SMS-lån: innebörd och reglering

SMS-lån, eller snabblån, är ett mindre lån som nästan omgående kommer in på kundens konto. Vid ett större lån, för t.ex. ett hus eller en bil, kräver banken större garantier från kunden och pengarna kommer inte heller in på bankkontot omgående. Vid ett SMS-lån kan kunden få sin ansökan godkänd omgående och pengarna på kontot samma eller nästa dag. Lånen är ofta mellan 2000-25000 kr och meningen är att de ska betalas tillbaka inom helst inom 12 månader. Det tillkommer ibland också avgifter för att lägga upp lånet. Här finns alla nya SMS-lån 2019
 

SMS-lånens början

SMS-lån började som ett lån via mobilabonnemanget, men idag ansöks oftast SMS-lån via en banks hemsida – begreppet är dock så etablerat att det fortfarande kallas SMS-lån. Idén med snabba lån via mobilen kommer från Norden, men har också spridits ut i Europa. SMS-lånebanker etablerades i Sverige 2006 och blev omgående populära hos många kunder som behövde snabba pengar.
 
SMS-lån i Sverige
 
Vid SMS-lånens början var marknaden inte särskilt reglerad. Det fanns inget tak på hur hög ränta en bank kunde ta på lånet, både ränta och dröjsmålsränta kunde bli mycket hög för kunden. Det var också möjligt att få pengarna på kontot inom 15 minuter.
 
Efter ett par år införde de stora bankerna försvårande regler på sina tjänster till kreditgivarna, vilket innebar en tidsfördröjning i utbetalningen. Detta då SMS-lånen sågs som en konkurrens mot de lån som de etablerade bankerna erbjöd.
 

EU-direktiv mot SMS-lån

Två år efter att kreditgivare inom SMS-lån blivit etablerade i både Norden och andra EU-länder, kom SMS-lån upp på EU:s bord. EU ansåg att behövdes fler regleringar, då särskilt unga människor hamnat i skuld hos nationella inkasso och kronofogdar. Snabblånen var alltså mycket populära, men då det var mycket lätt för låntagare att få ett lån, kunde det också innebära att kunder tog lån som de inte klarade av.
 
EU-direktivet innebar att lån som översteg 200 euro, cirka 2000 kronor, skulle regleras som ett större lån; bara lån under 200 euro kunde ses som ”gamla” SMS-lån. Marknaden för snabblån började mer och mer att styras uppifrån.
 

Dagens regler för SMS-lån

År 2014 kom en lagändring kring SMS-lånemarknaden och kreditgivarna måste nu ansöka hos Finansinspektionen för att få tillstånd att driva verksamhet med smslån. Detta gallrade ut de mindre seriösa aktörerna och blev på så sätt ett skydd för både kunderna och de seriösa bankerna.
 
Året därpå tillsatte regeringen en utredning för att se över reglerna kring SMS-lån och skapa en mer ansvarstagande marknad. Utredningens förslag ledde till lagändringar som blev gällande från och med september 2018.
 
Förut har kreditgivarnas räntor inte reglerats, men i och med de nya reglerna får räntan inklusive dröjsmålsränta, högkostnadskrediten, inte vara högre än 40 procent för ett SMS-lån. Tidigare har det alltså inte funnits något räntetak. Det är dock viktigt att inse att det finns en skillnad mellan ett SMS-lån och ett större lån.
 
När banken lånar ut ett SMS-lån på en mindre summa, kalkylerar den med att få lånet återbetalat inom en eller två månader. När en privatperson ansöker om ett lån för att köpa ett hus eller en bil, görs det upp en avbetalningsplan som sträcker sig över flera år.
 
Sådana lån har inte räntor ens på 40 %, då det skulle ha blivit för dyrt för konsumenten. Tanken med ett snabblån är att kunden ska betala av det så snabbt som möjligt. Få pengar snabbt, betala tillbaka snabbt.
 
Smslån historia
 
En ny regel är att lånet också sätter ett tak på hur mycket den samlade kostnaden för lånet kan bli: om en person har lånat 3000 kronor, får inte merkostnaderna för lånet bli mer än 3000 kronor. Den praktiska innebörden av detta är att den kan försvåra möjligheten att förlänga lånet för kunden.
 

Kreditupplysning och SMS-lån

Med de nya reglerna blir det också skärpta krav kring att kontrollera kundens möjligheter att betala tillbaka lånet. Vissa kreditgivare har inte nyttjat kreditupplysningen till fullo och försäkrat sig om att kunden kommer ha ekonomi att i framtiden kunna betala av lånet. Denna reglering hjälper både kunderna och de seriösa bankerna.
 
Det är möjligt att söka SMS-lån utan att det syns i UC, Upplysningscentralen. Detta innebär inte att banken inte gör en kreditupplysning, men att den använder andra källor, Creditsafe och Bisnode, istället. Varför erbjuds detta? Ibland kan personer vilja att det inte ska se ut som om de har så mycket lån i UC – alltså för att kunna söka andra lån. Men alla företag måste alltså göra någon slags kreditupplysning enligt lag.
 
Det finns också kreditgivare som ger lån till personer med betalningsanmärkningar – dock ställer alltid de olika bankerna upp olika krav som kunden måste uppfylla för att lånet ska gå genom. SMS-lånemarknaden blir alltså mer och mer reglerad och skillnaden mellan ett SMS-lån och vanligt större lån, suddas ut mer och mer.