Var kan jag handla med aktier?

I listningen kan du enkelt se vilka banker som erbjuder de lägsta kostnaderna för att köpa och sälja aktier och andra värdepapper. Du kan också jämföra avgifter och courtage bland alla Sveriges banker för att enkelt hitta det alternativ som passar dig bäst när du ska investera pengar.
 

Avanza

✓ Courtage mellan 0,00 – 0,25%
✓ Lägsta courtage: 0-99 kr
✓ Handla Aktier, fonder från världens marknader
✓ Störst i Sverige

Nordnet sparande

✓ Courtage mellan 0,00 – 0,25%
✓ Lägsta courtage: 1-99 kr
✓ Handla Aktier, fonder från världens marknader
✓ Näst störst i Sverige

 
 


 

 

FAQ

Hur mycket betalar man i skatt på aktier?

I Sverige är skattesatsen på vinster från aktier 30% för privatpersoner. Men det är viktigt att notera att det finns vissa undantag och avdrag som kan påverka den totala skattesatsen.
Om du har hållit aktierna i mindre än ett år är vinsten beskattad som kapitalinkomst och skattesatsen är 30%. Men om du har hållit aktierna i mer än ett år är vinsten beskattad som långfristiga kapitalvinster och skattesatsen är endast 20%. Det är också möjligt att göra vissa avdrag från vinsten, som till exempel rådgivningsavgifter. Dessa avdrag kan minska din totala skattepliktiga inkomst och därmed sänka din skattesats.

Det är viktigt att konsultera en skatterevisor eller en annan skatteexpert för att få en exakt beskrivning av din skattesituation och för att ta reda på vilka avdrag och undantag som är tillämpliga för dig.

Kan man bli skyldig pengar på en aktie?

Ja, det är möjligt att bli skyldig pengar på en aktie. Du förlorar pengar när du har sålt aktier till ett lägre pris än vad du köpte dem för, vilket innebär att du har gjort en förlust. Förlusten kan sedan dras av från andra kapitalvinster eller inkomster för att minska din skattepliktiga inkomst.

Det är också möjligt att bli skyldig pengar genom att låna aktier av någon annan. Vid lånat kapital kan du alltså gå minus. Detta innebär att du lånar pengar från en mäklare för att köpa aktier och öka din exponering på marknaden. Om värdet på aktierna sjunker kan du bli skyldig pengar till mäklaren för den lånade summan, plus ränta och andra avgifter.

Så det är viktigt att vara försiktig och undersöka alla möjliga risker noga innan du investerar i aktier eller använder marginell leverans. Det är också viktigt att regelbundet övervaka dina investeringar och göra justeringar om det behövs för att minimera risken för förluster.

Hur mycket pengar ska man ha för att köpa aktier?

Det finns ingen exakt summa som är nödvändig för att börja köpa aktier, eftersom det beror på din personliga ekonomiska situation och investeringsmål. Men det är vanligt att man har en viss mängd pengar som man är bekväm med att sätta i riskabla investeringar, såsom aktier.

Det är viktigt att du har tillräckligt med pengar för att täcka dina grundläggande livskostnader, såsom boende, mat, transport och hälsovård, innan du börjar investera i aktier. Detta säkerställer att du inte är tvungen att sälja dina aktier under en marknadsnedgång för att täcka dina livskostnader.

När det gäller det exakta beloppet som behövs för att köpa aktier, beror det på värdet på aktierna som du önskar köpa och din valda investeringsstrategi. Många mäklare tillåter att du köper aktier för så lite som en hundralapp, medan andra kräver en högre investering. Det är också möjligt att använda en investeringsplan, såsom en månatlig sparplan, för att gradvis bygga upp din portfölj.

Vilka aktier ska man köpa som nybörjare?

