Likvid företagslån

 
Du står inför ditt livs chans, företaget som du byggt upp från grunden har chansen att ta steget mot att bli en av de verkligt stora men, det saknas medel för att finansiera tillväxten. Varje företagare känner till känslan av att företagets finansiella medel inte räcker till. Expansion och utveckling kostar pengar och det är inte säkert att man i ett nystartat företag har haft möjlighet att bygga upp en tillräcklig sådan för att möta ett växande kapitalbehov. Det är här som likvid.se kommer in i bilden.

Likvid företagslån

Recension Likvid av Bank24

Räntor - 72%
Webbplats - 68%
Support/Öppettider - 60%
Tjänsteutbud - 70%

68%

Totalbetyg

User Rating: Be the first one !


Kundtjänst:
Telefonnummer: 010-489 08 40
Öppet vardagar 09:00-17:00
Öppet lördagar Stängt
Öppet söndagar Stängt
Likvid - låna till firman

Trention AB
Ankdammsgatan 35
171 67 Solna
info@likvid.se

Villkor

  • Att bolaget har en god affärsidé.
  • God återbetalningsförmåga av lånet i förhållande till lånets storlek.
  • Alla olika bolagsformer kan ansöka om lån.

 

Likvid företagsfinansiering

Som kreditgivare till nystartade eller redan etablerade företag så är likvid.se en viktig partner för företagens strävan efter att uppnå sina mål. Det kan vara extremt svårt för ett litet företag att få en av de traditionella kreditgivarna att förstå potentialen i ett nystartat företag, speciellt om företaget dessutom verkar på en ny marknad.
 
Det är där likvid.se kommer in i bilden. Affärsidén som kreditgivaren har är att fylla luckan i behovet efter en kreditgivare som förstår mindre rörelser men även nya marknader.
 

Kortsiktigt kapitalbehov är inte längre ett problem

För företaget med det kortsiktiga behovet av kapital var det tidigare ett stort problem att de traditionella kreditgivarna var både konservativa i fråga om vilka branscher som de gärna lånade ut pengar till samt i vilket utsträckning de över huvud taget intresserade sig för nyetablerade företag utan lång historik.
 
Hos likvid.se är detta inte längre något som står i vägen. Kreditgivaren ger ut företagslån mellan 30 000 och 2 000 000 till företag på olika tidshorisonter. Likvid.se gör en samlad bedömning av företagets förmåga att klara av sina åtaganden och när företaget i fråga visat sig uppfylla kraven så går allt väldigt smidigt.
 
I bästa fall betalas lånet ut redan under de första 24 timmarna som går efter det att ansökan lämnats in. Jämfört med andra kreditgivare givetvis en otrolig skillnad och även ett stort plus.
 

Likvid en seriös kreditgivare?

Som företagare vill man kunna lita på människorna som man har att göra med, oavsett om det gäller kunder eller kreditgivare. Likvid.se är ett företag som ingår i Trention AB, en koncern noteras på Nasdaq OMX i Stockholm. Att företaget är noterat höjer naturligtvis insynsmöjligheten i redovisning och dylikt för en potentiell kredittagare.
 
Alla lån finansieras genom eget kapital och företaget behöver alltså inte låna in pengar för att finansiera sina kredittagares lån. Detta är en fördel eftersom företaget på så sätt kan hålla sina egna kostnader nere och teoretiskt sett erbjuda billigare krediter för sina egna kunder.
 
Likvid.se fyller ett stort behov
Med inriktning på service och enkelhet vill Likvid.se fylla en lucka på marknaden och stilla ett kapitalbehov som tidigare varit väldigt svårt att täcka för företagare. Med kompetens och förståelse för nya marknader gör de processen kortare för nystartade företag att kunna söka, och få, finansiering.
 
För företagaren som står inför sitt livs chans men saknar medlen för att genomföra de förändringar som krävs kan likvid.se komma att bli en bra partner.