Välj rätt mobilabonnemang till företag

Det finns många saker att tänka på när du ska välja ett mobilabonnemang till ditt företag. Med ett bra abonnemang kommer du att kunna ge dina kunder en bättre service, något som i sin tur kommer leda till en mer gynnsam ekonomi. Ett bra sätt att ta reda på vad ditt företag behöver är att utgå från hur användandet ser ut idag. Använder du alla de samtal, data och sms som du faktiskt betalar för?
 
Letar du efter mobilabonnemang för privatpersoner kan du jämföra det här!

Företag
Surfmängd
Mån-kostnad
Fria samtal?
Fria SMS?
Bindning
Mobilnät
Se erbjudandet

Företag Hallon företagsbonnemang
Välj till mobiltelefon
Väldigt billiga priser
Spara oanvänd surf
Surfmängd6 GB
25 GB
50 GB
100 GB
Mån-kostnad99 kr
149 kr
199 kr
249 kr
Fria samtal? Ja
Fria SMS Ja
Bindning 0 mån
Mobilnät 3
Se erbjudandet


Företag Telenor
Dubbel surf i 3 månader.
Täckningsgaranti
Surfmängd4 GB
15 GB
50 GB
Fri surf
Mån-kostnad329 kr
329 kr
449 kr
499 kr
Fria samtal? Ja
Fria SMS/MMS Ja
Bindning 24 mån
Mobilnät Telenor
Se erbjudandet


Företag chilimobil
Viaplay ingår
Ingen bindningstid
Surfmängd6 GB
25 GB
Fri surf
Mån-kostnad249 kr
299 kr
399 kr
Fria samtal? Ja
Fria SMS/MMS Ja
Bindning 0 mån
Mobilnät Tre
Se erbjudandet


Företag
100GB surf EU
24 mån bindningstid
SurfmängdFri surf
Mån-kostnad249 kr
Fria samtal? Ja
Fria SMS/MMS Ja
Bindning 24 mån
Mobilnät Tre
Se erbjudandet


Företag Telia
Bästa nätet
Samla dina produkter
Surfmängd2 GB
10 GB
30 GB
60 GB
120 GB
Mån-kostnad399 kr
449 kr
499 kr
599 kr
699 kr
Fria samtal? Ja
Fria SMS/MMS Ja
Bindning 24 mån
Mobilnät Telia
Se erbjudandet

 

FAQ

Kan jag göra avdrag för kostnaden på företagsabonnemang?

Ja, kostnader för företagsabonnemang för mobiltelefoni kan i allmänhet vara avdragsgilla för företag. Detta gäller dock endast om mobiltelefonen används för företagsändamål. Kostnader för företagsabonnemang, inklusive månadsavgifter, samtal, textmeddelanden och datatrafik, kan i allmänhet räknas som en avdragsgill driftskostnad för företaget. Detta innebär att företaget kan dra av kostnaderna för abonnemanget från sin skattepliktiga inkomst, vilket minskar den totala skatteplikten.

Vilket företagsabonnemang är bäst?

Det finns ingen generell bästa företagsabonnemang som passar alla företag. Valet av det bästa företagsabonnemanget beror på företagets behov och krav, som antalet användare, surfmängd, samtalstid, och hur ofta man reser utomlands. För mindre företag med ett mindre antal användare kan ett företagsabonnemang med begränsad surfmängd, samtalstid och antal användare vara det bästa alternativet. På så sätt kan man hålla kostnaderna nere och betala endast för de tjänster som man faktiskt använder.

Större företag med flera användare och högre datatrafik kan behöva ett företagsabonnemang med obegränsad surfmängd och fria samtal, eller ett abonnemang som kan anpassas efter företagets behov.

Kan jag förmånsbeskattas om jag använder företagsabonnemanget privat?

Ja, om du som anställd använder företagsabonnemanget för privat bruk, kan det leda till förmånsbeskattning. Detta gäller även om företaget betalar abonnemangsavgiften och andra kostnader för mobiltelefonen. Enligt svenska skatteregler räknas förmåner som en del av den anställdes totala inkomst, och ska därför beskattas som sådan. Detta innebär att om du som anställd använder företagsabonnemanget för privat bruk, kan du beskattas för förmånen, vilket kan leda till högre skattepliktiga inkomster. För att undvika förmånsbeskattning är det viktigt att skilja på privat och företagsanvändning av mobiltelefonen. Om du som anställd använder mobiltelefonen för både företags- och privat bruk, är det viktigt att dokumentera fördelningen av användningen för att kunna styrka att endast företagsanvändning skett.

