Hjälp med skuldsanering

Skuldsanering är en hjälp man kan få om man har blivit väldigt svårt skuldsatt och man kan se att personen/personerna inte har möjlighet att betala tillbaks skulden inom en överskådlig framtid. Det kan vara privata lån, fakturor och annat som har hamnat hos kronofogden, men det kan också vara så att man har skulder från en enskild firma där man själv blivit ansvarig för företagets skulder. Det finns många krav man måste uppfylla för att kunna få möjlighet att få hjälp med en skuldsanering.
 
 

Skuldsanering – Lös ut dina dåliga lån

Har du många småkrediter som ligger kan det för vissa vara ett bra alternativ att lösa smålånen till ett enda med bättre ränta.

Samla dina dyra lån

 

Kort om skuldsanering

Skuldsanering
När man har fyllt i blanketterna som finns på Kronofogdemyndighetens sida så utreder de först om du/ni uppfyller de kraven de ställer för att kunna genomföra en skuldsanering. Om de beslutar att en skuldsanering skall genomföras kontaktar de företagen som är fordringsägare för skulderna och ger dem ett förslag på en betalningsplan. Skulle man däremot redan ligga på existensminimum så kan det hända att man inte behöver betala något alls. En normal skuldsanering brukar vara under 5 år och sedan är man skuldfri oavsett om man har kunnat betala tillbaks en del av skulderna eller inget alls. Men man ska alltid ha i åtanke att om den privata ekonomin skulle ändras i det stora hela, till exempel om man skulle få en ny kontinuerlig lön så måste man meddela det eftersom betalningsbeslutet då kan ändras.
 

Kan jag få hjälp och råd?

Javisst! Man kan alltid kontakta sin kommun och be att få prata med deras skuldrådgivare. De erbjuder rådgivning och hjälp både före, under och efter det att en skuldsanering är slutförd. Det allra viktigaste man bör tänka på när man sitter i en situation där det krävs en skuldsanering är att aldrig hamna där igen. Om man en gång har fått hjälp med en sanering av sina privata skulder så är chansen minimal att man skulle få det igen. Därför är det viktigt att ändra på hela sin ekonomi så att man vet att efter saneringen är klar så har man en ordnad privatekonomi och en chans att kunna börja om på nytt. Undvik därför att ta nya lån eller starta företag där man själv hamnar i en ekonomisk risk.
 

Hur vet jag om jag kan få skuldsanering?

Skuldsaneringslagen vänder sig mot privatpersoner, det är därför endast privatpersoner kan få hjälp med en sanering. Först och främst så ser man till den privata ekonomin och hur betalningsförmågan är ihop med de skulder man har. Ser man då att det inte går att betala tillbaks skulderna inom väldigt många år ihop med den ekonomin man har i dagsläget. Man ser också över utbildning, om det finns sjukdom, arbetsförmåga, arbetslöshet och framtida inkomster. Det finns därför inget krav på hur stora skulder man måste ha utan hur den ekonomiska bilden ser ut i helhet med individens levnadsförhållanden. Därför måste man bedöma varje enskilt fall helt individuellt. Det man särskilt tittar på är om man har gjort allt man kan för att kunna lösa sina skulder, hur man har blivit skuldsatt och att man svarar på alla de frågor som ställs i samband med en ansökan. Alla uppgifter man lämnar måste alltid vara helt korrekta och fullständiga.
 
Skuldsanering kronofogden
 

Exempel på skulder

När man ska bedöma en ansökan så utreder man alltid hur skulderna kommit till. Det finns så att säga inga ”fel” typ av skulder men man gör alltid en bedömning på varje skuld.

Om man har blivit skuldsatt på grund av ett företag. Detta måste då vara ett företag då du som privatperson blir belastad av företagets ekonomi till exempel enskild firma. Man gör då en bedömning om företaget har drivits seriöst och om skulderna är skäliga. I dessa fall så kan man vara berättigad hjälp med skuldsanering.
 
Konsumtionsskulder är skulder där man har handlat saker för lånade pengar så som möbler, elektronik, kläder och andra saker. Om man har denna typ av skulder så behöver kronofogdemyndigheten alltid veta vad pengarna använts till och om du i dagsläget när du tog lånet hade ekonomisk möjlighet att betala tillbaka det. Utifrån detta görs en bedömning på om man kan få hjälp.
 
Om man har fått en fastighetsskuld så behöver man uppge vad man köpt och sålt fastigheten för. Man ser också hur betalningsförmågan var när fastigheten köptes och hur mycket pengar man lånat för att köpa den. Det får heller inte finnas något spekulativt syfte med att man köpt och sålt fastigheten eller bostadsrätten.
 
Om man fått skulder från olika avgifter och räkningar som till exempel sjukvårdsavgifter, underhållsstöd, barnomsorg och tv avgift så ser man hur ekonomin var när skulderna uppstod. Det måste finnas skäl till att man inte har kunnat betala sina räkningar. Man får alltså inte hjälp med en skuldsanering om man enbart struntat i att betala sina räkningar.
 