Som nybörjare kan det vara en bra idé att börja med att investera i väl etablerade och stabila företag med en lång historia av goda finansiella resultat. Dessa företag har ofta en bred kundbas och en stabil affärsmodell, vilket minskar risken för förluster. Här är några förslag:

Indexfonder: En indexfond är en typ av investeringsfond som följer en specifik marknadsindex, som till exempel S&P 500 eller Dow Jones Industrial Average. Detta gör det möjligt för nybörjare att investera i en bred portfölj av aktier från många olika sektorer och företag, vilket minimerar risken för förluster.

Blue-chip-aktier: Blue-chip-aktier är aktier i väletablerade och stabila företag med en lång historia av goda finansiella resultat. Dessa företag inkluderar ofta stora teknologiföretag, banker och försäkringsbolag.

Dividendaktier: Dividendaktier är aktier i företag som betalar ut en regelbunden utdelning till sina aktieägare. Dessa aktier kan vara en bra investering för nybörjare som vill få en kontinuerlig inkomst från sina investeringar.

Det är viktigt att notera att ingen investering är 100% säker och att det alltid finns en viss risk för förlust. Därför är det viktigt att du forskar och förstår de företag du önskar investera i, samt att du regelbundet övervakar dina investeringar för att säkerställa att de fortfarande passar dina investeringsmål.

Fördelar med ett investeringssparkonto istället för aktiekonto?

Ett investeringssparkonto (ISK) och ett aktiekonto är två olika sätt att investera i aktier och andra värdepapper. Här är några av fördelarna med att använda ett investeringssparkonto i stället för ett aktiekonto:

Skattefördelar: Vinster från investeringar i ett ISK är väldigt lågt beskattade, medan vinster från investeringar utanför ett ISK har betydligt högre skatt. Detta gör det möjligt att spara pengar på skatt och öka dina totala vinster från investeringarna.

Begränsad risk: Ett ISK begränsar din totala risk genom att tillåta investeringar endast i ett begränsat antal produkter, inklusive aktier, obligationer, fondkonton och andra värdepapper. Detta hjälper till att minimera risken för förlust och gör det enklare att övervaka dina investeringar.

Lägre kostnader: ISK-konton har ofta lägre avgifter än aktiekonton, inklusive lägre mäklarkostnader och lägre avgifter för transaktioner.

Vad finns för fördelar med att köpa aktier med hög utdelning?

Det finns flera fördelar med att köpa aktier med hög utdelning, här nämner vi några:

Kontinuerlig inkomst: Aktier med hög utdelning ger dig en regelbunden inkomst från dina investeringar, vilket kan vara en bra källa till passiv inkomst.

Möjlighet till högre totala vinster: Aktier med hög utdelning har ofta en lägre pris-till-vinst-kvot, vilket innebär att de är billigare att köpa och kan ge högre totala vinster över tid jämfört med aktier med lägre eller ingen utdelning.

Minimerad risk: Aktier med hög utdelning har ofta en stabil affärsmodell och en bred kundbas, vilket minskar risken för förlust. Dessutom har företag som betalar höga utdelningar oftast en lång historia av goda finansiella resultat, vilket innebär att de är mindre benägna att drabbas av volatilitet på marknaden.

Möjlighet till högre avkastning: Aktier med hög utdelning har ofta en högre avkastning än aktier med lägre eller ingen utdelning, vilket gör det möjligt att öka dina totala vinster från investeringarna.

Kan man spara i aktier varje månad?

Ja, det är möjligt att spara i aktier varje månad genom att använda en strategi där man köper varje månad. Denna strategi innebär att du investerar en fast summa pengar varje månad, oavsett om aktiekurserna stiger eller faller. Genom att spara på detta sätt kan du jämna ut prissvängningarna på marknaden och få en bredare samling aktier över tid.

Hur kommer jag igång med aktiesparande?

Att bestämma dina investeringsmål är ett viktigt första steg när du önskar komma igång med aktiehandel. Här är några saker du bör tänka på när du bestämmer dina investeringsmål:
 
Finansiella mål: Tänk igenom vad du vill uppnå med din investering i aktier, till exempel att förbättra din långsiktiga tillgångssituation, öka ditt kapital eller förbereda dig för pensionen.
 
