Egen kreditupplysning och UC

När man ska ta ett lån, kredit eller abonnemang i någon form gör de flesta företagen en så kallad UC , kreditkontroll eller soliditetsprövning. Det innebär att banken gör en prövning på hur kreditvärdig man är. Syftet med upplysningen är att man de banken vill se vilka möjligheter man har att återbetala sitt lån eller kredit.
 
Kreditförluster ingår i varje banks vardag men denna typ av rapport är också till för att minska sin egen kreditförlust vid utlåning. När det tas en kreditupplysning på en privatperson så är den viktigaste delen i rapporten baserad på ekonomiska förutsättningar. Dock kan det även ingå andra faktorer som bankerna tar i beaktande som civilstånd och adress.
Läs mer om just UC här.

Se sin egen UC

kreditupplysning
Man kan beställa en kreditupplysning på sig själv för att se vilket kreditbetyg man förnärvarande har. Denna information kan vara viktig att veta om när man behöver ta ett lån eller kredit. Man får en detaljerad kreditupplysning med all information.
 
Har man en betalningsanmärkning så framgår det i rapporten var man fått den. Även hur stort belopp en betalningsanmärkning är på samt när en betalningsanmärkning försvinner. Kreditupplysningen från Solventia innehåller personuppgifter, sin aktuella scoringpoäng i en tusengradig skala samt en redogörelse av er aktuella ekonomiska uppgifter. Scoringpoäng används för att bedöma alla privatpersoners kreditvärdighet. AAA Soliditet AB står bakom upplysningen.
 

 
När en kreditupplysning beställs på dig är företaget som gjort förfrågan skyldig att meddela att en UC har tagit. Detta görs genom att att de skickar en skriftlig kopia på upplysningen som tagits. På kopian framgår vem som tagit upplysningen samt detaljerna på förfrågan.
 
Observera att det alltid är den kreditgivaren som tagit kreditupplysningen som avgör om en kredit/lån beviljas eller inte.
 
Alla företag som har olika kriterier och vilken bedömning som görs kan skilja mellan olika kreditgivare. Rent generellt är det så att ett fast jobb med god inkomst, inga betalningsanmärkningar, få krediter och lån registrerade har ett högt kreditbetyg medans personer med låg inkomst, skulder samt anmärkningar har ett lågt kreditbetyg.
 
 

Vilken information framgår i en kreditupplysning

Informationen som kreditgivaren får fram vid en upplysning är ekonomiska faktorer som krediter, lån , inkomst av kapital, innehav av fastigheter samt eventuell förmögenhet. Andra delar som framgår av upplysningen är civilstånd , dvs om man är gift eller ensamstående samt eventuella barn.
 
Denna information hämtas från skatteverket och kronofogden. Från kronofogden hämtas även information som gäller eventuella betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden samt domstols domar som rör tredskodomar.
 
2016 finns det 18 företag som är godkända av datainspektionen att ta kreditupplysning/UC. Här kan man se alla innehavare av kreditupplysningstillstånd som utfärdats av datainspektionen.