Vanligaste sakerna att låna pengar till

 
Sett till bara konsumtionskrediterna – då är alltså bostadslån och sms-lån inte inräknade – lånas allra mest pengar till våra faktiska hem. Lånen går till vad som benämns ”bostadsrelaterade ändamål”, och detta kan exempelvis innebära kontantinsats till eller renoveringar av bostadsrätt eller villa.
 
År 2017 låg genomsnittslånet i denna kategori på 130 665 kronor. Det var just dessa lån som kvinnorna prioriterade, männen ville låna pengar till annat, som till köp av bil, mc eller andra nöjen.
 
Vad lånar svenskarna till?
 
Lån för resor och nöjen
Resor och nöjen är något vi gärna unnar oss. Antalet konsumtionskrediter för just nöjen och resor ökade med 29,6 procent från 2016 till 2017. Siffrorna kan jämföras med ökningen för bostadsrelaterade lån som låg på 32,8 procent – inte en så stor skillnad! Trycket på denna form av konsumtionslån verkar ha varit som störst i storstäderna och då främst i Stockholm.
 
Talande statistik i Lånebarometern
Zmarta Groups Lånebarometer 2018 visar exempelvis att genomsnittssvensken lånade betydligt mer för konsumtion 2017 än 2016. Från det ena året till det andra ökade det genomsnittliga lånebeloppet från 97 474 kronor till 109 037 kronor. Procentuellt omräknat innebär ökningen 11,9 procent. Vad är det vi lånat pengar till och vilka av oss är det som lånat mest?
 
Stockholmarna lånar mest pengar
Överlag har det skett en ökning av konsumtionskrediter i Sverige. Vad som är intressant i sammanhanget är att belåningsbenägenheten skiljer sig mycket från stad till stad. Med ett genomsnittsbelopp på 130 487 kronor var stockholmarna de som lånade allra mest pengar, en trend som sannolikast håller i sig.
 
Gotlänningarna stod för lägst genomsnittsbelopp, 78 152 kronor. Om man ser till antalet lån i förhållande till befolkningsmängd var västmanlänningarna de som lånade pengar i störst grad.
 
Skillnader i olika grupper
Det finns flera sätt att mäta hur mycket pengar vi lånar. Man kan exempelvis titta närmare på skillnader mellan kvinnors och mäns och/eller olika åldersgruppers lånebeteenden, som det har gjorts i Lånebarometer 2018. Enligt rapporten står männen för 58,8 procent av konsumtionslånen medan kvinnorna landar på 41,2 procent.
 
Kvinnorna lånar pengar till bostaden medan männen framför allt gör det till köp av bil, båt eller mc.
 
Skillnaden mellan olika åldersgrupper är också intressant. Som exempel lånar svenskar i åldrarna 26-35 mest i antal lån medan svenskar i åldersspannet 36-45 lånar störst belopp. Ju yngre desto fler nöjeslån, ju äldre desto fler nyttolån. Vi lånar helt enkelt till olika saker beroende på var i livet vi befinner oss. Äldre satsar hellre på lån till bostaden än annat och yngre lånar helst pengar till bil- och motorcykelköp.
 

Lånar pengar för att få billigare lån

Konsumtionslånen fyller en allt viktigare funktion i de svenska hemmen. Tekniskt sett kan de också innebära att man lånar pengar för att få billigare lån, i ett samlingslån. När man samlar lånen i ett större lån innebär det att man gör sig av med små krediter och sms-lån med onödigt höga räntor och kostnader.
 
Föga överraskande är det personer i medelåldern och uppåt som i regel väljer att lägga om lånen, visar Lånebarometer 2018. De tänker framåt mot pensionen och vill även ha mer pengar över i plånboken här och nu.
 

Vad bidrar till att vi lånar mer?

Främst tre aspekter bidrar till att vi lånar mer:
 

  • Lägre ränta
  • Snabba och enkla lån
  • Vassare teknik

 
Vanligaste orsaken till att låna pengar
 
Lägre ränta
Räntepolitiken i Sverige har ändrats och numera är lägre räntor det normala. Eftersom det är billigare för bankerna att låna pengar blir lånen billiga även för oss konsumenter.
 
Snabba och enkla lån
Det finns många olika typer av lån idag. Låneprocessen är ofta snabb – trots att en riktig kreditupplysning görs.
 
Vassare teknik
Den moderna tekniken gör det lätt att låna pengar idag, då det är lättare att handlägga lånen. Ansökan skickas direkt, utan snigelposten som mellanhand, och signering med hjälp av exempelvis BankID gör att man inte behöver få pappren skickade hem till sig först.