Inkomstförsäkring hos ST

 

ST

St fackförbund har ca 90 000 medlemmar och vänder sig mot statlig verksamhet så som universitet, högskolor, stiftelser med statlig finansiering, myndiheter och olika bolag med uppdrag inom staten.
Målet för St är att ge sina medlemmar de allra bästa förutsättningarna inom statliga yrken så att de kan göra ett så bra arbete som möjligt eftersom det även gynnar samhället i övrigt. St är ett unikt fackförbund då de är de enda som organiserar statligt anställda.
 
Därför är förbundet specialiserade inom arbetssituationer inom statlig verksamhet och arbetar för att få statligt anställda i ett gemensamt förbund istället för att vara splittrade medlemmar inom olika yrkesförbund. Fördelarna med att vara samlade i ett och samma fackförbund är att medlemmarna blir starkare tillsammans vilket ger ett positivt resultat inom arbetsplatser och förhandlingar.
 

St´s inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring är ett bra skydd för alla arbetstagare. Detta ger en större ekonomisk trygghet vid uppsägning och arbetslöshet.
 
Det är alltid ledsamt att förlora en anställning men med en inkomstförsäkring så blir tillvaron lite lättare då man slipper att förlora så stor del av den lön man är van vid att få in på sitt konto i slutet av månaden. Detta gör också att man kan lägga större fokus på att hitta en ny anställning och man slipper då oroa sig över sin dagliga ekonomi.
 

 
Hur fungerar inkomstförsäkringen?
Inkomstförsäkringen består av två olika delar, en obligatorisk basförsäkring och en tilläggsförsäkring som är valfri att lägga till på sin befintliga försäkring. Om man vill lägga till en tilläggsförsäkring så kan man göra det på www.bliwa.se/st. Försäkringen ersätter den mellanskillnad som blir mellan a-kassans tak på 18700 kronor och den inkomst man har i dagsläget upp till 80 procent.
 
Dock har även försäkringen ett tak på 80000 kronor före skatt och man kan då få ersättning i upp till 150 dagar. St erbjuder sina medlemmar många fördelar i sitt medlemskap så som facklig rådgivning, rättshjälp och juriststöd, försäkringar och rabatter.
 

ST´s tilläggsförsäkring

För 30 kronor i månaden kan man välja till en tilläggsförsäkring på sin inkomstförsäkring. Fördelarna med att göra det är att man får då ersättning för ytterligare 150 dagar vilket ger en total ersättning för upp till 300 dagar vid inkomstbortfall.
 
Man får en ersättning på 80 procent av inkomsten under 200 dagar och under de resterande 100 dagarna så sänks ersättningen till 70 procent av inkomsten.
 

Kontakt

Telefon: 0771-555444
e-post: stdirekt@st.org, medlemsregistret@st.org
Växelns öppettider: Vardagar 8.30-16.30