Se alla aktiekurser live

Här kan du se aktuella aktiekurser på alla aktier i Sverige. Se hur det går för dina aktier live på Nasdaq OMX , Aktietorget och First North listan.

Large cap
Mid Cap
Small Cap
First North

Aktietorget


 

 

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen är Sveriges handelsplats med handel med värdepapper med bland annat aktier, fonder, warrants och obligationer. Stockholmsbörsen ägd av Nasdaq OMX som är ett dotterbolag till amerikanska Nasdaq Groups som även äger listor i Norden och de baltiska länderna.
 
Stockholmsbörsen är öppen för handel mellan 09:00-17:30 varje vardag. Dag före helgdag handlas det fram till 13:00. Uppemot 400 bolag handlas på stockholmsbörsens listor som består av ett flertal olika listor. Dessa listor är uppdelade på aktuellt börsvärde. Det blir då också enklare att titta på aktiekurserna.
 
Aktiekurser idag
 

  1. Large Cap: Här samlas alla bolag som har ett börsvärde på ca 10 miljarder.
  2. Mid Cap: Börsvärde på över 1,5 miljarder.
  3. Small Cap: Börsvärde som understiger 1,5 miljarder.
  4. First North: Är en handelsplats för utvecklingsbolag med lite omsättning.

 

 
Sedan finns det ytterligare aktielistor som ej är anslutna till Nasdaq OMX som Aktietorget och NGM.
 
Aktiekurser graf
 

Vad påverkar en aktiekurs?

Enkelt uttryckt kan man säga att det fundamentala i aktien styr och påverkar kursen mest. Det fundamentala i en aktie handlar om att värdera aktien sett till resultat och tillväxt. Både nuvarande resultat och det framtida resultatet. På lång sikt är det alltid det fundamentala som styr tillväxten på aktiekursen.
 
På kort sikt finns det andra faktorer som påverkar en aktiekurs.
Teknisk analys är kanske den dominerande analysen på lite kortare sikt. Vad innebär då teknisk analys? Enkelt uttryckt baseras den tekniska aktieanalysen på historiska händelser. Vad använder historiken på en aktie för att förutse hur den kommer att gå i framtiden.
 
Hela analysen bygger på att marknaden historiskt följt vissa handelsmönster som man då väger in en i aktiekurs för att kunna förutse eventuella utbrott av aktiekursen. Både uppgång och nedgång.
 
Andra viktiga ingredienser som påverkar aktiekurserna är nyheter kring händelser som påverkar det monetära systemet. Börspsykologi är en annan detalj som inte skall underskattas. Många följer flocken vilket innebär att aktiekurser både upp och ner kan bli överdrivna utan att fundamental data eller andra nyheter ligger bakom.