Olycksfallsförsäkring

Vi jämför olycksfallsförsäkring som de vanligaste försäkringsbolagen erbjuder. Läs och jämför i vår listning nedan.

Företag
Invaliditets
ersättning
Dödsfalls
ersättning
Dygnsersättning
sjukhusvistelse
Pris/månad
Ansök
Företag Ica banken
Invaliditets
ersättning
1 000 000 kr
Dödsfalls
ersättning
100 000 kr
Dygnsersättning1000 kr
Pris85 kr
AnsökFöretag Moderna Försäkringar
Invaliditets
ersättning
1 500 000 kr
Dödsfalls
ersättning
50 000 kr
Dygnsersättning150 kr
Pris163 kr
AnsökFöretag AIG försäkringar
Invaliditets
ersättning
500 000 kr
Dödsfalls
ersättning
150 000 kr
Dygnsersättning200 kr
Pris63 kr
Ansök
Företag Folksam
Invaliditets
ersättning
2 000 000 kr
Dödsfalls
ersättning
40 000 kr
Dygnsersättning0 kr
Pris153 kr
Ansök
Företag Trygghansa
Invaliditets
ersättning
900 000 kr
Dödsfalls
ersättning
50 000 kr
Dygnsersättning80 kr
Pris113 kr
Ansök
Företag IF försäkringar
Invaliditets
ersättning
2 000 000 kr
Dödsfalls
ersättning
50 000 – 500 000 kr
Dygnsersättning0 kr
Pris163 kr
Ansök
Företag Gjensidige försäkringar
Invaliditets
ersättning
1 500 000 kr
Dödsfalls
ersättning
50 000 kr
Dygnsersättning80 kr
Pris112 kr
Ansök

 

 
Ofta har man flera försäkringar vad gäller olycksfall till exempel via arbetsplatsen, skola eller dagis. Men oftast så gäller inte dessa försäkringar på fritiden vilket gör att om du skadar dig på din fritid så har du ingen försäkring som täcker skadan.
 
Man bör alltid kontrollera vad man har för försäkringar via arbete och fackförbund så att man i så fall kan komplettera med en privat olycksfallsförsäkring så att man har ett komplett skydd.
 
Skulle olyckan vara framme och man inte har en försäkring så har man ju heller inget som täcker upp eventuella inkomstförluster, om man får fula ärr, eller om man blir invalid på något sätt. Försäkringen är ett skydd för dig och det ger trygghet i vardagen att veta att man har ett skyddsnät om någonting händer.
 

Vad får man hjälp med?

Först och främst så får man hjälp direkt när olyckan har skett, man får ersättning för sjukhusvistelse, ett akutbelopp man får också ersättning för resor och tandskador om sådana har uppstått. Har man förstört kläder så drar man av för ålder och slitage och ersätter beloppet som blir kvar.
 
Skulle man få en invaliditetsskada så ser man hur högt Invaliditetsbelopp man har valt att ha i sin försäkring och sedan räknar man på den invaliditetsprocent skadan har orsakat och man får då utbetalt en invaliditetsersättning. Om skadan medför ärr så kan man få ersättning för det.
 
Skulle man behöva krishjälp så ingår krisersättning hos psykolog upp till 10 gånger. I värsta scenario, att olyckan leder till dödsfall. Då betalas försäkringsbeloppet ut till dödsboet om man inte har uppgett någon annan information. Ersättningen vid dödsfall är tänkt att täcka kostnader som uppstår vid en begravning. Ersättningen är alltså inte en livförsäkring.
 

Att tänka på vid tecknande av avtal

Försäkringar har alltid begränsningar och det är således viktigt att läsa den informationen. Har man en skada sedan tidigare så täcker inte försäkringen den skadan eller problem som tillkommer i efterhand med samma skada.
 
Det kan också finnas undantag för skador inom vissa specifika extremsporter så som fallskärmshoppning, vissa motorsporter, glidflygning, kickboxning, thaiboxning, K1 och vissa andra sporter som ofta orsakar farliga skador. Håller man på med någon av dessa sporter så bör man höra med det försäkringsbolaget man har tänkt att teckna en olycksfallsförsäkring om de godtar att man håller på med en sport inom just detta område. Skulle man bli skadad om man utför en brottslig handling så gäller inte heller försäkringen.
 
Mer att tänka på är naturligtvis att anmäla skadan så fort som möjligt till ditt försäkringsbolag. Eftersom försäkringsbolagen har preskriptionsregler vad gäller hur lång tid efter ett skadetillfälle man kan anmäla skadan. Om man har flera olika olycksfallsförsäkringar så kan man få ersättning från flera då de är oberoende av varandra, det är därför viktigt att ringa till allihop och göra en anmälan.
 

Ångerrätt på Olycksfallsförsäkring

Om man tecknar en försäkring och sedan ångrar sig så har försäkringsbolagen mellan 14-30 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller från den dagen du har fått hem ditt fullständiga försäkringsbrev. Skulle man ångra sig så måste man ta kontakt med försäkringsbolaget och meddela dem att man inte vill ha försäkringen man har tecknat.
 

Betalning

Det finns oftast olika alternativ på hur man kan betala sin försäkring. Man brukar kunna välja månadsvis, kvartalsvis och årsvis. Dessutom är e-faktura eller autogiro ett bra alternativ att välja om man vill tänka på miljön, slippa onödiga papper och administrationsavgifter.