Överbryggningslån

Ett överbryggningslån används när man skall köpa ett nytt hus om man tillträder och betalar det nya boendet innan man har sålt sitt gamla hus. När man byter fastighet kan situationen uppstå att man av olika anledningar måste köpa sitt nya hus snabbt vilket kan innebära att man ej fått sålt sin gamla fastighet.
 
När det uppstår en kort tidsperiod när man inte fått sålt sitt gamla hus och man behöver pengar för att kunna betala handpenningen för den nya fastigheten ansöker man om ett överbryggningslån av sin bank. Normalt ansöker man hos samma bank där man har det befintliga bolånet. När man sålt sin gamla fastighet betalar man tillbaks bryggningslånet.
 

Bank
Ränta
Lånebelopp
Löptid
Amorteringsfritt
Krav
Företag Skandiabanken
Ränta5.02%
Lånebelopp20000 –
ej angett
Löptid3 månader
Amorteringsfritt
AnsökKontrakt skrivet både för den bostad du säljer.
Företag Nordea
Ränta5.61%
Lånebelopp20000 –
ej angett
Löptid3 månader
Amorteringsfritt
AnsökKontrakt skrivet både för den bostad du säljer och köper.
Företag SBAB
Ränta5.00%
Lånebelopp20000 –
3,5 miljoner kr
Löptid3 månader
Amorteringsfritt
AnsökUndertecknat köpekontrakt eller överlåtelseavtal för bostaden.
Företag ICA-banken
Ränta5.00%
Lånebelopp20000 –
3,5 miljoner kr
Löptid3 månader
Amorteringsfritt
AnsökUndertecknat köpekontrakt eller överlåtelseavtal för bostaden.
Företag Ikano bank
Ränta5.00%
Lånebelopp20000 –
3,5 miljoner kr
Löptid3 månader
Amorteringsfritt
AnsökUndertecknat köpekontrakt eller överlåtelseavtal för bostaden.
Företag Swedbank
RäntaInd ränta
Lånebelopp20000 –
ej angett
Löptid6 månader
Amorteringsfritt
AnsökKontrakt skrivet både för den bostad du köper och den du säljer.
Företag Handelsbanken
RäntaInd ränta
Lånebelopp20000 –
ej angett
Löptid6 månader
Amorteringsfritt
AnsökKontrakt skrivet både för den bostad du köper och den du säljer.
Företag Bättre bolån
RäntaInd ränta
Lånebelopp20000 –
3,5 miljoner kr
Löptid3 månader
Amorteringsfritt
AnsökKontrakt skrivet både för den bostad du säljer och köper.
Företag Danske bank överbryggningslån
Ränta7.00%
Lånebelopp20000 –
ej angett
Löptid3 månader
Amorteringsfritt
AnsökKontrakt skrivet både för den bostad du säljer och köper.

 

FAQ

Vad är ett överbryggningslån?

Ett överbryggningslån är en typ av tillfälligt lån som används för att täcka kostnader mellan två bostadsköp. Det är en flexibel finansiell lösning som kan hjälpa dig att köpa din nya bostad även om du inte har sålt din nuvarande bostad.

När man köper en ny bostad innan man har sålt sin nuvarande bostad kan det innebära att man behöver ha extra kapital för att täcka insatsen på den nya bostaden, mäklararvode, lagfart och andra avgifter. Ett överbryggningslån kan användas för att täcka dessa kostnader tills man har sålt sin nuvarande bostad och fått in de pengar som man behöver för att betala av lånet.

Överbryggningslån är vanligtvis kortfristiga lån med en löptid på mellan några månader och ett år. Lånet kan användas för att täcka kostnader som uppstår när man köper en ny bostad innan man har sålt sin nuvarande bostad. Det är en fördel om man hittar en ny bostad innan man har sålt sin nuvarande bostad eller om man vill undvika att flytta till en temporär bostad under tiden man väntar på att sälja sin nuvarande bostad. Det kan också vara en fördel om man vill undvika att tvingas sälja sin nuvarande bostad till ett lägre pris på grund av tidspress.

Hur länge kan man ha ett brygglån?

Löptiden för ett överbryggningslån är oftast kort och sträcker sig vanligtvis från några månader upp till ett år. Det är en tillfällig finansiell lösning som är avsedd att hjälpa bostadsköpare att täcka kostnader mellan två bostadsköp. Lånet ger bostadsköparen möjlighet att köpa en ny bostad även om man inte har sålt sin nuvarande bostad, och betala tillbaka lånet när man har sålt sin nuvarande bostad.

