Studielån

Ska du börja studera igen? Ett studielån är ett sätt att finansiera studier utan att du behöver amortera på lånet under studietiden. Det är först efter det att studierna är klara som du börjar betala tillbaks lånet. Om du lånar pengar till dina studier så innebär det att du får en bidragsdel från staten och sedan lånar en del.
 
Läser du på heltid så kan du behöva 100 % studielån vilket innebär att du får en hög lånedel. Det bästa är att kombinera med arbete så du slipper att låna så mycket. Ett studielån tar lång tid att betala tillbaka vilket är bra att ha i beaktning när du ska ta lånet. Tänk över studierna så att du är säker på din utbildning och inte lånar i onödan.
 
csn
 

Hur fungerar det?

Om du har bestämt dig för att studera heltid och du inte har någon annan inkomst än ditt bidrag och lån så kan det se ut så här:
Bidragsdel för 1 vecka: 707 kronor
Lånedel för 1 vecka: 1780 kronor
Totalt: 2487 kronor per vecka.
 
Har du ett eller flera barn får du ytterligare bidrag men det varierar beroende på hur många barn du har. Till synes i exemplet så är lånedelen mer än dubbelt så hög som bidragsdelen vilket gör att skulden växer snabbt. Att låna i 20 veckor blir 35600 kronor i lån och ska du studera under flera år kan du se att skulden blir stor och återbetalningstiden kan bli lång.
 

Egen påverkan

Studielån
Det är viktigt att studera och utbilda sig och därför är det värt att ta ett lån för att nå sitt mål men det finns saker du kan påverka själv så att du slipper allt för hög ekonomisk belastning när studierna är klara. Att skaffa en timanställning är ett perfekt sätt att minska sin lånekostnad.
 
Det kan naturligtvis vara svårt att få ihop tiden med hektiska studier och arbete men om möjligheten finns så är det värt att ha i åtanke. Sparade pengar kan också vara ett sätt att finansiera en del av studierna på. En återbetalningstid på 20 år kanske inte är något du tänker på nu men det kommer du att göra senare i livet.
 

Ränta på lånet

Alla lån har ränta oavsett om det är ett privatlån, huslån eller lån för studier. Räntan betalas som en avgift för att du har lånat pengarna. Vad du betalar i ränta beror på riksgälden och den räntan de har räknat fram som sedan fastställs av regeringen varje år i januari.

Vanligtvis är en låneränta avdragsgill i deklarationen men det gäller inte CSN lån eftersom räntan redan är justerad. Räntan räknas ut på det belopp du har i lån och syns på din avi varje månad eller kvartal beroende på tiden du har valt att lägga fakturaintervallerna.
 

 

Studielån eller privatlån?

Ska du studera så är det alltid bättre att ta ett lån som är avsett för det. Efter några år när du har studerat klart så kan det vara aktuellt att köpa bostad eller bil och om du då har tagit ett blancolån till studier kan det vara svårt att få utrymme till andra lån.
 
Skillnaden är också att ett lån avsett för studier avskrivs om det skulle inträffa ett dödsfall. Ett banklån belastar däremot dödsboet och dras bort från de tillgångar som finns. Dessutom är räntan oftast väldigt låg på ett CSN lån i jämförelse med andra lån.
 

 

Återbetalning

Lån till studier
Din återbetalning räknas ut på den totala lånesumman, hur många år CSN har lagt upp lånet på och vad räntan är på lånet. Det finns en minimum summa som 2016 ligger på 6675 kronor. Det beloppet måste man ha betalt in under ett år. Det vanligaste upplägget är att man betalar varje kvartal, alltså fyra gånger om året.
 
Skulle du däremot känna att du vill betala varje månad så går det också bra. Även halvårsvis och årsvis.
 
Återbetalningen brukar påbörjas cirka 6 månader efter avslutade studier i början av ett år. Har du ett tidigare studielån och tar ett nytt igen så måste du betala redan månaden efter det att du har slutat studera igen.
Återbetalningstiden är som mest på 25 år men hur lång återbetalningstid du kan få beror på din ålder och hur mycket du har lånat.
 

Hur gammal kan jag vara för att ta studielån?

27 veckor efter det att du har fyllt 20 år kan du ansöka om studielån innan det är du berättigad studiehjälp.
Du som är äldre och funderar på att studera kan söka studielån fram till det att du fyller 47 år. Är du äldre än så och ändå vill studera så har du rätt att få studiebidrag fram till och med att du fyller 56 år men alltså ingen lånedel eftersom då blir återbetalningstiden för kort.
 

Jag studerar men får inte lån.

Det finns en del utbildningar där du inte har rätt till studiestöd och kan därför inte finansiera utbildningen med ett lån från CSN. Det är regeringen som beslutar vilka utbildningar som har rätt till studiestöd. Vill du studera på en utbildning utan studiestöd måste du finansiera utbildningen själv med hjälp av lön, sparade pengar eller ta någon annan form av lån som till exempel ett privatlån.
 
Ska du ta ett privatlån så var noga med att få ett lån med en fördelaktig ränta. Många gånger kan det bästa vara att prata med din bank och se hur de kan hjälpa dig. Ränta går i de allra flesta fall att förhandla ner.