Risktolerans: Tänk igenom hur mycket risk du är beredd att ta för att uppnå dina investeringsmål. Om du är mer riskaverse, kan du överväga att investera i aktier som har en lägre risk, medan du om du är mer riskvillig, kan överväga aktier med en högre risk.
 
Tidshorisont: Tänk igenom hur lång tid du planerar att behålla dina aktier. Om du har en lång tidshorisont, kan du överväga att investera i aktier med en högre risk, eftersom du har tid att vänta ut eventuella nedgångar på marknaden.
 
Dessa är viktiga faktorer att tänka på när du bestämmer dina investeringsmål, och det är viktigt att vara realistisk och ärlig med dig själv om dina mål och risktolerans.
 
Gör din research är ett viktigt andra steg när du önskar komma igång med aktiehandel.
 
Utforska företag och branscher: Utforska olika företag och branscher för att hitta aktier som du tror har potential att öka i värde. Lär dig om företagens verksamheter, ledning, konkurrenssituation och historia.
 
Följ nyheter och rapporter: Följ nyheter och rapporter som påverkar aktiernas priser, inklusive ekonomiska rapporter, företagsnyheter och marknadsanalyser.
 
Förstå marknadstrender: Förstå de allmänna marknadstrenderna och de faktorer som påverkar aktiernas priser, inklusive ekonomisk tillväxt, räntor, politik och teknologisk utveckling.
 
Jämför aktier: Jämför aktier med varandra och med bransch genomsnittet för att få en bättre förståelse för deras styrkor och svagheter.
 
Välj en mäklare: Du kan använda en traditionell mäklare eller en online mäklare för att köpa och sälja aktier. Jämför avgifter och tjänster mellan olika aktiemäklare för att hitta en som passar dina behov.
Att öppna ett aktiekonto är ett viktigt fjärde steg när du önskar komma igång med aktiehandel. Här är några saker du bör tänka på när du öppnar ett aktiekonto:
 
Välj en mäklare: Du kan använda en traditionell mäklare eller en online-mäklare för att köpa och sälja aktier. Jämför avgifter och tjänster mellan olika mäklare för att hitta en som passar dina behov.
 
Öppna ett konto: Följ mäklarens instruktioner för att öppna ett aktiekonto. Du behöver normalt uppge information om dig själv, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Du kommer också att behöva bevisa din identitet och tillhandahålla information om dina finansiella mål och risktolerans.
 
Finansiera ditt konto: När du har öppnat ett aktiekonto, måste du finansiera det med pengar från ditt bankkonto eller annan källa.
 
Bekräfta dina kontouppgifter: Kontrollera att all information i ditt aktiekonto är korrekt och uppdatera den om det behövs. När du har öppnat ett aktiekonto, kan du placera order för att köpa och sälja aktier. Följer du dessa steg ökar chanserna att du får en bra start på din aktiehandel!
 

Köpa aktier via näthandel

courtage

Marknaden inom handel med värdepapper har tagit stora steg framåt i utvecklingen om man jämför de senaste 10-15 åren. Idag sköter privatpersoner sina börsaffärer själva direkt i datorn istället för att göra affärer via telefon eller kontakta en traditionell aktie- eller fondmäklare. Resultatet av det egna arbetet har blivit att kostnaderna för denna typ av handel har blivit mycket lägre.
 
Det finns fortfarande många som väljer att behålla sin personliga kontakt med sin bank eller fondkommissionär. Eftersom de vill ha en professionell investerare att bolla idéer med och få nya vinklar och tips. Oavsett om du använder en aktiemäklare eller går den mer traditionella vägen så är det alltid du som har ansvar för dina pengar. Investera inte riskfyllt om du inte har råd med det! Avsätt en summa pengar till dina investeringar som du vet att du har råd att förlora. Även om du köper aktier med lägre risk, obligationer eller statspapper så bör du ha en förutbestämd summa pengar för att inte äventyra din vardagsekonomi.
 
