>Inkomstförsäkring hos Unionen

 

Unionen  Unionen är ett fackförbund inom Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) som samlar tjänstemän i alla branscher och näringar i Sverige. Medlemsantalet uppgår till närmare 600 000. Unionen är ett ganska nytt fackförbund som bildades 2008 när de två fackförbunden Sif (tjänstemän inom industrin) och Tjänstemannaförbundet HTF (tjänstemän inom handeln) gick samman.
 

Unionens Inkomstförsäkring

Unionen erbjuder såväl mer traditionella tjänster såsom kurser, rådgivning, förhandlingshjälp, juridiskt stöd, uppgifter om marknadslöner, studiestöd, coachning, rabatter med mera, som försäkringslösningar som träder i kraft vid arbetslöshet.
 
Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet i fackföreningen vilket är en mycket praktisk lösning. Som medlem i Unionen får man en kompletterande försäkring som tillsammans med den ersättning man får genom A-kassan kan uppgå till 80% av den tidigare lönen.
 
Om man blir arbetslös får man i normala fall klara sig på en månadsinkomst som vida understiger den tidigare lönen, men med Unionens inkomstförsäkring behöver inkomstbortfallet inte bli lika stort.
 

 
Försäkringen träder i kraft vid ofrivillig arbetslöshet. Det innebär alltså att försäkringen inte gäller om man säger upp sig från sin anställning på eget initiativ.
 
Med försäkringen får man en extra inkomst som kompletterar A-kassan upp till 80% av lönen under 150 dagar, vilket motsvarar ungefär sju månader. Taket för ersättningen genom försäkringen är 60 000 kr.
 
Om man vill ha en ännu högre ersättning (givetvis villkorat av den tidigare lönens storlek) och/eller ytterligare ersättningsdagar, kan man teckna till en tilläggsförsäkring som ger ett maxtak på 150 000 kr per månad och/eller 50 extra ersättningsdagar. Med 50 extra ersättningsdagar blir den totala ersättningsperioden ungefär 9 månader.
 

Villkor för Unionens inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen är givetvis villkorad av en del faktorer. Till exempel ska försäkringstagaren ha varit medlem i både fackförbundet Unionen och en A-kassa i minst 12 tolv månader och ha arbetat minst halvtid under minst 12 av de senaste 18 månaderna.
 

Kontakt

Tel: 0771-27 28 00
medlemsforsakring@unionen.se
Postadress:
Unionen Medlemsförsäkring AB
105 32 Stockholm
Kundservice öppettider: mån-fre 9.00-12.00 samt 13.00-16.00