Ränta på ränta

Bank24 reder ut begreppet ränta på ränta som även kallas kumulativ ränta. När du investerar dina pengar i räntebärande papper, fonder eller sparkonton är begreppet ränta på ränta en metod för att se hur pengarna växer och vilken avkastning man får på investerade medel.
 
Ränta på ränta är en effekt som gör att avkastningen på en investering ökar över tid, tack vare att tidigare avkastning också genererar avkastning. När du investerar dina pengar och får en viss avkastning på investeringen, läggs den avkastningen till det ursprungliga beloppet och nästa års avkastning beräknas på det totala beloppet. Det innebär att ju längre tid du har pengarna investerade, desto mer kommer ränta på ränta-effekten att bidra till att öka din avkastning.
 
Ett praktiskt exempel på hur det fungerar. Ponera att ni har 100 000 kr som ger en årsränta på 2% på valt sparkonto. Det ger en avkastning på 2000 kr för det första årets sparande. Nästkommande år kommer räntan att beräknas på 102 000 kr vilket då ger en ränta på 2040 kr för året.
 
Tredje året ges således en ränta på (År1: 102 000 kr med insatt kapital + årsränta — År2 ränta: 2040 kr = 104 040 kr) vilket ger en ränta på 2081 kr för År3. Detta exempel förutsätter att kapitalet som sparas samt avkastningen på räntan kvarstår och ej tas ut.
 
Ränta på ränta kan vara en mycket kraftfull faktor för att öka avkastningen på dina investeringar över tid. Det är viktigt att tänka på att ränta på ränta-effekten fungerar bäst på lång sikt, vilket gör att det är viktigt att ha en långsiktig investeringsplan för att dra nytta av det. Det är också viktigt att välja investeringar med en hög avkastning och låga avgifter för att maximera avkastningen över tid.
 
Det finns även sparkonton som ger ränta kvartalsvis och då görs samma beräkning som ovan fast istället uppdelat 4 ggr per år. Det absolut vanligaste är dock att ränta ges årsvis via sparkonton.
 

Ränta på ränta med aktier och fonder

Beräkna ränta på ränta
Kumulativ ränta beräknas inte enbart för sparkonton utan också via fond och aktiesparande.
 
Detta gäller framför allt på de aktier/fonder som ger en årlig utdelning. När man äger aktier kan man få avkastning på två olika sätt. Dels genom att kursen på aktien kan stiga men även via aktieutdelning. Ett företag beslutar varje år om en eventuell utdelning skall göras till aktieägarna.
 
Väljer man att återinvestera aktieutdelningen i nya aktier får man på samma sätt som på ett sparkonto en ränta på ränta effekt. Enkelt uttryckt kan man då säga att man återinvesterar den ränta via aktieutdelningen man får och därför ackumuleras investeringskapitalet för varje år löpande.
 
Exakt samma princip gäller även för fondsparande. Har man under första året fått en avkastning på låt säga 4 % så räknas då ränta andra året med insatt kapital + värdeökning År1.
 

Mer om ränta på ränta effekten

Ränta på ränta-effekten kan ha en dramatisk inverkan på den totala avkastningen på en investering över tid. Detta eftersom tidigare avkastning också genererar avkastning på sig själv. Ju längre tid pengarna är investerade, desto mer bidrar ränta på ränta-effekten till ökningen av den totala avkastningen.
 
Till exempel, om du investerar 100 000 kronor med en årlig avkastning på 10% under 20 år, kommer dina pengar att vara värda över 672 000 kronor i slutet av den perioden. Avkastningen på din investering under det första året skulle vara 10 000 kronor, vilket gör att du har totalt 110 000 kronor i ditt konto. Detta belopp fortsätter att växa med 10% varje år, inklusive de tidigare intjänade avkastningarna, vilket bidrar till ränta på ränta-effekten.
 
Ett annat sätt att illustrera ränta på ränta-effekten är att jämföra två investeringsalternativ. Det första alternativet är att investera 100 000 kronor i 10 år med en årlig avkastning på 10%, men utan ränta på ränta-effekten. Efter tio år skulle din investering vara värd 259 374 kronor. Det andra alternativet är att investera samma belopp under samma tidsperiod, men med ränta på ränta-effekten. Efter tio år skulle din investering vara värd 259 374 kronor, vilket är samma som det första alternativet. Men om du låter pengarna fortsätta att växa med samma årliga avkastning och ränta på ränta-effekt under ytterligare tio år, skulle din totala avkastning vara över 672 000 kronor, vilket är betydligt högre än det första alternativet.
 
Ränta på ränta-effekten är särskilt kraftfull vid långsiktig investering.
 

Beräkna ränta på ränta med formel

Ränta på ränta-effekten kan beräknas med hjälp av en matematisk formel, som tar hänsyn till det ursprungliga beloppet, årlig avkastning och antalet år som pengarna är investerade. Formeln för att beräkna ränta på ränta-effekten är:
 
A = P * (1 + r/n)^(n*t)
 
där:
A är det totala beloppet, inklusive ränta på ränta-effekten
P är det ursprungliga beloppet
r är den årliga avkastningen, uttryckt som decimaltal
n är antalet gånger per år som räntan beräknas, t.ex. kvartalsvis eller årligen (vanligtvis sätts n till 1 om räntan beräknas årligen)
t är antalet år som pengarna är investerade
 
Låt oss ta ett exempel: Om du investerar 10 000 kronor med en årlig avkastning på 10% under fem år med ränta på ränta-effekt som beräknas årligen, kan du beräkna det totala beloppet med följande formel:
 
A = 10,000 * (1 + 0.10/1)^(1*5) = 16,105.10 kronor

Efter fem år med ränta på ränta-effekt skulle det ursprungliga beloppet på 10 000 kronor ha ökat till över 16 000 kronor, tack vare ränta på ränta-effekten.
 
Ränta på ränta-formeln kan användas för att beräkna den totala avkastningen på en investering med ränta på ränta-effekt. Formeln kan också användas för att jämföra olika investeringsalternativ och beräkna den totala avkastningen över en given tidsperiod.
 

Author Bank24.se

Jonas Larsson © Bank24

Källor: Avanza samt Nordea

Ansvarig utgivare: Jonas har arbetat med jämförelse av konsumentkrediter sedan 2012. Han har ett stort intresse av privatekonomi och finansrelaterade ämnen och ser till att informationen är korrekt och uppdaterad.

Senast updaterad: 2023-02-14