pengar från. Det är viktigt att du förstår vilka räntor och avgifter som är associerade med lånet innan du ansöker, så att du kan undvika obehagliga överraskningar senare.

Avgifter är också en viktig faktor att tänka på när du söker ett företagslån. Vissa långivare tar ut avgifter för allt från låneansökan till fördröjd betalning eller förtida betalning. Det är viktigt att du förstår vilka avgifter som tillkommer med lånet, så att du kan undvika onödiga kostnader. Se till att du väljer ett lån med rimliga räntor och avgifter som passar dina behov och budget. Du kan också överväga att förhandla med långivare om räntorna och avgifterna, särskilt om du har en god kreditvärdighet och har ett starkt fall för varför du förtjänar bättre villkor.
 
✓ 5. Återbetalningsplan
När du söker ett företagslån som småföretagare är återbetalningsplanen viktig att du har en realistisk och hållbar återbetalningsplan för ditt lån, så att du kan betala tillbaka det inom den bestämda tidsramen.
 
När du utvecklar din återbetalningsplan bör du först och främst fundera på hur mycket pengar du behöver låna och hur du tänker använda pengarna. Se till att du har en realistisk uppfattning om hur mycket du kan låna och hur mycket du kan betala tillbaka varje månad. Ju mer detaljerad och realistisk din återbetalningsplan är, desto bättre chanser har du att bli godkänd för ett företagslån med bra villkor och räntor.
 
När du har utvecklat en realistisk återbetalningsplan bör du försöka att betala tillbaka lånet inom den bestämda tidsramen. Om du inte kan betala tillbaka lånet i tid, kan du behöva betala extra räntor och avgifter, vilket kan leda till ytterligare skulder. Se därför till att du har en plan för hur du ska betala tillbaka lånet i tid och hur du tänker hantera eventuella oförutsedda utgifter eller svårigheter som kan uppstå under återbetalningsperioden.
 
Se till att du har en tydlig plan för hur du tänker använda pengarna och hur du ska betala tillbaka lånet inom den bestämda tidsramen. Det är också viktigt att ha en plan för hur du ska hantera eventuella oförutsedda utgifter eller svårigheter som kan uppstå under återbetalningsperioden. Ju bättre din återbetalningsplan är, desto bättre chanser har du att bli godkänd för ett företagslån med bra villkor och räntor.
 
✓ 6. Skuldhantering
Att ta på sig ytterligare skulder kan vara en riskabel strategi om du redan har andra skulder att hantera.
 
Innan du ansöker om ett företagslån bör du noggrant utvärdera din förmåga att hantera ytterligare skulder. Se till att du har en klar bild av din nuvarande skuldsituation och dina inkomster, så att du kan avgöra om du har råd med ytterligare skulder. Om du redan har svårt att betala dina räkningar i tid eller om du har höga skulder, kan det vara bättre att fokusera på att minska dina befintliga skulder istället för att ta på dig ytterligare lån.
 
Om du väljer att ta på dig ytterligare skulder är det viktigt att du har en plan för hur du ska betala tillbaka lånet i tid och hur du ska hantera eventuella oförutsedda utgifter eller svårigheter som kan uppstå under återbetalningsperioden. Se till att du har en realistisk plan för hur du ska minska din totala skuldbörda på sikt.
 

Hur mycket kostar ett lån till företaget?

Lånekostnaden påverkas av småföretagarens individuella förutsättningar. Av den anledningen är det svårt att generalisera hur mycket ett lån till företaget kostar. När det rör sig som lån till enskild firma brukar det vara så att ju bättre privatekonomi låntagaren har, desto billigare lån får denne.
 
Genom att jämföra företagslån får man olika aktörers villkor listade för sig. Man kan då själv titta närmare på var någonstans man erbjuds generösast amorteringskrav och lägst effektiv ränta. Det är alltid den effektiva räntan och inte räntan i sig som är det bästa sättet att mäta kostnaden för ett lån.
 

Vilka typer av företagslån finns?

Nu ska vi titta närmare på olika typer av företagslån – hur kan man låna pengar? Man kan ta ett regelrätt lån till företaget och då lämna in en ansökan för detta. Vid eventuellt avslag kan man alltid prova att ansöka om ett privatlån i stället, eftersom småföretagarens privat- och företagsekonomi oftast hänger ihop. Dessa ansökningar ska helst ske via låneförmedlare.
 
Låna till företaget
 
Att sälja sina fakturor – så kallad factoring – blir allt populärare. Det innebär att man säljer sina fakturor vidare till en bank eller ett finansbolag och får in likvida medel nästan på direkten (kan jämföras med att man annars måste vänta på att få in pengarna hela fakturatiden). Factoring är ett smidigt sätt att få nytt inflöde.
 
Checkkredit eller kontokredit är samma sak och är en flexibel låneform. Lånet innebär att man har ett lånetak man kan låna upp till och kan utnyttja om och om igen, så länge man ser till att återbetala lånebeloppet.
 

Jämför företagslån

 
Man behöver aldrig låna hela beloppet på en gång, vilket många tycker är en stor fördel i jämförelse med mera traditionella lån som ger en fast summa. För kontokrediten betalar man bara ränta på det belopp man lånat.
 

Author Bank24.se

Jonas Larsson © Bank24

Källor: Almi samt Verksamt.se

Ansvarig utgivare: Jonas har arbetat med jämförelse av konsumentkrediter sedan 2012. Han har ett stort intresse av privatekonomi och finansrelaterade ämnen och ser till att informationen är korrekt och uppdaterad.

Senast uppdaterad: 2023-02-16