Det är lätt att ryckas med i affärer där du eventuellt kan göra stora pengar. Tänk på att börsen går upp och ned. Din investering kan få en oväntad vändning vilket innebär att du kan förlora hela eller större delar av dina pengar. Även om du får bra tips från en professionell investerare så finns det inga garantier för att aktiekurserna går som rådgivaren förutspår.

 

Courtage

När du handlar med värdepapper tar fondkommissionären ut en avgift som kallas för courtage. Ordet i sig är skapat av de franska orden för mäklare och mäklarfirma. Courtageavgifter är avgifter som tas ut av en mäklare eller en online-mäklare när du handlar med aktier eller andra värdepapper. Dessa avgifter är en form av ersättning för tjänsterna som mäklaren erbjuder, inklusive rådgivning, tillgång till marknadsinformation och handelsplattformar.

Courtageavgifterna varierar mellan mäklare och kan bestå av fasta avgifter, procentuella avgifter baserade på värdet av din handel eller en kombination av båda. Det är viktigt att notera att courtageavgifterna kan påverka din totala avkastning från en investering och att det är viktigt att jämföra avgifter mellan olika mäklare innan du väljer en.

De största svenska nätmäklarna är Avanza och Nordnet. Båda dessa har många olika courtageklasser beroende på hur mycket man handlar och vilka belopp man handlar med.
 

Vad är en aktie?

Köpa aktier
För att förklara det enkelt så är en aktie en ägarandel i ett företag. Köper du aktier i ett företag så innebär det att du faktiskt blir delägare i bolaget. Däremot så kan du inte bestämma något i företaget eller påverka på andra sätt så vida du inte är majoritetsägare. Du har däremot rätt att ställa frågor till företagets ledning. Har du många frågor och funderingar så kan det finnas möjlighet för ett besök över en kopp kaffe.
 
Undrar du varför det finns A och B aktier och vad skillnaden är på dessa? Stora företag kan ibland dela upp sina aktier, oftast i A, B och ibland till och med C. Äger du en A aktie kan du ha rätt att vara med och rösta på bolagsstämman medan ett ägande av en B aktie inte ger den rätten. Däremot skiljer det sig inte i utdelningen mellan dem. Handlar du på börsen för att tjäna pengar men inte har något intresse av rösträtt i en bolagsstämma så kan du likaväl köpa en B- som A aktie. Vill du däremot göra din röst hörd i företaget kan du köpa en A aktie.
 

Tradingstrategier med handel av aktier

Här presenterar vi 10 st olika tradingstrategier som är vanliga när man aktivt handlar med aktier.
 
Trendföljande strategi innebär att man följer den övergripande trenden på aktie- eller marknaden och köper aktier som har en stark stigande trend och säljer aktier som har en svag nedåttrend. Målet med denna strategi är att ta del i den övergripande rörelsen på marknaden och få en hög avkastning på sina investeringar.

För att använda trendföljande strategi måste du först identifiera den övergripande trenden på marknaden. Du kan använda tekniska indikatorer som trendlinjer och stöd- och motståndsnivåer för att avgöra den övergripande trenden. När du har identifierat den övergripande trenden kan du börja köpa aktier som har en stark stigande trend och sälja aktier som har en svag nedåttrend.
 
Det är viktigt att notera att trendföljande strategi inte är garanterad att ge framgång och att det alltid finns en viss risk för förlust när man handlar med aktier. Du bör också regelbundet övervaka dina investeringar för att säkerställa att de fortfarande passar den övergripande trenden på marknaden.
 
Värdeinvestering är en investeringsstrategi som syftar till att hitta aktier som är undervärderade och har stor potential att öka i värde. Målet med denna strategi är att få en hög avkastning på sina investeringar genom att köpa aktier till ett lägre pris än deras faktiska värde.
 