Längden på löptiden för ett överbryggningslån beror på den tid det tar att sälja den nuvarande bostaden. Eftersom det är en tillfällig lösning, är det viktigt att ha en plan för hur man ska betala tillbaka lånet inom den angivna löptiden. Om man inte kan sälja sin nuvarande bostad inom den angivna tidsramen kan det leda till höga räntekostnader och förseningsavgifter.

Det är därför viktigt att man har en realistisk plan för att sälja sin nuvarande bostad och betala tillbaka överbryggningslånet i tid. Det kan innebära att man behöver sänka priset på sin nuvarande bostad eller att man behöver sälja den via en snabb försäljningstjänst. Det är också viktigt att man har en plan för vad man gör om man inte kan sälja sin bostad inom den angivna tidsramen för lånet.

Hur mycket kostar ett brygglån?

Kostnaden för ett överbryggningslån kan variera beroende på flera faktorer, såsom lånebeloppet, löptiden, räntan och andra avgifter som uppläggningsavgift och avi-avgift. Generellt sett är räntan på överbryggningslån högre än på vanliga bolån eftersom det är en högre risk för långivaren, eftersom man inte har sålt sin nuvarande bostad.

Uppgifter från Finansinspektionen visar att den genomsnittliga räntan på överbryggningslån i Sverige under andra kvartalet 2021 var 4,92 procent, vilket är högre än den genomsnittliga räntan för vanliga bolån.

Hur stort belopp kan man låna som överbryggningslån?

Storleken på överbryggningslån beror på flera faktorer, såsom bostadens marknadsvärde, lånebeloppet och den nuvarande bostadens värde. Normalt sett kan man låna upp till 5-7 miljoner med ett överbryggningslån. Men det exakta beloppet som man kan låna varierar från bank till bank och beror på deras interna kreditbedömningsprocess.

 

Hur funkar överbryggningslån?

Överbryggningslån är en typ av tillfälligt lån som används för att täcka kostnader mellan två bostadsköp. Det är en flexibel finansiell lösning som kan hjälpa dig att köpa din nya bostad även om du inte har sålt din nuvarande bostad.
 
Överbryggningslån är vanligtvis kortfristiga lån med en löptid på mellan några månader och ett år. Lånet kan användas för att täcka kostnader som uppstår när man köper en ny bostad innan man har sålt sin nuvarande bostad. Det kan till exempel vara kostnader för insatsen på den nya bostaden, mäklararvode, lagfart och andra avgifter.
 
Ett överbryggningslån kan vara en fördel om man hittar en ny bostad innan man har sålt sin nuvarande bostad eller om man vill undvika att flytta till en temporär bostad under tiden man väntar på att sälja sin nuvarande bostad. Det kan också vara en fördel om man vill undvika att tvingas sälja sin nuvarande bostad till ett lägre pris på grund av tidspress.
 
Det är viktigt att notera att överbryggningslån är en dyrare lösning än vanliga bolån eftersom räntan ofta är högre och löptiden kortare. Det innebär att man kan behöva betala högre ränta och avgifter än vad man annars skulle göra för ett vanligt bolån. Det är också viktigt att man är säker på att man kommer att kunna sälja sin nuvarande bostad inom den angivna tidsramen eftersom man annars kan få problem med att betala tillbaka lånet i tid.
 
Här är fem saker som man bör känna till när man ska ta ett överbryggningslån:
 
Kort löptid: Överbryggningslån har oftast en kort löptid på mellan några månader till ett år. Det innebär att man behöver betala tillbaka lånet relativt snabbt, vilket kan innebära högre månadskostnader. Det är viktigt att man har en plan för att betala tillbaka lånet inom tidsramen för att undvika höga räntekostnader och förseningsavgifter.
 
Högre ränta: Överbryggningslån har vanligtvis högre ränta än vanliga bolån. Detta beror på att lånet är en högre risk för banken, eftersom man inte har sålt sin nuvarande bostad. Det är därför viktigt att man jämför olika erbjudanden och räntor från olika banker innan man bestämmer sig för ett överbryggningslån.
 