Har ett företag ångerrätt på abonnemanget?

Enligt distansavtalslagen har konsumenter rätt att ångra ett avtal som ingåtts på distans inom 14 dagar efter att avtalet har ingåtts. Denna lag gäller dock inte för företag och företagsabonnemang. Så svaret är nej. I stället regleras avtal om företagsabonnemang av de avtal som företagen tecknar med mobiloperatörer. Avtalen kan innehålla bestämmelser om uppsägning och ändring av abonnemangsavtal, men det finns ingen allmän ångerrätt för företagsabonnemang.

Vilka har nöjdast företagskunder av mobiloperatörerna?

Det finns flera olika undersökningar som har undersökt kundnöjdheten bland företagskunder hos mobiloperatörer.
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) genomför en årlig undersökning av kundnöjdhet bland företagskunder hos mobiloperatörer i Sverige. I den senaste undersökningen, som publicerades i november 2021, kom Tele2 på första plats med en poäng på 75 (av 100 möjliga), följt av Telenor på andra plats med en poäng på 74. Tre och Telia hamnade på delad tredje plats med en poäng på 73.

Komplett guide för mobilabonnemang för företag

Företagsabonnemang för mobiltelefoni är avsedda för företag som behöver tillgång till mobila kommunikationslösningar för att underlätta sin verksamhet. Genom att teckna ett företagsabonnemang kan företaget få tillgång till fördelar som inte finns i privatabonnemang, såsom bättre support och mer anpassade tjänster. När man väljer ett företagsabonnemang för mobiltelefoni är det viktigt att jämföra olika operatörers erbjudanden och se vilket som passar företagets behov bäst. Här är några faktorer att överväga när man väljer ett abonnemang:
 
✓ Användningsområde: När man väljer ett företagsabonnemang för mobiltelefoni är det viktigt att överväga företagets användningsområde för mobilen. Vilka är företagets behov av mobiltelefoni? Ska man använda mobilen mest för samtal, meddelanden eller datatrafik? Vilken täckning och hastighet är nödvändig för att täcka företagets behov?
 
En del företag kanske främst använder mobilen för att ringa och ta emot samtal, medan andra kanske använder mobilen mest för att skicka och ta emot meddelanden eller använda mobilen som en mobil arbetsstation. Andra företag kanske har behov av en kombination av dessa användningsområden, eller har behov av andra specialanpassade lösningar.

När man väljer ett företagsabonnemang är det viktigt att välja en operatör som kan erbjuda tjänster som täcker företagets behov. Till exempel kan man välja operatörer som erbjuder förmånliga prisplaner för företag som främst använder mobilen för samtal eller meddelanden, medan andra operatörer kanske erbjuder obegränsad data som passar företag som använder mobilen som en mobil arbetsstation.
 
Det är också viktigt att överväga täckning och hastighet för att se till att man har tillräckligt bra täckning på de platser där företaget behöver använda mobilen. Detta är särskilt viktigt för företag som arbetar på platser där det kan finnas bristande täckning, såsom på landsbygden eller i avlägsna områden.
 
✓ Pris och avtal: När man väljer ett företagsabonnemang för mobiltelefoni är priset och avtalets villkor viktiga faktorer. Man vill se till att man får ett konkurrenskraftigt pris som passar företagets budget, samtidigt som man undviker dolda kostnader och oönskade bindningstider.
 
Det är viktigt att noga läsa igenom villkoren och jämföra olika operatörers erbjudanden innan man väljer ett företagsabonnemang. Det är också viktigt att se över fakturering och betalningsvillkor, såsom om fakturan skickas en gång per månad eller per kvartal och hur betalningarna kan ske.
 
Många operatörer erbjuder företagsabonnemang med olika nivåer av inkluderade tjänster, som till exempel fria samtal, SMS eller data. Det är viktigt att välja ett abonnemang som passar företagets behov och som ger tillräckligt med inkluderade tjänster, samtidigt som man undviker att betala för onödiga tilläggstjänster.
 
Bindningstiden är också viktig att ta hänsyn till när man väljer ett företagsabonnemang. Vissa operatörer erbjuder avtal med kortare bindningstid, vilket ger större flexibilitet om man behöver ändra eller avsluta abonnemanget. Andra operatörer kan erbjuda mer förmånliga priser för längre bindningstid, men det kan innebära att man blir bunden till abonnemanget under en längre tid.
 
