Så kan småföretagare få företagslån

Att småföretagare tar företagslån är inget ovanligt. Tvärtom ställs de flesta entreprenörer inför faktumen att ett litet klirr på företagskontot kan göra stor skillnad för verksamheten och att de saknar medlen som krävs för att ta samma verksamhet till nästa nivå. Företagslånet kan förhoppningsvis ge stöd i bägge situationerna.
 

Jämför företagslån

 

Varför behöver man företagslån?

Som med alla lån bör även företagaren ha en klar bild av vad pengarna ska användas till. En relativt ”färdig” affärsplan inför ansökan kan rent av öka chanserna att få ett ja. Skälen att man lånar till företaget varierar från låntagare till låntagare. En företagare kan behöva låna pengar till lokalhyra medan en annan måste få ekonomisk hjälp inför köp av ny utrustning.
 
Till och med den mest framgångsrika småföretagen kan behöva företagslån, då de återinvesterar intäkterna för att växa ytterligare och därmed har brist på likvida medel. Dessutom kan företagslånet vara just det som behövs för att man ska kunna ta steget att starta eget, för att man ska ha råd att börja någonstans.
 
Varifrån kan man låna pengar till företaget?
Det har länge varit så att marknaden för företagslån främst varit riktad mot stora och medelstora företag. På senare år har dock allt fler aktörer insett potentialen i att satsa på mindre verksamheter och därför finns det i dag ett ganska stort utbud av låneaktörer med olika inriktningar.
 
Företagslån småföretag
 
För en person med enskild firma kan ett privatlån hos en av storbankerna eller hos en annan etablerad kreditgivare ibland vara att föredra. Det kan ge bra ränta och goda återbetalningsvillkor. Den privata ekonomin vägs då definitivt in i ansökningsprocessen, som den också vanligen görs vid ett företagslån för just den enskilde näringsidkaren.
 
Lånevillkoren kan se väldigt olika ut hos de olika låneaktörerna, så av erfarenhet lönar det sig att jämföra lån med varandra. Enklaste sättet att göra detta är att ansöka via någon av låneförmedlarna i Sverige. Genom en enda ansökan kan man då få erbjudanden från flera banker eller kreditgivare – samtidigt som bara en kreditprövning görs.
 

Jämför företagslån

 

Hur mycket kostar ett lån till företaget?

Lånekostnaden påverkas av småföretagarens individuella förutsättningar. Av den anledningen är det svårt att generalisera hur mycket ett lån till företaget kostar. När det rör sig som lån till enskild firma brukar det vara så att ju bättre privatekonomi låntagaren har, desto billigare lån får denne.
 
Genom att jämföra företagslån får man olika aktörers villkor listade för sig. Man kan då själv titta närmare på var någonstans man erbjuds generösast amorteringskrav och lägst effektiv ränta. Det är alltid den effektiva räntan och inte räntan i sig som är det bästa sättet att mäta kostnaden för ett lån.
 

Vilka typer av företagslån finns?

Nu ska vi titta närmare på olika typer av företagslån – hur kan man låna pengar? Man kan ta ett regelrätt lån till företaget och då lämna in en ansökan för detta. Vid eventuellt avslag kan man alltid prova att ansöka om ett privatlån i stället, eftersom småföretagarens privat- och företagsekonomi oftast hänger ihop. Dessa ansökningar ska helst ske via låneförmedlare.
 
Låna till företaget
 
Att sälja sina fakturor – så kallad factoring – blir allt populärare. Det innebär att man säljer sina fakturor vidare till en bank eller ett finansbolag och får in likvida medel nästan på direkten (kan jämföras med att man annars måste vänta på att få in pengarna hela fakturatiden). Factoring är ett smidigt sätt att få nytt inflöde.
 
Checkkredit eller kontokredit är samma sak och är en flexibel låneform. Lånet innebär att man har ett lånetak man kan låna upp till och kan utnyttja om och om igen, så länge man ser till att återbetala lånebeloppet.
 

Jämför företagslån

 
Man behöver aldrig låna hela beloppet på en gång, vilket många tycker är en stor fördel i jämförelse med mera traditionella lån som ger en fast summa. För kontokrediten betalar man bara ränta på det belopp man lånat.