För att använda värdeinvestering måste du först undersöka och förstå företagens fundamentala styrkor och svagheter. Du kan titta på saker som företagets ekonomiska resultat, affärsmodell, konkurrensfördelar, marknadsposition och ledningens kompetens för att avgöra om en aktie är ett bra värde.

Det är viktigt att notera att värdeinvestering inte alltid ger snabba resultat och att det kan ta tid att se en ökning i värde. Denna strategi är för den långsiktiga.
 
Momentum investering är en investeringsstrategi som syftar till att hitta aktier som har en stark kursutveckling och investerar i dem på hopp om att de kommer att fortsätta att stiga i värde. Målet med denna strategi är att ta del i den övergripande rörelsen på marknaden och få en hög avkastning på sina investeringar.
 
För att använda momentum investering måste du först identifiera aktier som har en stark kursutveckling. Du kan använda tekniska indikatorer som trendlinjer och prisrörelser för att avgöra om en aktie har en stark kursutveckling. När du har hittat aktier med en stark kursutveckling kan du börja investera i dem på hopp om att de kommer att fortsätta att stiga i värde.
 
Teknisk analys är en investeringsstrategi som använder historiska pris- och volymdata för att förutsäga framtida prisrörelser. Målet med teknisk analys är att hitta köp- och säljmöjligheter på marknaden genom att förstå prisrörelserna och tekniska mönster i aktier och andra värdepapper.
 
För att använda teknisk analys måste du först förstå de tekniska indikatorer och mönster som du vill använda. Du kan använda indikatorer som trendlinjer, stöd- och motståndsnivåer, prisrörelser och volatilitet för att avgöra när du ska köpa och sälja aktier. Du kan också använda tekniska mönster, såsom höjd- och sänkpunkter och chartmönster, för att avgöra framtida prisrörelser.
 
Diversifiering är en investeringsstrategi som innebär att man sprider sin investering över en bred samling aktier från olika branscher och geografiska områden. Målet med diversifiering är att minska risken för förlust och jämna ut prissvängningarna på marknaden.
 
För att använda diversifiering måste du först identifiera en samling aktier från olika branscher och geografiska områden. Du kan titta på faktorer som företagets storlek, affärsmodell, geografiska position och bransch för att avgöra vilka aktier som passar din diversifieringsstrategi. Du bör också regelbundet övervaka dina investeringar för att säkerställa att din diversifiering fortfarande är balanserad och att du har en bred samling aktier från olika branscher och geografiska områden.
 
Långsiktig investering är en investeringsstrategi som syftar till att hitta företag med starka fundamentala styrkor och investera i dem på lång sikt. Målet med denna strategi är att få en hög avkastning på sina investeringar genom att ta del i det långsiktiga värdet som företaget skapar.
 
För att använda långsiktig investering måste du först undersöka och förstå företagens fundamentala styrkor och svagheter. Du kan titta på saker som företagets ekonomiska resultat, affärsmodell, konkurrensfördelar, marknadsposition och ledningens kompetens för att avgöra om en aktie är en långsiktig investering.
 
Kortsiktig handel eller daytrading som det också kallas är en investeringsstrategi som syftar till att köpa och sälja aktier på kort sikt för att ta del i kortsiktiga prissvängningar på marknaden. Målet med denna strategi är att få en hög avkastning på sina investeringar på kort sikt.
 
För att använda kort sikt handel måste du först förstå de kortsiktiga faktorer som påverkar prissvängningarna på marknaden, såsom nyheter, makroekonomiska faktorer och tekniska mönster. Du kan också använda verktyg som teknisk analys för att förutsäga framtida prisrörelser och avgöra när du ska köpa och sälja aktier.
 
Det är viktigt att notera att kort sikt handel är en mer riskfylld investeringsstrategi och att det finns en större risk för förlust. Du bör också ha en god förståelse för marknaden och vara beredd att ta beslut snabbt när du handlar med aktier på kort sikt.
 