Säkerhet: Överbryggningslån är oftast säkrade med pant i den bostad som man har som säkerhet för lånet. Det innebär att man kan förlora sin bostad om man inte kan betala tillbaka lånet i tid. Det är därför viktigt att man har en realistisk plan för att betala tillbaka lånet i tid för att undvika risker med försäljning av bostad.
 
Kostnader: Det kan finnas olika avgifter och kostnader som är associerade med överbryggningslån, till exempel uppläggningsavgift och räntekostnader. Det är viktigt att man förstår alla kostnader och avgifter innan man tar ett överbryggningslån, och att man ser till att ha råd med dessa kostnader i tillägg till vanliga boendekostnader.
 
Realistisk plan: Det är viktigt att man har en realistisk plan för att sälja sin nuvarande bostad och betala tillbaka överbryggningslånet i tid. Det kan innebära att man behöver sänka priset på sin nuvarande bostad eller att man behöver sälja den via en snabb försäljningstjänst. Det är också viktigt att man har en plan för vad man gör om man inte kan sälja sin bostad inom den angivna tidsramen för lånet.
 

Lån vid renovering

Överbtyggningslån
Man kan också använda lån av denna typ när man skall renovera sitt hus.
 
Vid renovering så får man ett överbryggningslån eller byggnadslån som det också kallas under tiden som renoveringen slutförs. När arbetet är klart bryts bryggningslånet och lånesumman läggs på ert befintliga huslån.
 
Vissa banker kallar det ett byggnadslån när man skall investera och renovera upp sitt hus.
När man ansöker om överbryggningslån eller byggnadslån när ni skall renovera gör banken oftast en förhandsvärdering på den tilltänkta tillbyggnaden eller renoveringen. Detta för att banken skall kunna bedöma värdeökningen på fastigheten samt att banken även vill ha säkerhet för lånet. Värdet på fastigheten avgör hur mycket man får låna.
 
Din bank kommer att behöva en del information från er innan byggstart. Ritningar för era planer brukar alltid krävas och utlåtande från hantverkarna angående material samt arbetskostnad för att slutföra projektet.
Överbryggningslån är alltid ett tillfälligt lån som vanligtvis sträcker sig från 3 månader upp till 6 månader. Beroende på hur din situation ser ut kan lånet läggas upp med eller utan säkerhet. När banken gör kreditbedömningen tar de hänsyn till att du kan klara av dubbla boendekostnader under en kort period om man inte fått sålt sitt nuvarande hus.
 

Vilka krav ställs på mig som låntagare?

Kraven som ställs för att kunna få ett överbryggningslån varierar från bank till bank men generellt brukar bankerna kräva när man behöver lånet för att köpa ny bostad men ej fått sålt sitt gamla att man har ett påskrivet kontrakt på den nya fastigheten.
 
Sedan finns det alltid en maxgräns på hur länge man får ha lånet. Flera banker erbjuder brygglån endast för 3 månader och det finns banker som erbjuder upp till 6 månader. En annan sak som de alltid brukar kolla är er ekonomiska situation. För att få sin ansökan godkänd krävs att man verkligen har råd med två boendekostnader under den period där man tvingas till dubbelt boende.
 

Amortering

Nästan alla banker som erbjuder detta lån kräver inte att du amorterar på lånet under den period som ni skall använda överbryggningslånet. Lånet är alltså amorteringsfritt vilket innebär när man skall återbetala hela summan är det endast räntan som tickat under de månaderna.
 
De flesta bankerna sätter idag en fast ränta som gäller under de 3 eller 6 månader som man har lånet. Detta oavsett om det sker ränteförändringar hos banken. En normal ränta för ett bryggningslån ligger på ca 5 % under 2020. I enstaka fall förekommer det att banken erbjuder ett räntefritt lån om man har ett befintligt bolån hos banken.
 
Slutligen så kan man även använda denna typ av lån för att betala handpenningen på det nya huset. Det handlar ju ofta om en ganska stor summa pengar som ska fram snabbt. Då kan ett extra lån vara den enda lösningen för att genomföra husköpet. I sak blir det egentligen som ett privatlån med fastigheten som säkerhet.

 

Author Bank24.se

Jonas Larsson © Bank24

Källor: SBAB samt Nordea

Ansvarig utgivare: Jonas har arbetat med jämförelse av konsumentkrediter sedan 2012. Han har ett stort intresse av privatekonomi och finansrelaterade ämnen och ser till att informationen är korrekt och uppdaterad.

Senast uppdaterad: 2023-02-15