Ta ett lån utan UC

Att ta ett lån utan UC är ett uttryck man ofta hör i lånesammanhang, men vad innebär det? Bank24 reder ut begreppen. Man kan enligt lag ej ta ett lån utan att lånegivaren gör en kreditkontroll. Men det finns ett antal företag som tar kreditkontroll på lånesökaren utan att använda UC (Upplysningscentralen) som källa för upplysningen. När UC gör en upplysning på en privatperson eller ett företag så delar UC med sig av kreditkontrollen till andra banker. Varför gör dom då det? Svaret är enkelt. Upplysningscentralen samägs av storbankerna i Sverige. Huvudägare är Nordea, SEB, Swedbank samt Handelsbanken. Det är anledningen till att alla kredituppgifterna delas mellan bankerna vilket innebär att alla förfrågningar som görs via Upplysningscentralen landar i bankernas register.
 
Det finns dock ett antal kreditupplysningsföretag som ej delar med sig av kreditupplysningen till andra finansinstitut när du behöver låna pengar utan uc. Dessa är:

 • Bisnode
 • Business Check
 • Creditsafe
 • D & B
 • Intrum Justitia
 • Instantor
 • Sergel
 • Soliditet

 

Översikt över Sveriges kreditgivare.

Hitta bästa låneräntan på Bank24.

Läs mer >>>

 

Praktisk betydelse lån utan UC

Ta ett lån utan UC
Rent praktiskt för er som potentiell lånegivare innebär det att om man tar ett lån via ett kreditinstitut som använder sig av någon av ovanstående upplysningsföretagen så kommer ej de stora bankerna i landet att se kreditkontrollen vilket är positivt i det syftet att kreditinstitut som gör en upplysning på dig som privatperson eller företag inte vill se för många upplysningar. Man kan säga att ju fler gånger man tar lån som registreras via UC (Upplysningscentralen), desto svårare kan det att bli att få låna senare.
 

Datainspektionen

För att överhuvudtaget få bedriva kreditupplysningsverksamhet krävs tillstånd från Datainspektionen som är det kontrollerande organet i Sverige. Den tillsynsverksamhet som datainspektionen bedriver bidrar till korrekt behandling av personuppgifter och till att framför allt skydda enskilda individers personliga integritet. Däremot är juridiska personer som aktiebolag ej under samma översyn, det står följande i lagen: “Det behövs inte legitimt skäl för att beställa en kreditupplysning om näringsidkare eller näringsanknutna personer, exempelvis styrelse, VD, delägare i bolag eller någon som har ett stort inflytande i viss verksamhet.”
 

 

Vad är kreditupplysningslagen?

Låna utan UC
Kreditupplysningslagen (KuL) reglerar kreditupplysnings-företagens verksamhet. Lagen är ganska omfattande men den största delen skall skydda personers integritet vid personupplysning och om
kopia till omfrågad vid kreditupplysning och UC om privatperson, enskild firma samt handels- och kommanditbolag. År 2011 kom det nya tillägg i lagen som ytterligare skall skydda privatpersoner samt personer som driver enskilda firmor. I tillägget finns bland annat följande punkter:

 • Vid kreditupplysning på fysisk person som inte är näringsidkare måste ett legitimt skäl finnas.
 • Rättelse ska skickas till de som tagit del av felaktiga uppgifter senaste året.
 • Frågeuppgifter om personer skall plockas bort från register senast ett år från det att kreditupplysningen begärdes.

 

Låneföretagens UC och kreditkontroll

Rent generellt kan man säga att de flesta företag som lånar ut mindre summor upp till 10 000 kr så kallade SMS-lån använder sig av en kreditkontroll som ej är kopplad till UC. Ju större banken eller kreditinstitutet är desto större chans att de tar sin kreditupplysning via UC. Hos de flesta av bankerna kan man idag även ta ett lån utan uc med e legitimation som är ett smidigare sätt att identifiera sig.