Optionshandel är en investeringsstrategi som syftar till att använda optionskontrakt för att ta del i prissvängningar på marknaden och få en hög avkastning på sina investeringar. Målet med denna strategi är att få en hög avkastning genom att använda optionskontrakt för att spekulera i framtida prisrörelser på marknaden.
 
För att använda optionshandel måste du först förstå hur optionskontrakt fungerar och vilka olika typer av optionskontrakt som finns tillgängliga. Du kan också använda verktyg som teknisk analys för att förutsäga framtida prisrörelser och avgöra vilka optionskontrakt du vill investera i. Det är viktigt att notera att optionshandel är en mer avancerad investeringsstrategi och att det finns en större risk för förlust.
 
High-frequency trading (HFT) eller robottrading som det också kallas är en investeringsstrategi som syftar till att köpa och sälja aktier på hög hastighet för att ta del i kortsiktiga prissvängningar på marknaden. Målet med denna strategi är att få en hög avkastning genom att använda avancerade tekniker och programvara för att köpa och sälja aktier snabbt och automatiskt.
 
För att använda HFT måste du ha tillgång till avancerade tekniker och programvara, samt en god förståelse för marknaden och prissvängningarna. Du måste också vara beredd att investera stora summor pengar för att ha tillräckligt med kapital för att utföra höghastighetshandel.
 
Det är viktigt att notera att HFT är en mycket riskfylld investeringsstrategi och att det finns en stor risk för förlust. Du bör också ha en god förståelse för marknaden och vara beredd att ta beslut snabbt när du handlar med aktier på hög hastighet.
 
Arbitragehandel är en investeringsstrategi som syftar till att utnyttja prisskillnader mellan olika marknader eller aktier för att få en hög avkastning på sina investeringar. Målet med denna strategi är att köpa en aktie till ett lägre pris på en marknad och sälja den till ett högre pris på en annan marknad eller med en annan aktie.
 
För att använda arbitrage måste du ha en god förståelse för de olika marknaderna och aktierna du vill investera i, samt ha tillgång till realtidspriser och affärsmöjligheter. Du måste också vara beredd att ta beslut snabbt och vara redo att investera stora summor pengar för att utnyttja prisskillnaderna.
 
Arbitragehandel är en mer avancerad investeringsstrategi och att det finns en stor risk för förlust om man inte är mycket kunnig.

Varför äga aktier?

Aktier kan vara ett bra sätt att tjäna pengar på eftersom de förhoppningsvis ger dig avkastning på ditt kapital. Det är bra att vara insatt i dina affärer, men det finns också bra lösningar för dig som är nybörjare och vill prova på.
 
Ett par sätt att hitta fondportföljer med olika risknivå är att söka på internet eller kontakta ditt lokala bankkontor så får du hjälp att komma igång. Ju mer insatt du är själv blir desto bättre för dig och dina investeringar. Väljer du att köpa en färdig fondportfölj behöver du inte göra så mycket eftersom den sköts av professionella investerare. Men det är fortfarande bra om du är aktiv och skaffar dig kunskaper kring ämnet för att kunna placera smartare och bredare.
 

Obligationer

Obligationer är ett lån av värdepapper med fast avkastning för att beskriva det enkelt. När kommuner, företag och regeringar behöver låna pengar så kan man utfärda obligationer på öppna marknaden. Det innebär att du lånar ut dina pengar till någon av ovanstående ihop med tusentals andra investerare för att täcka upp den lånesumma de behöver. Avkastningen du får på din obligation är räntan på din utlånade summa. En kommun eller regering behöver ofta väldigt stora summor pengar när de lånar. Det innebär att banker inte har möjlighet att låna ut pengarna eftersom det inte finns det ekonomiska utrymmet.
 
Du kan naturligtvis tjäna mycket mer pengar på aktier än på obligationer men du kan också förlora dem ganska snabbt om det vill sig illa. En obligation har en fast ränta under flera år och du får tillbaka dina pengar när bindningstiden är slut. Det innebär att du aldrig förlorar på att spara och investera i obligationer. Däremot är kapitalet bundet i flera år. Det är en säker investering för pengar du behöver senare i livet, till exempel pensionen.
 

