Annuitetslån

Det finns flera olika typer av avbetalningar på lån som bankerna använder mot konsumenten. En av dessa är ett annuitetslån eller rak amortering som det också kan kallas. Vid annuitet så betalar man ett fast belopp varje månad. Det beloppet som betalas täcker då både skuldens ränta samt amortering på lånet.
 

Hur räknar man fram annuitetslånet?

För att kunna räkna fram annuiteten måste man ha följande information. Det totala lånebeloppet, vilken räntesats man fått samt antal betalningstillfällen. När man har denna information kan banken sedan räkna fram månadsbeloppet som skall betalas.
En viktig sak att känna till är att då beloppet att betala är exakt det samma så innebär det inte att räntan samt amorteringsbeloppet är det samma hela tiden. Under den första delen av lånets löptid så kommer man att betala en högre del ränta samt en mindre del amortering. Ju längre man kommer i löptiden så kommer detta att skifta då amorteringsdelen kommer att öka ju längre lånet löper. Många lån utan säkerhet använder sig av annuitetslån.
 

 

Kan månadskostnaden ändras vid annuitetslån?

Annuitetslån
Ja det kan den göra. Har man fått en fast ränta under lånet löptid kommer avbetalningen ej att ändras. Många privatlån är annuitetslån och ges med en rörlig ränta i grunden vilket innebär att när räntesatsen ändras kommer lånet att räknas om för att totalbeloppet skall vara återbetalt inom lånets löptid.
 
Det finns även ett annat sätt som kallas bibehållen annuitet som innebär att lånets löptid förlängs om den rörliga räntan förändras. Det går till så att om räntan förändras så kommer annuiteten att bestå av en större del ränta och en mindre del amortering men månadsbeloppet kommer ej att förändras. Men eftersom räntedelen höjs kommer lånet ej att vara slutbetalt vid löptidens slut.
 
Praktisk beräkning av annuitetslån
 
För att summera bibehållen annuitet så är det ett sätt för bankerna att se till att månadsbeloppet aldrig höjs för konsumenten vilket kan vara en trygghet för många. Nackdelen är då att om räntan kommer att förändras under löptiden så vet man inte hur lång tid man behöver betala av på lånet.
Om däremot räntan sänks så kommer tvärtom att amorteringen öka samtidigt som räntedelen minskar vilket innebär att man amorterar av lånet snabbare och lånets löptid kommer då att bli kortare.
 

Risker vid annuitetslån?

Det är ovanligt att ett annuitetslån skulle innebära några risker för konsumenten men det finns en risk om rörliga räntan skulle höjas väldigt kraftigt under löptiden. Det skulle kunna innebära att den fastställda annuiteten inte räcker för att betala av räntan. Det skulle då i praktiken innebära att skulden kommer att växa fram tills löptiden går ut. Det är ovanligt men kan inträffa och ställ gärna frågan till er bank vad de kommer att göra med lånet om en kraftig räntehöjning sker innan ni skriver på avtalet.
 

 

Kalkyl för annuitetslån

Det enklaste sättet för sätta upp sin egen kalkyl för en annuitet är att använda den inbyggda funktionen som finns i Officeprogrammet Excel eller opensource programmet Openoffice Calculator. Funktionen som används heter: AMORT och BETALNING.