Se alla aktiekurser live

Här kan du se aktuella aktiekurser på alla aktier i Sverige. Se hur det går för dina aktier live på Nasdaq OMX , Aktietorget och First North listan.

Large cap
Mid Cap
Small Cap
First North

Aktietorget


 
Du kan också se aktiekurserna på de största svenska aktieplattformarna nedan:
 

Avanza

✓ Courtage mellan 0,00 – 0,25%
✓ Lägsta courtage: 0-99 kr
✓ Handla Aktier, fonder från världens marknader
✓ Störst i Sverige

Nordnet sparande

✓ Courtage mellan 0,00 – 0,25%
✓ Lägsta courtage: 1-99 kr
✓ Handla Aktier, fonder från världens marknader
✓ Näst störst i Sverige

 
 

Var kan man se aktuella aktiekurser?

Aktuella aktiekurser kan ses på flera olika ställen, både online och offline. Här är några vanliga sätt att se aktuella aktiekurser:

 • Finansnyheter: Många finansnyhetssajter, tidningar och TV-program rapporterar om aktuella aktiekurser. Här kan man få en överblick över marknaden och följa utvecklingen på de enskilda företagen.
 •  

 • Börsens webbplats: Börsernas webbplatser, inklusive Stockholmsbörsens webbplats, Nasdaq, London Stock Exchange och New York Stock Exchange, erbjuder aktuella aktiekurser för de noterade företagen.
 •  

 • Bankernas webbplatser: Många banker erbjuder också information om aktuella aktiekurser på sina webbplatser. Här kan man ofta följa både inhemska och utländska aktier.
 •  

 • Aktiehandelsplattformar: Om man investerar i aktier via en aktiehandelsplattform, som exempelvis Avanza, Nordnet eller eToro, kan man se aktuella aktiekurser för de enskilda företagen.
 •  

 • Mobilappar: Det finns också många mobilappar som erbjuder aktuella aktiekurser. Här kan man följa marknaden och de enskilda företagen i realtid från sin mobiltelefon.

 

Var kan man hitta historik av aktiekurser?

Det finns flera platser där man kan se historiken för aktiekurser.

Finansnyhetssajter som exempelvis Dagens Industri, Financial Times och CNBC, brukar erbjuda historiska aktiekurser för enskilda företag.

Börsernas webbplatser, inklusive Stockholmsbörsens webbplats, Nasdaq, London Stock Exchange och New York Stock Exchange, erbjuder också historiska aktiekurser för de noterade företagen.
Om man investerar i aktier via en aktiehandelsplattform, som exempelvis Avanza, Nordnet kan man också se historiska aktiekurser för de enskilda företagen.

Specialiserade webbplatser: Det finns också webbplatser som är specialiserade på att erbjuda historiska aktiekurser och annan finansiell data, till exempel Yahoo Finance, Google Finance och Investing.com för att nämna några.

Genom att se historiska aktiekurser kan man få en överblick över hur aktien har utvecklats över tid och använda den informationen för att fatta välgrundade investeringsbeslut
 

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen är Sveriges handelsplats med handel med värdepapper med bland annat aktier, fonder, warrants och obligationer. Stockholmsbörsen ägd av Nasdaq OMX som är ett dotterbolag till amerikanska Nasdaq Groups som även äger listor i Norden och de baltiska länderna. Nasdaq Inc. förvärvade börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Reykjavik och Tallinn år 2003 från OMX, ett nordiskt finansbolag som då drev dessa börser. Efter förvärvet av OMX har Nasdaq utvecklat Stockholmsbörsen och andra nordiska börser genom att erbjuda modern teknologi och handelsplattformar, och genom att utveckla nya produkter och tjänster.
 
Stockholmsbörsen är en av de viktigaste marknadsplatserna i Norden, och dess noterade företag representerar en stor del av den svenska ekonomin. Börsen erbjuder en mängd olika produkter och tjänster, inklusive aktier, obligationer, ETF:er, derivat och råvaror. Dessutom har börsen ett antal olika index, inklusive OMXS30-indexet, som är ett av de mest använda aktieindexen i Sverige.
 
Som en viktig marknadsplats för svenska företag är Stockholmsbörsen också reglerad av svenska myndigheter, inklusive Finansinspektionen. Börsen är också medlem i World Federation of Exchanges, en organisation som representerar över 200 börser runt om i världen.
 
Stockholmsbörsen är öppen för handel mellan 09:00-17:30 varje vardag. Dag före helgdag handlas det fram till 13:00. Uppemot 400 bolag handlas på stockholmsbörsens listor som består av ett flertal olika listor. Dessa listor är uppdelade på aktuellt börsvärde. Det blir då också enklare att titta på aktiekurserna.
 