Fonder

Bästa aktierna
Att spara och investera i fonder är ett smart sätt för dig som vill investera i värdepapper men som inte har någon direkt kunskap om ämnet. Det kan dessutom vara en lägre risk att förlora mycket pengar. Du slipper hålla koll på marknaden själv. Omplaceringar, uppköp, emissioner och utdelningar hanteras av professionella fondförvaltare. Spridningen mellan aktierna är oftast ganska stor i fonder och blir då en säkrare investering.
 
Det finns olika risknivåer på fonder så du kan välja själv hur du vill investera dina pengar. En högriskfond kan ge dig större avkastning på ditt kapital men du kan också förlora mycket. En fond med låg risk ger lägre avkastning men dina pengar är lite säkrare. Bra att veta är att det blir mycket enklare att deklarera när du har investerat i fonder. Det finns dock ett men, eftersom du investerar bekvämt och slipper vara speciellt aktiv själv så kostar det en del. Placerar du stora belopp i fonder så kan det bli ganska så kostsamt.
 

Hur mycket pengar ska jag investera?

Du måste själv avsätta ett belopp du kan riska till dina investeringar. Du riskerar dina pengar och du måste därför ha råd att förlora stora summor av dem om aktierna sjunker drastiskt. Ju högre investeringssumma desto mer riskerar du, det är bra att ha i åtanke innan du gör affärer. När du köper och säljer själv utan professionella rådgivare bör du skaffa dig kunskap om konjunktur och börsen. Läs på och lär dig, har du mycket kunskap har du större chans att lyckas med dina affärer och då kan du också riska större belopp. Ju mer tid och intresse du lägger på att lära dig desto bättre.
 

Tips och råd

Ett bra råd som sägs ofta är att sprida risken. Om du sprider risken när du investerar så har du bättre chans att inte förlora så mycket pengar vid en nedgång. Undvik CFD handel och övriga typer av derivat handel om du inte är erfaren och duktig. Lägger du hela summan på ett och samma ställe så tar du en stor risk på ditt kapital om aktien skulle rasa.
 
Hur sprider man risken?
För att sprida risken så väljer du att handla med värdepapper inom olika branscher och företag som inte är beroende av varandra. Du får då en stor spridning och kan tjäna på din investering inom en marknad, samtidigt som en annan går sämre. Ett bra sätt är att spara i fonder som har blivit mycket populärt de senaste åren. Ett av de viktigaste råden är att läsa på så mycket det bara går innan du investerar dina pengar. Ju bättre koll du har desto bättre förutsättningar har du. Se över företagets senaste bokslut, titta hur deras nyckeltal ser ut, kolla gammal statistik. Sök på nätet efter företagsinformation, det kan finnas mycket viktig information om kommande ändringar inom bolaget som kan göra att aktien går upp eller ner.

Lägg upp en plan för dina affärer. Sätt riktkurs och stopp-loss kurs. Ändrar sig värdet negativt på din investering bör du inte vänta för länge med att sälja. Tyvärr görs det misstaget väldigt ofta i tron om att aktien ska stiga i kurs igen. Förlusten kan bli väldigt kostsam om du väntar länge med att sälja, än om du säljer i skedet när den börjar gå ned i kurs. Förlora hellre lite på flera affärer än en stor förlust på en enda.
 
Slutligen, lycka till med dina kommande investeringar!
 

Author Bank24.se

Jonas Larsson © Bank24

Källor: Avanza samt Aktiespararna

Ansvarig utgivare: Jonas har arbetat med jämförelse av konsumentkrediter sedan 2012. Han har ett stort intresse av privatekonomi och finansrelaterade ämnen och ser till att informationen är korrekt och uppdaterad.

Senast updaterad: 2023-02-14