Öppna ett investeringssparkonto

Nedan hittar ni information om kontotypen, varför kontot är fördelaktigt för ett långsiktigt sparande och ett bra sätt att investera sina pengar. Läs även om hur kontot gör det enklare att spara i fonder, aktier och värdepapper och hur det fungerar med schablonbeskattning.
 

Avanza

✓ Courtage mellan 0,00 – 0,25%
✓ Lägsta courtage: 0-99 kr
✓ Handla Aktier, fonder från världens marknader
✓ Störst i Sverige

Nordnet sparande

✓ Courtage mellan 0,00 – 0,25%
✓ Lägsta courtage: 1-99 kr
✓ Handla Aktier, fonder från världens marknader
✓ Näst störst i Sverige

 

5 fördelar med ett ISK

1. Fördelaktiga skattevillkor:
Med ett investeringssparkonto (ISK) betalar man endast skatt på en schablonberäknad avkastning på kapitalet, vilket kan vara fördelaktigt för investerare som vill undvika att behöva redovisa varje enskild transaktion i sin deklaration. Skatten på en ISK beräknas på en schablonberäkning av kapitalet i stället för på faktiska vinst- och förlustaffärer. Schablonberäkningen sker på grundval av en viss procentsats av det totala kapitalet som finns på kontot vid årets början.
 
Detta innebär att man inte behöver betala skatt på vinsterna vid varje enskild transaktion, vilket minskar den administrativa bördan och kan ge en lägre total skattesats. Skatten på en ISK är också progressiv, vilket betyder att skattesatsen ökar ju större kapitalet på kontot är.
 
2. Ingen beskattning vid handel:
Med ett ISK behöver man inte betala skatt på vinsterna vid varje enskild köp- eller säljaffär, utan betalar istället skatt på en schablonberäknad avkastning på kapitalet. Detta gör det enklare att hålla koll på sin totala avkastning och minskar den administrativa bördan. Med ett vanligt aktiekonto måste man istället redovisa varje enskild transaktion i sin deklaration, vilket kan innebära betydligt mer pappersarbete och en större risk för felaktigheter i deklarationen. Att inte behöva redovisa varje enskild transaktion kan också göra det lättare att göra fler affärer och handla mer aktivt på börsen.
 
3. Ingen skatt på sparränta:
En annan fördel med ett ISK är att det inte finns någon sparränta på kontot som behöver beskattas. På ett vanligt bankkonto kan man få en liten ränta på sitt sparade kapital, vilket räknas som en inkomst och behöver beskattas. Eftersom ISK saknar sparränta, behöver man inte betala någon skatt på den typen av inkomst.
 
Detta gör att ISK kan vara en fördelaktig sparform för investerare som vill undvika skatt på ränteinkomster, samtidigt som de vill få avkastning på sitt kapital genom att investera i aktier, fonder och andra finansiella instrument. Det är dock viktigt att notera att en ISK inte ger någon garanti för avkastning, och att det finns risker med alla typer av investeringar.
 
4. Ingen avdragsrätt för förluster:
Med ett ISK kan man inte dra av förluster mot vinsterna, vilket kan innebära att man betalar högre skatt på kapitalinkomster. Detta är en viktig skillnad jämfört med ett vanligt aktiekonto, där man kan dra av förluster mot vinsterna och därmed minska sin totala skattesats. Däremot kan man på ett ISK använda tidigare års outnyttjade kapitalförluster för att minska beskattningen av kapitalinkomster.
 
Det är dock viktigt att notera att det finns vissa begränsningar för hur stora kapitalförluster man kan få dra av och att det är en komplex process som kräver god förståelse för skattereglerna. Även om man inte kan dra av förluster på ett ISK är det viktigt att ha en diversifierad portfölj med olika typer av investeringar och fördela riskerna på ett lämpligt sätt för att minska risken för stora förluster.
 
5. Möjlighet att handla med olika finansiella instrument:
En fördel med ett ISK är att man kan handla med olika typer av finansiella instrument, inklusive aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper. Genom att diversifiera sin portfölj på detta sätt kan man minska risken för stora förluster och öka sina chanser till en stabil avkastning på lång sikt. Ett ISK kan också erbjuda en enkel och bekväm hantering av investeringar, eftersom man inte behöver hantera köp- och säljtransaktioner i detalj i sin deklaration. Genom att välja olika typer av värdepapper kan man också anpassa sin portfölj efter sin investeringsprofil och risknivå, och på så sätt få en balans mellan risk och avkastning som passar ens egna behov och mål.
 
