Spara i fonder

Det är alltid svårt att veta vilken sparform man ska välja för att få sina pengar att växa så mycket som möjligt. Man ska också överväga hur länge man vill binda sina pengar. I Sverige väljer många att spara i fonder i olika risknivåer och olika länge. En fond är en portfölj med värdepapper som kan bestå av obligationer, olika värdepapper och aktier både i Sverige och utlandet och ägs av de som investerar.
 
När man väljer att placera sina pengar i en fondportfölj så fördelas pengarna lika i de olika värdepapper som fonden äger. Det bästa alternativet är att spara i fonder varje månad eftersom kursen varierar mellan högt och lågt och då vet man att man även investerar när det är billigt. Enligt lag i Sverige så måste risken fördelas på minst 16 olika värdepapper i en värdepappersfond.
 

Vilken fond ska jag spara i?

Spara i fonder
Först behöver man tänka på vad pengarna sparas till. Sparar man till barnen eller till pensionen som ligger långt fram i tiden eller sparar man till möbler, semester, renovering eller annat där pengarna skall användas inom en relativt snar framtid?
 
Ska man använda sina pengar ganska så snart så bör man spara i räntefonder och ska man spara under många år så bör man välja att spara i en stor del aktiefonder. Man kan också välja att ha en blandfond som då består av både aktiefonder och räntefonder. När man vet målet med sitt sparande så väljer man ut vilken typ av fond man ska spara i.
 

Hur börjar jag spara?

Det finns många olika hjälpverktyg på nätet för att komma igång eller så kan man också kontakta sin bank och få hjälp att komma igång med sitt sparande.
Vad mer ska man tänka på när man väljer fond?
Man bör jämföra vilken avkastning fonden eller fonderna ger och vilka avgifter de har.
 

 

Vad är avkastning?

Avkastning är fondens historik i värdeökning och värdeminskning. Även om man inte kan förutspå hur framtiden kommer att se ut i fonden så är det ändå viktigt att se hur fonden har gått innan man placerar pengar eftersom detta ändå kan visa om fonden har varit någorlunda stabil. Det finns också företag som betygsätter fonder som är ett bra riktverktyg för vad fonden har för framtidsutveckling.
 

De olika fondtyperna.

Fond
Blandfond består av både räntebärande värdepapper och aktier jämnare fördelning.
Aktiefond placerar som minst 75% av förmögenheten i aktier.
I en räntefond är förmögenheten placerad i räntebärande värdepapper.
Fond i fond placerar sin förmögenhet i andra fonder.
 
Hedgefonder är fonder som ska skydda sig mot nedgångar beroende på hur marknaden ser ut, men det finns hedgefonder med både hög och låg risk.
Globalfond har sina värdepapper över hela världen.
Länderfonder är fonder i ett specifikt land.
 
Indexfonder är passivt förvaltade fonder som följer exempelvis OMX Stockholm 30.
Regionfonder placerar i en specifik region.
Branschfonder placeras i olika branscher.
 
Är det säkert att spara i fonder?
Nej, det finns alltid en risk att de pengar man sparar kan minska i värde, därför bör man alltid ha detta i åtanke och spara pengar som man har råd att riska. Sen finns det naturligtvis olika risknivåer inom fondsparande och det handlar också om hur länge man kan låta sina pengar sitta i sparandet eftersom värdet kan öka igen.
 
Hur vet man när man ska köpa och sälja?
Det är aldrig lätt att förutspå och lyckas med att följa börsens rejäla nedgångar och sedan stora uppgångar, men lyckas man med det så kan man tjäna ordentligt med pengar. Man köper när det går riktigt dåligt och aktierna eller värdepapprena står väldigt lågt i kurs och sedan säljer man igen när läget är omvänt och värdet har stigit.
 
Vad är en förvaltningsavgift?
Förvaltningsavgiften dras en gång om året från de pengar man har i fonden för att betala för att pengarna förvaltas.
 

 
Finns det andra avgifter som ska betalas?
Ja förutom förvaltningsavgift så finns det köp/sälj avgift och prestationsbaserade avgifter.
 
Har jag som konsument något skydd?
All fondverksamhet styrs av olika lagar, riktlinjer och även föreskrifter från Finansinspektionen.
 
Även om själva fondbolaget skulle gå i konkurs så drabbar inte detta dig som sparare då pengarna som tillhör fonden ligger hos ett förvaringsinstitut vilket innebär att fondbolaget och fonden har separat ekonomi så att inte spararna skall bli drabbade vid en eventuell konkurs. Därför äger spararna även vid en sådan händelse fondens tillgångar eftersom fonden inte kan gå i konkurs.
 
Varför ska jag spara med risker?
När man väljer fondsparande så bör man spara under många år och kontinuerligt. Detta gör att man klarar av börsens upp och nedgångar på ett bra sätt och kan med åren få en bra vinst på sina pengar.
 
Ska man spara under många år så vågar man kanske ta lite större risker och placera sina pengar i en högriskfond vilket kan ge mycket bättre avkastning på sparandet än när man sparar i fonder med låg risk som alltså ger en lägre avkastning.