Aktuell kurs på de stora valutorna


 

Hur använder jag tjänsten?

För att se aktuella valutakurser använder du enkelt rullistan och väljer den valuta du vill se värdet på eller använd valutaomvandlaren. Ska du resa och har kollat landets växelkurs kan det vara bra att växla reskassan innan du åker. Se om det finns möjlighet att växla dina pengar hos ett företag som inte tar ut någon avgift för växlingen. Du bör också kolla upp spreaden mellan köp och sälj så att den inte är för stor. Du hittar mer fakta kring spread och växling längre ned på sidan.

Växla valuta

valutaomvandlare
Valutakurs är ett viktigt ämne både för privatpersoner och för företag då vi köper, säljer och växlar olika länders valutor. Att vara medveten om dagens aktuella valutakurs har stor betydelse i dessa sammanhang då kursen ändras och går både upp och ner. Använd vår valutaomvandlare för att se aktuell kurs.
 
Ska du resa bör du kolla upp landets valuta innan för att jämföra med den svenska kronan. Det kan också vara en fördel att växla pengarna innan du åker iväg. Det finns flera kreditinstitut som växlar pengar kostnadsfritt. En annan sak att tänka på är att banker och kreditinstitut kan ta en hög växlingsspread. Med växlingsspread menas det värde som uppstår mellan växelkurserna när du köper och säljer valutor. Ju mindre spread desto bättre. Spreaden är ett sätt för banker att tjäna pengar på transaktionen och därför är det värt att jämföra banker och kreditinstitut så du får betala lägsta möjliga avgift.
 

Svenska kronans värde

valutaomvandlare
Många undrar hur man vet vad vår svenska krona är värd. För att få reda på värdet gör man en mätning mot ett geometriskt index som kallas för TCW och står för Total Competitiviness Weights index. Riksbanken förklarar det som en korg med Sveriges viktigaste handelspartners valutor. När man studerar TCW kan man se kronans positiva eller negativa förändring. Vikterna i det geometriska indexet byggs på genomsnittliga aggregerade flöden av bearbetade varor för 21 länder uppger Riksbanken.
 

 
De vikter som man tar i konsideration är import-, exporteffekter som tredje land. Beräkningen görs av IMF, Internationella valutafonden. Hur ser mätningen ut? Om kronan har ett högt värde på TCW-index betyder det att kronan är försvagad, är värdet lågt så är kronan stark.
 

Vad påverkar valutakursen?

Det är många faktorer som påverkar valutakurser som till exempel utrikeshandel, politik, landets ekonomiska tillväxt, centralbanker och inflation. Har ett land en stark valuta kan man konstatera att exporten blir dyrare medan importen blir billigare. Har landet svag valuta är exporten billigare medan importen blir dyrare.
 
Exempel:
Om vår svenska krona är svag och ett annat land med en stark valuta vill importera varor och tjänster från Sverige blir våra produkter billigare för det landet. Det resulterar i att landet med stark valuta får en billigare import. Det kan därför gynna svenska export bolag då svenska varor är konkurrenskraftiga på marknaden.
Är vår svenska krona stark blir läget motsatt. Det blir billigare att importera produkter från andra länder till Sverige. Och istället dyrt att exportera svenska produkter till den utländska marknaden eftersom svenska produkter blir dyrare internationellt med en stark valuta.
 
Här hittar du de olika benämningarna vid förändringar i värdet av en valuta:
Revalvering: Beslut tas av landets politiker att en uppskrivning av den officiella växelkursen av valutan ska göras. D.v.s. att den skrivs upp så den blir starkare.

Devalvering: Beslut tas av landets politiker att en nedskrivning av den officiella växelkursen av valutan ska göras. Vid en nedskrivning blir den svagare.

Appreciering: Valutan ökar i värde på grund av att efterfrågan och utbud av varor och tjänster på marknaden är stor.

Depreciering: Valutans värde sjunker på grund av att efterfrågan och utbud av varor och tjänster på marknaden är låg.
 