✓ Förmåner och support: Genom att välja en operatör som erbjuder bra förmåner och support kan man säkerställa att man får den hjälp och support som företaget behöver för att kunna använda mobiltelefonen på ett effektivt sätt.
 
Många operatörer erbjuder rabatterade priser och specialpriser för företagsabonnemang, vilket kan vara en fördel för företag som har flera anställda som behöver använda mobiltelefonen. Det kan också finnas andra förmåner, såsom tillgång till specialtjänster eller funktioner som inte finns i vanliga abonnemang, som kan vara till nytta för företaget.
 
Support är också en viktig faktor att överväga när man väljer en operatör för företagsabonnemang. Det är viktigt att välja en operatör som kan erbjuda tillgång till kundsupport eller teknisk support när man behöver det. Det är också viktigt att välja en operatör som kan erbjuda support på ett sätt som passar företagets behov, till exempel genom telefon, e-post eller chatt.
 
Det kan också finnas andra typer av support som kan vara värdefulla för företag, såsom tillgång till support för installation av mobiltelefoner och annan utrustning, eller tillgång till teknisk support för att lösa problem och frågor som kan uppstå.
 
✓ Hantering och administration: Det är viktigt att välja en operatör som erbjuder enkel fakturering och hantering av abonnemangen på en och samma plats. Många operatörer erbjuder verktyg och plattformar som förenklar administrationen av företagsabonnemang, såsom faktureringsverktyg, användarhantering och övervakning av dataanvändning. Detta kan hjälpa företag att hålla reda på abonnemangen och se till att man inte betalar för onödiga tjänster eller överskriden dataanvändning.
 
Det kan också finnas andra verktyg som kan vara användbara för företag, såsom möjligheten att hantera abonnemang för flera användare på samma plattform eller att ställa in gränser för dataanvändning för varje användare. Detta kan hjälpa företaget att hålla koll på sina kostnader och se till att man inte betalar för onödiga tjänster.
 
Det är också viktigt att överväga fakturerings- och betalningsvillkoren när man väljer en operatör för företagsabonnemang. Det är viktigt att välja en operatör som erbjuder enkel och tydlig fakturering och betalning, så att företaget kan hålla koll på sina kostnader och betala fakturorna i tid.
 
✓ Säkerhet är en annan viktig faktor eftersom mobiltelefoner innehåller känslig information om företaget och dess anställda, är det viktigt att välja en operatör som kan erbjuda hög säkerhet för både data och kommunikation.
 
Många operatörer erbjuder säkerhetsfunktioner som kryptering av data och säkra anslutningar för att skydda företagets information mot intrång och datastöld. Det är också viktigt att välja en operatör som kan erbjuda skydd mot skadlig programvara och virus som kan hota företagets mobiltelefoner.
 
Det är också viktigt att överväga hanteringen av användaruppgifter när man väljer en operatör för företagsabonnemang. Det är viktigt att välja en operatör som hanterar användaruppgifter på ett säkert sätt, och som har tydliga och transparenta rutiner för datahantering och dataskydd.
 
Andra säkerhetsfunktioner som kan vara värdefulla för företag är möjligheten att fjärrblockera eller radera data på stulna eller förlorade mobiltelefoner, samt att ha möjlighet att övervaka och begränsa användningen av mobila appar för att förhindra oönskad dataåtkomst och användning.
 

Företagsabonnemang

Som företagare idag har du många möjligheter när det är dags att välja företagsabonnemang. Operatörerna är många och det spelar ingen roll om det är ett stort eller litet företag som du bedriver. Det finns alltid ett abonnemang som passar alla. Många operatörer erbjuder även lösningar för företag som är i tillväxtfasen. Det betyder att abonnemanget växer i takt med att företaget frodas.
 
Det som skiljer ett företagsabonnemang från ett vanligt telefonabonnemang är att du kommer ha tillgång till ett flertal olika tjänster som privatpersoner inte har. Företagsabonnemang gör det t.ex. möjligt för dig att ansluta receptionen eller ett växelsystem, så väl som sköta olika sysslor eller ta emot betalningar.
 

Hur ska man tänka när man väljer?

För att du ska bli så nöjd med ditt mobilabonnemang för företaget som möjligt är det viktigt att du är noggrann i ditt val. Det betyder att du inte bör stressa fram ett beslut, utan noga kontrollera och titta igenom de olika abonnemangen som finns. Börja dock med att titta på företagets användande idag.
 
mobilabonnemang företag
 
Allt för många företag använder sig av större abonnemang än de egentligen är i behov av, vilket också betyder att en hel del pengar kastas i sjön.
 
