Ränta på ränta

Bank24 reder ut begreppet ränta på ränta som även kallas kumulativ ränta. När du investerar dina pengar i räntebärande papper, fonder eller sparkonton är begreppet ränta på ränta en metod för att se hur pengarna växer och vilken avkastning man får på investerade medel.
 
Den räntan som du får av dina investerade pengar ges normalt årsvis vilket innebär att avkastningen räknas på årsbeloppet. Dock får man även ränta på tidigare års avkastningar vilket ger en ränta på ränta effekt. Man kan även kalla det sammansatt ränta.
 
Ett praktiskt exempel på hur det fungerar. Ponera att ni har 100 000 kr som ger en årsränta på 2% på valt sparkonto. Det ger en avkastning på 2000 kr för det första årets sparande. Nästkommande år kommer räntan att beräknas på 102 000 kr vilket då ger en ränta på 2040 kr för året.
 
Tredje året ges således en ränta på (År1: 102 000 kr med insatt kapital + årsränta — År2 ränta: 2040 kr = 104 040 kr) vilket ger en ränta på 2081 kr för År3. Detta exempel förutsätter att kapitalet som sparas samt avkastningen på räntan kvarstår och ej tas ut.
 
Det finns även sparkonton som ger ränta kvartalsvis och då görs samma beräkning som ovan fast istället uppdelat 4 ggr per år. Det absolut vanligaste är dock att ränta ges årsvis via sparkonton.
 

Ränta på ränta med aktier och fonder

Beräkna ränta på ränta
Kumulativ ränta beräknas inte enbart för sparkonton utan också via fond och aktiesparande.
 
Detta gäller framför allt på de aktier/fonder som ger en årlig utdelning. När man äger aktier kan man få avkastning på två olika sätt. Dels genom att kursen på aktien kan stiga men även via aktieutdelning. Ett företag beslutar varje år om en eventuell utdelning skall göras till aktieägarna.
 
Väljer man att återinvestera aktieutdelningen i nya aktier får man på samma sätt som på ett sparkonto en ränta på ränta effekt. Enkelt uttryckt kan man då säga att man återinvesterar den ränta via aktieutdelningen man får och därför ackumuleras investeringskapitalet för varje år löpande.
 
Exakt samma princip gäller även för fondsparande. Har man under första året fått en avkastning på låt säga 4 % så räknas då ränta andra året med insatt kapital + värdeökning År1.
 

 

Beräkna ränta med formel

Formeln för att beräkna för ränta på ränta ser ut på detta sätt. Det finns flera olika formler för att räkna ut avkastningen men denna går att använda i de flesta fall.
 
S = P (1 + J/M) ^MT
 
S = Värdet efter T period
P = Ursprunglig investering
J = Årlig nominell ränta
M = Antal gånger per år som ränta beräknas
T = Antal år som pengarna bundits upp