Om man har skulder på grund av skadestånd så kan det vara svårare att få hjälp med en skuldsanering men det är absolut inte omöjligt. Man utreder då hur länge man har haft skulden, hur mycket man har betalat på den, om inget är betalat så tittar man på varför inget har betalats på skulden och sen får man ta ställning till hur personen man har skadeståndet till ställer sig till en skuldsanering. Utifrån detta så görs sedan en bedömning om man kan få hjälp.
 
Man kan även få hjälp med skatteskulder men då behöver man underlag varför man har en skatteskuld. Om skatteskulden kunde ha undvikits som till exempel skönstaxering, dessa typer av skulder får man därför sällan hjälp med. Det är alltså viktigt att det finns rimliga skäl till varför man har en skatteskuld.
 
Många tror att man måste ha haft sina skulder länge eller att det måste vara ett min eller max belopp men så är alltså inte fallet. Utan när en skuldsanering bedöms så bedöms de främst utifrån den ekonomiska situationen och varför man har blivit skuldsatt. Som man kan läsa här ovan så bedöms varje skuld utifrån personens situation både i samband med att man tog ett lån eller inte kunde betala sina räkningar och hur det ser ut i dagsläget.
 

Om jag uppfyller alla krav, vad händer sen?

Sanera skulder
Kronofogdemyndigheten ger då ett preliminärt beslut att du har möjlighet att få hjälp med en skuldsanering. Efter det så görs det en fullständig utredning ihop med fordringsägarna som uppger vilka skulder man har hos dem och om några skulder eventuellt skulle ha missats i ansökan. Ibland kan det finnas så många skulder att man har svårt att veta vilka skulder som finns. I samband med detta så får fordringsägarna inte lägga på någon mer ränta, man gör en utmätning av personens inkomst och ser till vilka betalningsmöjligheter som finns och om det skulle uppkomma skulder i samband med saneringen så ingår inte dessa utan skall då betalas helt och hållet av personen.
 
När man har inlett en skuldsanering kommer du/ni och Kronofogdemyndigheten överens om en betalningsplan, hur mycket som skall betalas in till respektive fordringsägare, man gör alltså ett förslag på hur saneringen skall gå till. Många undrar hur mycket man skall betala men det beror helt på den ekonomiska situationen och levnadsförhållanden. Om man redan lever på existensminimum eller till och med under den gränsen så betalar man inget alls. Annars så räknar man ut hur mycket man behöver för uppehälle och den summa som överstiger detta belopp är det som skall betalas till respektive fordringsägare.
 
Om man sedan godkänner förslaget som görs så skickas de sedan vidare till fordringsägarna och de har då chansen att säga vad de tycker. Däremot så är det Kronofogdemyndigheten som tar beslutet om man ska få en skuldsanering eller inte. Det finns fordringsägare som motsätter sig en sanering och kan överklaga det i tingsrätten men det betyder inte att saneringen inte går igenom. Om någon skulle överklaga så betalar man ändå enligt beslutet som har tagits vad gäller din betalningsplan och betalningsförmåga. Kom ihåg att du/ni själva är ansvariga för att betalningarna sköts. Ni skall alltså betala in beloppen varje månad på överenskommet datum till varje företag. Man skall alltid spara kvitton på att man har betalat så att man skall kunna styrka sina inbetalningar.
 

Under och efter en skuldsanering

Normalt så har man en skuldsanering under fem år. Det finns därför stora chanser att ekonomin kan ändras både till det bättre och till det sämre. Man kan då ansöka om en omprövning. Om man skulle få en bättre ekonomi och därför kan betala mer till de fordringsägare som ligger med i skuldsaneringen så är det bättre att ansöka om en omprövning själv. Skulle man inte göra det och fordringsägarna istället gör det för att de anser att man betalat för lite så kan även betalningsplanen förlängas. Skulle man däremot få en sämre ekonomi så kan man ansöka om en omprövning för att få ett lägre månadsbelopp.
 
Om man inte betalar in beloppen i tid enligt den plan som har beslutats så kan alltså skuldsaneringen upphävas. Det är därför viktigt att se till att alla fordringar betalas in i tid varje månad ända tills saneringen är slut. Förvärra heller inte situationen med nya skulder även om ekonomin är dålig.
Skuldsaneringen avslutas på datumet den dag fem år efter det att beslutet gick igenom om man inte har fått en förlängd betalningsplan.
 
Skulle man ha fått en förlängd betalningsplan så avslutas den på överenskommet datum när den sista betalningen är gjord. Man får inget papper på att saneringen är avslutad men om man är osäker så kan man ringa till Kronofogdemyndigheten och fråga. Det kan också hända att man efter betalningstiden är slut kan få krav från vissa av fordringsägarna på någon av skulderna. Skulle man få det så får man kontakta dem och meddela att skulden var med i skuldsaneringen och att man har betalt klart. Spara därför alltid en kopia av ditt skuldsaneringsbeslut så att du kan använda det ifall du behöver styrka att du haft en skuldsanering.