Investera pengarEtt investeringssparkonto kan vara ett bra sätt att spara pengar till framtiden. Vem vill inte kunna lägga upp fötterna på en fotpall och armarna över huvudet i en härlig fåtölj och bara njuta när man väl slutat arbetslivet? Eller kanske ta golfbagen med sig till soligare breddgrader där banorna alltid är gröna och värmen är kvar året om.
 
Ett investeringssparkonto kan vara en bra hjälp på vägen för drömmar som dessa eftersom man enkelt kan spara i olika aktier, fonder och värdepapper utan att man får skattepliktiga konsekvenser vid omplacering, köp, vinster och försäljning.
 
Förutom det så blir deklarationen enkel och smidig utan massa krångel. Denna typ av sparkonto upprättades i januari 2012. Man kan inte vara en juridisk person om man skall upprätta ett investeringssparkonto utan det kan endast upprättas av privatpersoner. För företag är det kapitalförsäkring som man måste teckna.
 
 

Investeringssparkonto uträkning

Det blir mycket enklare att deklarera när man har ett investeringssparkonto eftersom man slipper deklarera både vinster och förluster i deklarationen. Man behöver heller inte betala någon vinstskatt eftersom man betalar skatt på den uträknade schabloninkomsten som alltså banken räknar ut och meddelar både dig som privatperson och skatteverket.
 
Schablonintäkten räknas ut på en fjärdedel av årets totala värde sedan räknar man ut statslåneräntan på det beloppet som för närvarande är på 0,9 %, beloppet man får fram beskattas sedan med 30 %.
 
Exempeluträkning:
Genomsnittligt värde på kontot under året är 20 000 kronor och statslåneräntan är 0,9 %.
20 000 x 0,009 = 180 kronor
180 kr skall då beskattas med 30 %
180 x 0,30 = 54 kr
Skatten på kontot när det genomsnittliga värdet är 20 000 kronor blir då 54 kronor.
 
För att kunna öppna ett konto behöver man även ansluta en värdepapperstjänst eller ett fondkonto. Detta gäller även om man redan har någon av dessa tjänster innan. När man har gjort det så kan man börja planera hur sparandet skall se ut och hur man vill lägga upp det. På kontot kan man samla fonder, enskilda aktier, SPAX, räntebärande värdepapper och andra finansiella instrument.
 

Insättningsgaranti och investerarskydd

investeringssparkonto
Enligt riksgäldens beslut så omfattas ett inlåningskonto i ISK av statliga insättningsgarantin. Den statliga insättningsgarantin innebär att om någonting skulle hända vid en ekonomisk bankkris så har man rätt att få ersättning för upp till 100 000 euro. Skulle banken man är kund hos gå i konkurs och garantin träder i kraft så får man sina pengar inom cirka 20 arbetsdagar eller 20 dagar från den dag då finansinspektionen har tagit beslut om att garantin skall träda i kraft.
 
Har man värdepapper inom ISK så gäller Riksgäldens investerarskydd där man kan få ersättning för de tillgångar man har förlorat, beloppet motsvarar då en summa upp till 250 000 kronor per institut.
 

Avgifter – Skatt på Investeringssparkonto

Man betalar sin årliga skatt på kontot som beräknas som exemplet ovan så kallad schablonbeskattning. Förutom det så betalar man courtage vid handel av aktier och när man handlar med fonder så betalar man de avgifter som fondbolagen har. För andra värdepapperstjänster kan man behöva betala depåavgifter, information om dessa avgifter hittar du på din bank i samband med köp.
 

Pensionssparande i ISK

Fonder och aktier
Om man går i funderingar kring att börja spara i olika fonder eller i aktier så är ett investeringssparkonto det bästa alternativet eftersom kontot är avgiftsfritt och beskattningen är fördelaktig.
 
Det är ett av de självklara alternativen nu när reglerna kring privata konton för pensionssparande har fått ändrade regler och dubbelbeskattas om det sparade beloppet överstiger 1800 kronor per år. Att tänka på är också att 2016 så kommer allt privat pensionssparande att dubbelbeskattas så det finns ett stort behov att spara sina pengar på en annan typ av konto.
 
Denna typ av konto är framtaget för att man enkelt skall kunna spara i värdepapper, aktier och fonder men att man skall slippa allt arbete som krävs, i vanliga fall måste man uppge varje affär i deklarationen.
 
Här slipper man både att skatta och deklarera för enskild affär vilket gör att sparandet blir lätt och det gör det till ett enkelt val om man fortfarande vill spara privat på längre sikt.
 

Author Bank24.se

Jonas Larsson © Bank24

Källor: Avanza samt Nordnet

Ansvarig utgivare: Jonas har arbetat med jämförelse av konsumentkrediter sedan 2012. Han har ett stort intresse av privatekonomi och finansrelaterade ämnen och ser till att informationen är korrekt och uppdaterad.

Senast updaterad: 2023-02-14