Titta på hur ni nyttjar nedanstående.
 

  • Sms
  • Telefoni
  • Data och internet
  • Eventuella tilläggstjänster

 

Hur stor surfmängd behövs i företagets abonnemang?

Hur stor surfmängd man behöver i sitt företagsabonnemang beror på företagets behov och hur mobiltelefonen kommer att användas. Om man använder mobiltelefonen för att surfa på internet, skicka och ta emot e-postmeddelanden och ladda ner filer, behöver man en större surfmängd än om man använder mobiltelefonen främst för röstsamtal och textmeddelanden.
 
En bra utgångspunkt är att undersöka hur mycket data som används av varje användare på företaget under en typisk månad, för att sedan beräkna en ungefärlig surfmängd som passar företagets behov. Det är också viktigt att överväga faktorer som antalet anställda som ska använda mobiltelefonen och hur ofta man reser och använder mobiltelefonen utomlands.
 
Många operatörer erbjuder företagsabonnemang med olika surfmängder, från mindre surfmängder på några gigabyte per månad till obegränsade surfmängder. Det kan vara fördelaktigt att välja ett abonnemang med obegränsad surfmängd om man har många anställda som använder mobiltelefonen för att surfa på internet och ladda ner filer.
 
Det är också viktigt att välja en operatör som erbjuder möjlighet att anpassa surfmängden efter företagets behov, så att man kan justera abonnemanget vid behov. På så sätt kan man säkerställa att man har tillräckligt med surfmängd för att företaget ska kunna använda mobiltelefonen på ett effektivt sätt, samtidigt som man undviker att betala för onödiga tilläggstjänster eller obegränsad surfmängd som man inte behöver.
 

Mobilabonnemang för företag – Ingen ångerrätt

Det är mycket viktigt att du som företagare läser igenom de regler och villkor som finns när du beställer ett företagsabonnemang. Orsaken till detta är för att företagsabonnemang inte har samma villkor som abonnemang för privatpersoner. Du kommer t.ex. behöva beakta att du inte har samma ångerrätt.
 
Av denna anledning rekommenderar vi att du ber operatören att få testa på företagsabonnemanget innan du väljer att teckna. Ibland finns det även möjlighet att be om öppet köp under en tid framöver.
 
Operatörerna på marknaden är många och vill du vara säker på att träffa så rätt som möjligt redan från start är det bäst att välja en välkänd operatör. Kanske är det någon som du har hört talas om tidigare eller någon som du har blivit rekommenderad. Här nedan listar vi några av Sveriges absolut vanligaste och mest uppskattade leverantörer av mobilabonnemang för företag.
 
Tele2
Telia
Tre
Telness
Telenor
Hallon

 
företagsabonnemang mobil
 

Vad finns det för fördelar med ett företagsabonnemang?

Det finns ingen som säger att du som företagare måste ha ett företagsabonnemang för att kunna hantera din verksamhet så väl som dina kunder, men det råder ingen tvekan om att det kommer underlätta för dig. Fördelarna med att ha ett mobilabonnemang är helt enkelt många fler än nackdelarna.
 
Tidigare nämnde vi några få av de många fördelar som finns med ett mobilabonnemang, men det är inte bara betalning och växelsystem som abonnemanget kan fixa åt dig. Med ett riktigt bra företagsabonnemang kommer du att kunna få tillgång till många unika och hjälpsamma funktioner i telefonen.
 
Du får ett bättre pris på samtal och surf så väl som en enklare fakturering och även möjlighet att styra samtalspotten om det skulle vara så att ditt företag växer sig större. För den som önskar finns det även möjlighet att välja mellan olika typer av växeltjänster, till exempel så kommer du att kunna få ett växelnummer som leder direkt till ditt företag.
 

Jämför innan du väljer

Precis som med vilken tjänst eller produkt som helst är det viktigt att du jämför mobilabonnemang för företag innan du väljer. Genom att titta på vad de olika operatörerna kan erbjuda och till vilket pris är det lättare för dig att göra ett bättre och mer hållbart val.
 

Author Bank24.se

Jonas Larsson © Bank24

Källor: Tele2 samt Telenor

Ansvarig utgivare: Jonas har arbetat med jämförelse av konsumentkrediter sedan 2012. Han har ett stort intresse av privatekonomi och finansrelaterade ämnen och ser till att informationen är korrekt och uppdaterad.

Senast uppdaterad: 2023-02-16