Aktiekurser idag
 

 1. Large Cap: Här samlas alla bolag som har ett börsvärde på ca 10 miljarder.
 2. Mid Cap: Börsvärde på över 1,5 miljarder.
 3. Small Cap: Börsvärde som understiger 1,5 miljarder.
 4. First North: Är en handelsplats för utvecklingsbolag med lite omsättning.

 
Sedan finns det ytterligare aktielistor som ej är anslutna till Nasdaq OMX som Aktietorget och NGM.
 
Aktiekurser graf
 

Börsen i Sverige

Börsen i Sverige har en lång och framgångsrik historia, med anor som sträcker sig tillbaka till 1863 när Stockholms Fondbörs grundades. Sedan dess har börsen utvecklats till en viktig marknadsplats för handel med aktier och andra finansiella instrument.
 
Idag är Stockholmsbörsen den största börsen i Norden och har över 300 bolag noterade på sin plattform, inklusive några av Sveriges mest framgångsrika företag. Här finns allt från traditionella industriföretag till snabbväxande teknologibolag.

Börsen spelar en viktig roll i den svenska ekonomin genom att ge företag tillgång till kapital som behövs för att växa och utvecklas. Genom att notera sina aktier på börsen kan företag få tillgång till både svenska och internationella investerare, vilket kan bidra till att skapa tillväxt och jobb.
 
Investeringar i aktier på börsen kan vara en viktig del av en diversifierad portfölj och en möjlighet för investerare att ta del av framgångarna hos svenska företag. Samtidigt innebär det också en viss risk, och det är viktigt att göra noggranna analyser av både företagen och marknaden innan man gör investeringar.

Börsen i Sverige har utvecklats med tiden och förbättrat både tekniken och regelverken för att säkerställa en transparent och effektiv handel på plattformen. Detta har gjort det lättare för både investerare och företag att ta del av fördelarna med börsen.
 
Sammanfattningsvis kan man säga att börsen i Sverige är en viktig del av den svenska ekonomin och har en stor betydelse för både företag och investerare. Genom att tillhandahålla en transparent och effektiv marknad för handel med aktier, bidrar börsen till tillväxt och utveckling i Sverige.
 

Vad påverkar en aktiekurs?

Aktiekursen påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive företagets resultat, den allmänna ekonomiska utvecklingen, politiska faktorer och konkurrenssituationen i branschen. Här är några vanliga faktorer som kan påverka aktiekursen:
 
Företagets resultat och utsikter: En av de viktigaste faktorerna som påverkar aktiekursen är företagets resultat och utsikter. Om ett företag visar stark tillväxt, högre vinstmarginaler och framgångsrika affärssatsningar kan det bidra till att öka aktiekursen. Å andra sidan kan svaga resultat och förväntningar på framtida problem leda till att aktiekursen sjunker.
 
Den allmänna ekonomiska utvecklingen: Aktiekurser kan också påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen i landet eller regionen där företaget är verksamt. Om det finns en högkonjunktur med ökande BNP, låg arbetslöshet och högkonsumtion kan det påverka aktiekursen positivt. Om det råder en lågkonjunktur med minskad konsumtion och ökad arbetslöshet kan aktiekursen påverkas negativt.
 
Politiska faktorer: Politiska beslut och händelser kan också påverka aktiekurserna. Exempel på detta kan vara beslut som skattereformer, handelssanktioner eller politisk instabilitet.
 
Konkurrenssituationen i branschen: Konkurrensen inom en bransch kan också påverka aktiekursen för ett företag. Om ett företag befinner sig i en bransch med hög konkurrens och pressade margina ler kan det påverka aktiekursen negativt.
 
Rykten och spekulationer: Slutligen kan rykten och spekulationer påverka aktiekursen. Om det sprids rykten om ett företag eller dess produkter kan det påverka marknadspriset för företagets aktier.
 
Sammanfattningsvis är aktiekursen en funktion av flera faktorer, inklusive företagets resultat, den allmänna ekonomiska utvecklingen, politiska faktorer, konkurrensen i branschen, rykten och spekulationer.
 

Author Bank24.se

Jonas Larsson © Bank24

Källor: Nasdaq samt Nasdaq Nordic

Ansvarig utgivare: Jonas har arbetat med jämförelse av konsumentkrediter sedan 2012. Han har ett stort intresse av privatekonomi och finansrelaterade ämnen och ser till att informationen är korrekt och uppdaterad.

Senast updaterad: 2023-02-14