Hur startar du en enskild firma?

Att starta enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det också benämns, innebär att du i egenskap av företagets ägare och privatperson ansvarar för driften av ditt företag. Du räknas inte som juridisk person utan ansvarar personligen för eventuella skulder, avtal och så vidare.
 
Starta-enskildfirma.se hjälper nyföretagare med etablering av Enskild firma, förklarar och går igenom skatteregler och andra viktiga punkter som man måste veta när man startar företag i Sverige.
 
Det kostar 499 kr inklusive moms att få hjälp att starta Enskild Firma.
 
Vad ingår?

  • 3 Mån gratis Fortnox bokföring och faktureringsprogram
  • Kostnadsfri E-bok för där du har all information för att komma i gång med företaget.
  • Rådgivning med en bolagsexpert som håller dig i handen hela vägen tills registreringen är klar.
  • AB garanti -Vill man uppgradera sig till ett aktiebolag inom 12 månader så hjälper vi till med det helt utan kostnad.

 

Börja med registreringen

För den som ska starta enskild firma krävs en registrering av företaget. Det görs hos Skatteverket, som är den instans som fattar beslut om huruvida registrering är möjlig eller inte. Du kan till exempel få avslag för att företagsnamnet redan finns, så var noga med att kontrollera olika namnförslag innan du skickar in din ansökan.
 
Vill du skydda ditt företagsnamn ska du registrera företaget även hos Bolagsverket, då du enbart har skydd för ditt för- och efternamn om du endast registrerar det hos Skatteverket. Via Bolagsverket får du också namnskydd för företagets namn i det län där du har din verksamhet. Detta skydd kan utökas till att gälla flera län, men då krävs en särskild ansökan.
 
När företagsnamnet godkänts och den enskilda firman är registrerad skickar Bolagsverket hem ett registreringsbevis. Så långt är det klart med namnet och registreringen. Nu är det dags att ansöka om så kallad F/FA-skatt och det gör du kostnadsfritt via Skatteverket. Det är den enda godkända skattsedeln du behöver för att driva enskild näringsverksamhet.
 
Starta enskild firma
 

Invänta registreringsbeviset

Vänta gärna med att beställa domännamn, företagslogotyp, skyltar, trycksaker och så vidare tills dess att företagsnamnet är helt och hållet godkänt och registrerat. När det väl är gjort bör du prioritera en domännamnsregistrering innan du gör några andra beställningar, i synnerhet om du vill att domännamnet ska vara detsamma som företagsnamnet.
 
Minimera riskerna
Den kanske största skillnaden mellan enskild firma och de flesta andra företagsformer är att det inte finns någon skarp gräns mellan dig som privatperson och den enskilda firman. Du bär själv ansvar för de förpliktelser som följer med ett egenföretagande, och skulle du hamna i en domstolsförhandling eller liknande är det du som privatperson som står till svars.
 
Hamnar du i ekonomisk knipa är du skyldig att personligen betala av företagets eventuella skulder om företagets pengar inte räcker till. Därför kan det vara en god idé att försöka skilja på företagets ekonomi och den privata ekonomin så mycket det går. Behöver du låna pengar till företaget finns det flera kreditgivare som tillåter lån även om du driver företaget som en enskild firma. Här följer några exempel på saker du kan göra för att minimera riskerna:
 

  • Öppna ett företagskonto
  • Ansöka om ett bank- eller postgirokonto
  • Skaffa Swish för företag
  • Teckna en särskild företagsförsäkring

 

Enskild firma med anställda

Som enskild näringsidkare kan du självklart ha anställda, men glöm då inte att du måste registrera dig som arbetsgivare. Även det sker hos Skatteverket, där du också ska registrera dig för momsredovisning.
 

Låna till ett nystartat företag?

En bra ide räcker inte alltid när man skall starta ett eget företag. De flesta bra idéer kräver oftast kapital. Att kunna få extern finansiering till uppstarten är inte alltid så enkelt. Många har ett sparat eget kapital för att förverkliga sin dröm. En annan variant som ofta används är att pitcha sin ide för Almia där de går in som delägare mot finansiering.
 
Numera går det också att låna pengar till ett nystartat företaget. Företagskreditmarknaden har exploderat under 2019-2020 och det finns över 30 st bolag utöver storbankerna som riktar sig mot lån till småföretag. Se en komplett lista på med företagslån till nystartade bolag
 
Starta eget företag
 
För den som är under 18 år
Den som önskar starta enskild firma och är mellan 16 och 18 år behöver ha såväl förmyndares som överförmyndares godkännande för att få lov att driva enskild näringsverksamhet. Som förmyndare utses oftast en eller båda vårdnadshavarna, medan en överförmyndare oftast är en kommunanställd. Det finns en särskild blankett som ska skickas till överförmyndaren, som i sin tur ska ge sitt godkännande.
 
För makar och sambor
Såväl makar som sambor som har barn ihop kan få lov att driva enskild firma tillsammans. Dock räcker det att en av personerna i paret ansöker om F-skatt och registrerar sig för momsredovisning. Både momsredovisningen och bokföringen sköts sedan gemensamt, men båda parter är skyldiga att deklarera och redovisa sin inkomst från verksamheten i varsin inkomstdeklaration.
 
Skulle verksamheten vara av sådan art att det krävs specifik kompetens och/eller erfarenhet som endast en av parterna besitter är det endast den parten som blir godkänd för F/FA-skatt. Den andra parten betraktas då endast som medhjälpare, men det betyder inte att dennes ersättning (lön) inte ska vara marknadsmässig.