Förändringar i landets Export/Import

valutakonverterare
Bytesbalansen kan påverka ett lands valutakurs. Bytesbalansens största poster är import, export och handel med tjänster. Har man ett underskott i bytesbalansen innebär det att landet producerar mindre resurser än vad det förbrukar. Om landet har ett underskott ger det en större skuld till andra länder. Skulle underskottet vara under en lång period måste landet försöka vända sitt underskott till ett överskott. Men det måste alltid finnas en bra balans. När BNP ligger över linjen uppstår en överhettning, det blir högkonjunktur och även hög inflation. När BNP ligger under linjen blir det ett överskott i bytesbalansen vilket ger effekter som lågkonjunktur, låg inflation och arbetslöshet.
 
 
 

Politik

Landets politiska situation och trovärdighet påverkar också växelkursen. Om landet är politiskt instabilt kan det medföra oförutsägbara händelser. Det försvårar en framtida värdering av landets tillgångar eftersom värdet kan både öka eller minska. Det kan då leda till att andra länder inte ser det politiskt försvagade landet som tillförlitligt att investera i. Vilket i sin tur leder till att landets export och import minskar. En minskad investering från utomstående länder ger över sikt en försvagad växelkurs.
 

Ekonomisk tillväxt

Vid god ekonomisktillväxt ser man en positiv ökning i värdet på landets valuta. Andra länder investerar i landet på grund av att den finansiella balansen ökar. Man kan förklara det på samma sätt som inkomster och utgifter. Om du har mer inkomster än utgifter har du en stark ekonomisk balans, det samma gäller för ett land. Landet får in mer pengar än vad som går ut. Det gör att landets valuta blir attraktiv vilket leder till en större efterfrågan och valutan blir starkare.
 

Inflation

När ett land är drabbat av inflation minskar exporten eftersom varor och tjänster blir dyrare. I långa loppet påverkar även det växelkursen negativt. Man måste devalvera valutan för att exporten ska öka. Varor och tjänster blir då billigare igen vilket gör handeln mer attraktiv för den internationella marknaden. Alla länder är beroende av att ha en sund export och import.
 

Centralbankens påverkan

Kortsiktigt kan även centralbanker påverka kursen positivt eller negativt. Centralbanken kan köpa och sälja utländsk valuta beroende på om syftet är att göra valutakursen starkare eller svagare. Effekten blir att valutareserven ökar eller minskar och då ändras kursen. Höjning och sänkning av räntan kan också ge en viss påverkan på växelkursen. Det behöver dock inte förklara en försvagning i kronan när Riksbanken sänker räntan, men det kan utgöra en liten del. Det finns många exempel där andra länder har sänkt sin styrränta betydligt mer än Riksbanken. I flera av dessa fall har man sett att deras växelkurser inte har försvagats på det sätt som den gjort i Sverige.
 

Fördelar och nackdelar med en svag krona?

Det är inte bara negativt att kronan försvagas men det är inte att föredra i långa loppet eftersom det kan innebära inflationsrisk för landet.
Exporten ökar med försvagad krona och kan motverka en nedgång i konjunkturen vilket kan ses som positivt. Det ger mer arbetstillfällen då efterfrågan av både produkter och tjänster ökar internationellt. Det leder till en ökad produktion inom svenska företag och man behöver då fler anställda.
 
Landet får ett högre turistflöde vilket är väldigt positivt då det gynnar flera olika marknader. Bokningar inom hotell, campingar och stugor ökar. Restauranger, kiosker och andra matställen får en högre försäljning. Det blir ett högre antal besökare hos populära turistattraktioner, djurparker och vattenanläggningar under sommartid. Detta är några exempel av turismens positiva inverkan på marknaden.
 
Däremot vill man undvika för stora differenser upp och ner i en valuta eftersom det blir svårt att göra prisjämförelser internationellt. När prisjämförelser försvåras är risken att flera marknader fungerar sämre då man väljer att handla med andra länder som har en stabilare ekonomi.
 
Det finns som sagt en hel del faktorer som påverkar hur ett valutavärde ökar och minskar. Världsekonomi är ett stort ämne som är både svårt och komplicerat, men vi på Bank24.nu hoppas att vi har kunnat förklara några av de viktigare faktorerna på ett enkelt sätt i stora drag.